Darmowy przegląd bezpieczeństwa

Kurs EUR z dnia
Kupno: PLN
Sprzedaż: PLN

Obowiązująca stopa bazowa Banku wynosi 1,64%

Stopy bazowe

Darmowy przegląd bezpieczeństwa

Zapraszamy na bezpłatny przegląd bezpieczeństwa do Autoryzowanego Serwisu Grupy Volkswagen oraz odbioru „Karty ratowniczej pojazdu” i naklejki informacyjnej na szybę. W razie wypadku Karta ułatwi i przyspieszy akcję ratowniczą straży pożarnej i policji, a więc może uratować życie Twoje i Twoich bliskich.

Odbierz dodatkowe 5% zniżki na ubezpieczenie komunikacyjne za regularne serwisowanie auta w ASO – skontaktuj się z Twoim Dealerem i  zapytaj o szczegóły.

Pod nazwą Volkswagen Financial Services oferowane są usługi bankowe (przez Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce), usługi leasingowe i mobilność (przez Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce) oraz usługi ubezpieczeniowe (przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. jako agenta ubezpieczeniowego).