Lokata Max Biznes

Kurs EUR z dnia
Kupno: PLN
Sprzedaż: PLN

Obowiązująca stopa bazowa Banku wynosi 1,64%

Stopy bazowe

Lokata Plus dla biznesu

Lokata Max Biznes to wysoko oprocentowany produkt inwestycyjny dedykowany dla przedsiębiorców.

Lokata Max Biznes to trafna inwestycja dla Twojej firmy.

Lokata Max Biznes dostępna jest w ramach umowy o prowadzenie rachunku firmowego Plus Konto Biznes.

  • Lokata Max Biznes to wysoko oprocentowana lokata terminowa na okres od 1 roku do 10 lat. Okres oszczędzania możesz określić indywidualnie.
  • Wypłata odsetek następuje po upływie 3-miesięcznego okresu lokaty. W przypadku automatycznego przedłużenia lokaty masz możliwość wyboru wypłaty odsetek na konto lub dalszej ich kapitalizacji (dopisania do lokaty i przedłużenia jej w kwocie powiększonej o naliczone odsetki).
  • Istnieje możliwość automatycznego odnawiania lokaty na kolejne okresy.
  • Lokata Max Biznes przeznaczona jest dla posiadaczy Plus Konta Biznes, tj. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółek z o.o., cywilnych, jawnych, komandytowych, partnerskich, przedstawicieli wolnych zawodów oraz podmiotów non-profit, które chcą ulokować swoje pieniądze w pewny i bezpieczny sposób.

Jeśli posiadasz Plus Konto Biznes, możesz w prosty sposób ulokować swoje nadwyżki, inwestując w wygodną i atrakcyjną Lokatę Max Biznes przez Internet lub telefon z każdego miejsca, o dowolnej porze dnia i nocy.

  • Wysoko oprocentowana lokata terminowa
  • Dowolny okres oszczędzania od 1 do 10 lat
  • Kwartalna kapitalizacja odsetek
  • Kota minimalna lokaty 1 000 zł

Pod nazwą Volkswagen Financial Services oferowane są usługi bankowe (przez Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce), usługi leasingowe i mobilność (przez Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce) oraz usługi ubezpieczeniowe (przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. jako agenta ubezpieczeniowego).