Przeglądy okresowe i naprawy

Szczegóły

Pamiętaj że na mocy Ogólnych Warunków Umów Leasingu Korzystający zobowiązany jest do dokonywania napraw, przeglądów okresowych i konserwacji przedmiotu leasingu zgodnie z wymogami instrukcji producenta na własny koszt.

Jeżeli korzystasz z pakietu przeglądów obsługiwanego przez Volkswagen Financial Services, okaż stosowną kartę podczas wizyty w Autoryzowanej Stacji Obsługi (pakiet przeglądów obowiązuje w ASO na terenie Rzeczpospolitej Polskiej).

Dodatkowo zgodnie z obowiązującym prawem konieczne jest wykonywanie okresowych przeglądów technicznych w Okręgowych Stacja Kontroli Pojazdów celem potwierdzenia odpowiedniego stanu technicznego dopuszczającego pojazd do ruchu.


Dokumenty do pobrania

Poniżej są dostępne wszystkie ważne informacje w postaci plików do pobrania.

Potrzebujesz pomocy?

Przewiń do góry