Wyjazd zagraniczny

Szczegóły

Planując podróż zagraniczną, powinieneś pamiętać o kilku podstawowych aspektach:

 • Pozwolenie Finansującego na użytkowanie pojazdu za granicą
  Zgodnie z zapisami Ogólnych Warunków Umów Leasingu, w przypadku, gdy Korzystający zamierza użytkować przedmiot leasingu za granicą, jest zobowiązany do uzyskania od Finansującego pisemnego upoważnienia do wyjazdu za granicę.
  Za wydanie upoważnienia naliczana jest opłata wskazana w Tabeli Opłat i Prowizji
  Opłata za wydanie dokumentu jest jednorazowa, a dokument ważny jest przez cały okres obowiązywania umowy leasingu.
  Jeżeli nie zamówiłeś upoważnienia w salonie dealerskim w trakcie podpisywania umowy leasingu (w takim wypadku upoważnienie było wydane wraz z Umową i harmonogramem) dokument możesz zamówić telefonicznie lub przesyłając skan dyspozycji na naszą skrzynkę e-mail.
  Jednocześnie zwracamy uwagę na fakt, że w niektórych krajach pozwolenie może wymagać tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego lub potwierdzenia notarialnego. Od nas otrzymasz dokument w trzech językach: polskim, angielskim i niemieckim.
 • Zielona karta
  Zielona karta jest potwierdzeniem zawarcia ubezpieczenia OC obowiązującym za granicą. Jej posiadanie nie jest wymagane w następujących krajach: Andora, Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Litwa, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Serbia, Szwajcaria, Szwecja, Słowacja, Słowenia, Wielka Brytania, Włochy, Węgry.
  Jest jednak konieczna podczas podróży do następujących krajów: Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Iran, Izrael, Macedonia, Maroko, Mołdawia, Rosja, Tunezja, Turcja, Ukraina.
 • Zakres ubezpieczenia
  Przed podróżną konieczna jest również weryfikacja zawartej polisy ubezpieczeniowej pojazdu, szczególnie w zakresie wyłączenia poszczególnych krajów z zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz dostępności Assistance. W przypadku braków w ubezpieczeniu, konieczne jest dokupienie stosownej polisy.
 • Wyposażenie obowiązkowe
  Przed wyjazdem za granicę warto również zapoznać się listą wyposażenia obowiązkowego pojazdu obowiązującą w danym państwie.
 • Weryfikacja stanu technicznego pojazdu
  Przed podróżą należy również zweryfikować stan techniczny pojazdu, stan oraz rodzaj ogumienia, poziom płynów eksploatacyjnych oraz terminy przeglądów okresowych.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z infolinią Volkswagen Financial Services.


Dokumenty do pobrania

Poniżej są dostępne wszystkie ważne informacje w postaci plików do pobrania.

Potrzebujesz pomocy?

Przewiń do góry