Ubezpieczenie spłaty leasingu

Kurs EUR z dnia
Kupno: PLN
Sprzedaż: PLN

Obowiązująca stopa bazowa Banku wynosi 1,64%

Stopy bazowe

Ubezpieczenie spłaty leasingu

Ubezpieczenie Spłaty Leasingu zabezpiecza spłatę leasingu na wypadek zdarzeń losowych uniemożliwiających pokrycie rat leasingowych.

Warto rozważyć takie rozwiązanie i zagwarantować sobie wpływ na rozwój sytuacji.

Aby dołożyć Ubezpieczenie Spłaty Leasingu do Twojej umowy leasingowej, wystarczy, że odwiedzisz najbliższy salon Volkswagena, Audi, ŠKODY lub SEAT-a. Zapytaj o szczegóły ubezpieczenia sprzedawcę w salonie i poproś o włączenie składki w ratę leasingu.

W przypadku wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem leasingu prosimy wypełnić druk zgłoszenia roszczenia.
Wypełniony druk prosimy niezwłocznie przesłać bezposrednio na adres:

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A.
Cardif Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce
Pl. Piłsudskiego 2
00-073 Warszawa

W przypadku pytań oraz wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio z przedstawicielami Działu Obsługi Roszczeń, TUnŻ Cardif Polska S.A. oraz Cardif Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce.

e-mail: dor@cardif.pl
telefon: 801 801 111 lub (22) 319 00 00

Pod nazwą Volkswagen Financial Services oferowane są usługi bankowe (przez Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce), usługi leasingowe i mobilność (przez Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce) oraz usługi ubezpieczeniowe (przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. jako agenta ubezpieczeniowego).