Ubezpieczenie 100% wartości fakturowej (RTI)

Kurs EUR z dnia
Kupno: PLN
Sprzedaż: PLN

Obowiązująca stopa bazowa Banku wynosi 1,64%

Stopy bazowe

Ubezpieczenie RTI to idealna propozycja dla tych, którzy w przypadku kradzieży lub tzw. szkody całkowitej nie chcą stracić ani złotówki z wartości fakturowej samochodu z dnia jego zakupu.

Ubezpieczenie RTI oferowane w ramach umowy leasingu działa przez okres dwóch albo trzech lat w zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia. Firma, dzięki odszkodowaniu z Ubezpieczenia RTI i z ubezpieczenia AC odzyskuje pełną kwotę, równą wartości fakturowej utraconego pojazdu z dnia jego zakupu, aż do 100 000 zł.

Dodatkowo w przypadku wystąpienia szkody kradzieżowej lub całkowitej, po zawarciu nowej umowy kredytu/leasingu w VW Bank/VW Leasing, ubezpieczenie RTI daje możliwość otrzymania zwrotu kosztów najmu pojazdu zastępczego za okres do 35 dni. Łączny koszt wynajmu auta zastępczego, który zostanie pokryty przez Ubezpieczyciela może wynieść łącznie 5250 PLN (150 PLN brutto dziennie). Wynajem pojazdu zastępczego będzie mógł zostać zrealizowany w okresie 12 miesięcy od dnia wystąpienia szkody.

Ubezpieczenie RTI działa nawet w przypadku, gdy ubezpieczenie AC gwarantuje, iż wartość auta jest utrzymana przez 12 miesięcy. W takim przypadku otrzymasz odszkodowanie do 9 000 zł, które pozwoli na sfinansowanie:

  • prowizji za zawarcie nowej umowy w Volkswagen Leasing,
  • kosztów zawarcia nowego ubezpieczenia komunikacyjnego auta,
  • opłaty rejestracyjnej nowego samochodu,
  • kosztu pierwszego tankowania nowego auta.

W przypadku wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem leasingu prosimy wypełnić druk zgłoszenia roszczenia.

Wypełniony druk prosimy niezwłocznie przesłać bezposrednio na adres:

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A.
Cardif Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce
Pl. Piłsudskiego 2
00-073 Warszawa

W przypadku pytań oraz wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio z przedstawicielami Działu Obsługi Roszczeń, TUnŻ Cardif Polska S.A. oraz Cardif Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce.

e-mail: dor@cardif.pl
telefon: 801 801 111 lub (22) 319 00 00

Pod nazwą Volkswagen Financial Services oferowane są usługi bankowe (przez Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce), usługi leasingowe i mobilność (przez Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce) oraz usługi ubezpieczeniowe (przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. jako agenta ubezpieczeniowego).