Ubezpieczenie straty finansowej (GAP MTE)

Ubezpieczenie straty finansowej GAP MTE

Zabezpiecz się przed kosztami związanymi z kradzieżą lub całkowitym zniszczeniem Twojego samochodu w trakcie spłacania kredytu. Ubezpieczenie Straty Finansowej GAP MTE to rozwiązanie chroniące portfel kierowcy!

Ubezpieczenie jest niezwykle przydatne, jeśli wpłacasz niski wkład własny. Dzięki Ubezpieczeniu Straty Finansowej GAP MTE otrzymasz świadczenie, gdy suma ubezpieczenia z ubezpieczenia z Autocasco będzie niższa niż wartość pojazdu przyjęta do ubezpieczenia GAP MTE. W takiej sytuacji:

 • Z Ubezpieczenia Straty Finansowej GAP MTE otrzymasz 40% wartości pojazdu z dnia wystąpienia szkody – to może być aż 100 000 zł.
 • Z Ubezpieczenia Straty Finansowej GAP MTE  otrzymasz świadczenie w postaci zwrotu kosztów - do 5000 zł związanych z zawarciem nowej umowy. Kwotę 5000 zł możesz przeznaczyć na:
  • zakup nowego ubezpieczenia komunikacyjnego auta, 
  • opłatę rejestracyjną nowego samochodu,
  • koszt prowizji za zawarcie nowej umowy w Volkswagen Bank,
  • pierwsze tankowanie nowego auta.

Ubezpieczenie GAP MTE działa nawet w przypadku, gdy ubezpieczenie Autocasco pokryje początkową wartość auta. W takim przypadku:

 • Z Ubezpieczenia Straty Finansowej GAP MTE otrzymasz świadczenie w wysokości 1000 zł, które możesz przeznaczyć na dowolny cel,
 • Z Ubezpieczenia Straty Finansowej GAP MTE  otrzymasz świadczenie w postaci zwrotu kosztów - do 9000 zł związanych z zawarciem nowej umowy. Kwotę 9000 zł możesz przeznaczyć na:
  • zakup nowego ubezpieczenia komunikacyjnego auta, 
  • opłatę rejestracyjną nowego samochodu,
  • koszt prowizji za zawarcie nowej umowy w Volkswagen Bank,
  • pierwsze tankowanie nowego auta.Potrzebujesz pomocy?

W przypadku wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem kredytu Ubezpieczony lub inna osoba uprawniona zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Ubezpieczyciela poprzez:

 1. wypełnienie elektronicznego wniosku na stronie: www.cardif.pl (zakładka: „Zgłoś roszczenie on-line”) lub
 2. wysłanie zawiadomienia na adres: roszczenia@cardif.pl lub
 3. przekazanie wniosku o wypłatę Odszkodowania pisemnie lub osobiście w siedzibie Ubezpieczyciela lub za pośrednictwem Agenta, np. na formularzu zgłoszenia roszczenia

Dział Obsługi Roszczeń
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A.
Cardif Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce
Pl. Piłsudskiego 2
00-073 Warszawa

W każdym przypadku konieczne jest dołączenie dokumentów wskazanych w OWU.


Kontakt

W przypadku pytań oraz wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio z przedstawicielami Działu Obsługi Roszczeń, TUnŻ Cardif Polska S.A. lub Cardif Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce.

E-mail: roszczenia@cardif.pl
Telefon: 22 529 17 22
Linia czynna pon. – pt. w godz. 8.00 – 18.00, sob. w godz. 9.00 – 15.00. Opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora.

Potrzebujesz pomocy?

Przewiń do góry