Ubezpieczenie 100% wartości fakturowej (GAP RTI)

Kurs EUR z dnia
Kupno: PLN
Sprzedaż: PLN

Obowiązująca stopa bazowa Banku wynosi 1,64%

Stopy bazowe

Ubezpieczenie GAP RTI to oferta stworzona specjalnie dla przedsiębiorców, którzy w przypadku kradzieży lub szkody całkowitej pojazdu nie chcą stracić ani złotówki z wartości fakturowej samochodu z dnia jego zakupu.

Ubezpieczenie GAP RTI daje całkowity spokój właścicielowi skradzionego auta lub kierowcy, którego auto uległo zniszczeniu. Ubezpieczenie GAP RTI działa przez całe dwa albo trzy lata trwania umowy w zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia. Dzięki odszkodowaniu z Ubezpieczenia GAP RTI i z ubezpieczenia AC kierowca odzyskuje pełną kwotę, równą wartości utraconego pojazdu, czyli cenę samochodu widoczną na fakturze z dnia jego zakupu, aż do 100 000 zł.

Ubezpieczenie GAP RTI działa nawet w przypadku, gdy ubezpieczenie AC gwarantuje, iż wartość auta jest utrzymana przez 12 miesięcy. W takim przypadku otrzymasz świadczenie w wysokości 1000 zł, które możesz przeznaczyć na dowolny cel, a także odszkodowanie 9000 zł, które pozwoli na sfinansowanie:

  • prowizji za zawarcie nowej umowy w Volkswagen Bank/Volkswagen Leasing Polska,
  • kosztów zawarcia nowego ubezpieczenia komunikacyjnego auta, 
  • opłaty rejestracyjnej nowego samochodu,
  • kosztu pierwszego tankowania nowego auta.

Zapytaj o szczegóły ubezpieczenia sprzedawcę w salonie i poproś o włączenie składki w ratę kredytu/leasingu.

W przypadku wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem kredytu prosimy wypełnić druk zgłoszenia roszczenia.
Wypełniony druk prosimy niezwłocznie przesłać bezposrednio na adres:

Dział Obsługi Roszczeń
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A.
Cardif Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce
Pl. Piłsudskiego 2
00-073 Warszawa

W przypadku pytań oraz wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio z przedstawicielami Działu Obsługi Roszczeń, TUnŻ Cardif Polska S.A. oraz Cardif Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce.

e-mail: roszczenia@cardif.pl
telefon: 22 529 17 22

Pod nazwą Volkswagen Financial Services oferowane są usługi bankowe (przez Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce), usługi leasingowe i mobilność (przez Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce) oraz usługi ubezpieczeniowe (przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. jako agenta ubezpieczeniowego).