Aktywacja konta

Kurs EUR z dnia
Kupno: PLN
Sprzedaż: PLN

Obowiązująca stopa bazowa Banku wynosi 1,64%

Stopy bazowe

Aktywacja konta

Jeśli korespondencję z Banku otrzymałeś w naruszonych kopertach, niezwłocznie powiadom o tym naszych Konsultantów pod bezpłatnym numerem
800 103 301 lub przeznaczonym do rozmów z telefonów komórkowych i z zagranicy +48 22 528 96 28

Jak zacząć korzystać z konta?

 • Aby korzystać z telefonicznego serwisu TELEdirect potrzebujesz numeru Klienta i telekodu.
 • Aby korzystać z internetowego serwisu transakcyjnego e-direct potrzebujesz numeru Klienta oraz tokena.
 • Aby korzystać z karty płatniczej potrzebujesz karty i PINu.
więcej

1. Telekod

Telekod odnajdziesz w pakiecie powitalnym, w bezpiecznej kopercie. Telekod, wraz z Numerem Klienta, służy do logowania w telefonicznym systemie obsługi Klienta TELEdirect. Telekod otrzymany od nas służy tylko do pierwszego logowania w telefonicznym systemie TELEdirect, w trakcie którego zostaniesz poproszony o zmianę telekodu na swój własny.

więcej

2. Pierwsze logowanie do systemu TELEdirect

 • zadzwoń pod numer telefonu: 800 103 301 (bezpłatny)
  lub +48 22 528 96 28 (z telefonów komórkowych i z zagranicy),
 • w menu głównym systemu TELEdirect wybierz 1 (jako Klient Banku), aby zalogować się w systemie TELEdirect,
 • wprowadź numer Klienta, a następnie wybrane cyfry otrzymanego telekodu, przy pierwszym logowaniu zostaniesz poproszony o zmianę telekodu przesłanego przez Bank na własny (możesz przygotować go sobie przed połączeniem z Bankiem),
 • przy każdym kolejnym logowaniu do TELEdirect będziesz proszony o podanie Numeru Klienta oraz losowo wybranych cyfr Twojego telekodu.
więcej

3. Token

Token odnajdziesz w pakiecie powitalnym, w przezroczystym etui. Token to urządzenie generujące jednorazowe hasła numeryczne. Token, wraz z Numerem Klienta służy do logowania w internetowym systemie e-direct oraz do autoryzowania dyspozycji wykonywanych w tym serwisie.

Otrzymany od nas token jest nieaktywny. Aby aktywować token, wymagane jest połączenie z Konsultantem pod numer telefonu 800 103 301 (bezpłatny) lub +48 22 528 96 28 (z telefonów komórkowych i z zagranicy).

Po nawiązaniu połączenia wybierz 1 (jako Klient Banku).
Po zalogowaniu się w systemie TELEdirect numerem Klienta i telekodem rozpoczniesz rozmowę z Konsultantem, w trakcie której Konsultant aktywuje Twój token.

Każde wskazanie tokena można wpisywać tylko raz. Jeżeli system nie akceptuje klucza, poczekaj na kolejne wskazanie i spróbuj ponownie. Wskazanie tokena ulega zmianie co minutę.

Na wyświetlaczu znajdziesz informację, ile jeszcze ważne będzie obecne wskazanie. Im więcej widzisz kresek po lewej stronie od wskazania, tym czas ważności wskazania jest dłuższy. Jedna kreska symbolizuje 10 sekund. Jeśli widzisz, że aktualne wskazanie za chwilę wygaśnie, poczekaj na nowe.

UWAGA! Jeśli trzy razy z rzędu błędnie wprowadzisz hasło lub wskazanie tokena, obsługa e-direct zostanie automatycznie zablokowana. Aby ją odblokować skontaktuj się z naszymi Konsultantami

więcej

4. Pierwsze logowanie do internetowego serwisu e-direct

 • wejdź na stronę logowania
  https://login.vwbankdirect.pl,
 • w polu Identyfikator wpisz
  Twój numer Klienta,
 • w polu Klucz wpisz aktualne wskazanie tokena i naciśnij "Zaloguj się",
 • system poprosi Cię o zdefiniowanie Twojego indywidualnego hasła:
  może to być dowolny ciąg znaków alfanumerycznych o długości 4 - 8 znaków, niezawierający polskich liter (ś, ł, ó itp.) oraz znaków specjalnych (@,& itp.).
więcej

5. Kolejne logowanie do serwisu e-direct

 • każde kolejne logowanie będzie wyglądało podobnie, jednak w polu Klucz będziesz wpisywał Twoje indywidualne hasło oraz bezpośrednio po nim (bez spacji ani innych znaków) aktualne wskazanie tokena (np. haslo123456),
 • za każdym razem, gdy system poprosi o autoryzację Twojej dyspozycji w polu Klucz, proszony będziesz o wpisanie kombinacji Twojego indywidualnego hasła oraz aktualnego wskazania tokena - tak jak opisano powyżej.
więcej

6. Aktywacja karty płatniczej

Karta płatnicza służy do wykonywania transakcji gotówkowych (wypłaty z bankomatów) oraz bezgotówkowych (transakcje w punktach handlowo-usługowych).

Po otrzymaniu karty i PINu, zanim zaczniesz posługiwać się kartą:

 • sprawdź, czy dane umieszczone na karcie sa poprawne
 • podpisz kartę zgodnie ze wzorem podpisu, będącym w posiadaniu Banku
 • uaktywnij kartę zgodnie z poniższą instrukcją

Aktywacja karty:

 • Jeśli Twój token jest już aktywny, aktywacji karty możesz dokonać samodzielnie przez internet. W tym celu przygotuj: kartę, numer Klienta oraz aktywny token.
  Zaloguj się na stronie https://login.vwbankdirect.pl/ , wejdź w zakładkę "Karty" i wybierz kartę, którą chcesz aktywować.
  Następnie kliknij "Opcje" i wybierz "Aktywuj kartę".
 • Jeśli Twój token nie jest jeszcze aktywny, aktywacji karty możesz dokonać w telefonicznym systemie obsługi TELEdirect dzwoniąc pod numer:
  800 103 301 (bezpłatny) lub +48 22 528 96 28 (z telefonów komórkowych i z zagranicy).
  W tym celu przygotuj: kartę, numer Klienta oraz telekod.
  W menu głównym systemu TELEdirect wybierz 1 (jako Klient Banku), aby zalogować się w systemie TELEdirect, wprowadź numer Klienta, a następnie wybrane cyfry telekodu.
  Wybierz obsługę kart płatniczych wciskając 6, w rozmowie z Konsultantem dokonana zostanie aktywacja karty płatniczej.

UWAGA!

 • Wznowiona karta posiada ten sam kod PIN co karta poprzednia.
 • W przypadku naruszenia kopert nie dokonuj aktywacji karty - niezwłocznie skontaktuj się z Bankiem.
 • Kartą możesz się posługiwać do wysokości dziennych limitów określonych dla Twojej karty, nie przekraczając jednak kwoty środków dostępnych na rachunku.
 • Jednocześnie informujemy o możliwości uzyskania limitu kredytowego w Koncie e-direct!

Dokumenty do pobrania

Pod nazwą Volkswagen Financial Services oferowane są usługi bankowe (przez Volkswagen Bank Polska S.A.), usługi leasingowe i mobilność (przez Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce) oraz usługi ubezpieczeniowe (przez Volkswagen Bank Polska S.A. oraz Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. działające jako agenci ubezpieczeniowi).