Ochrona prawna

Kurs EUR z dnia
Kupno: PLN
Sprzedaż: PLN

Obowiązująca stopa bazowa Banku wynosi 1,64%

Stopy bazowe

Koniec problemów z dochodzeniem swoich racji, ustaleniem sprawcy wypadku, czy uzyskaniem należnego odszkodowania.

Wspólnie z TUiR Allianz Polska przygotowaliśmy specjalne ubezpieczenie, które uchroni Cię przed ryzykiem ponoszenia kosztów ewentualnych sporów prawnych związanych z posiadaniem i użytkowaniem samochodu.

Ochrona prawna gwarantuje Ci m.in. pokrycie kosztów sądowych, wynagrodzenia adwokata czy notariusza.

Ubezpieczenie ochrony prawnej zapewni Ci wsparcie w takich sytuacjach, jak:

Dochodzenie odszkodowania, kiedy np.:

 • bezskutecznie domagasz się odszkodowania od zakładu ubezpieczeń, w którym ubezpieczony był sprawca wypadku
 • Twój samochód uległ uszkodzeniu ze względu na zły stan nawierzchni, nie wiesz od kogo, ani z jakiego tytułu dochodzić odszkodowania

Postępowanie karne bądź sprawy o wykroczenia, kiedy, np.:

 • przedstawiono Ci zarzut spowodowania wypadku drogowego
 • prowadziłeś pojazd z nadmierną prędkością, czy też nie ustąpiłeś pierwszeństwa przejazdu
 • przedstawiono Ci zarzut popełnienia innych wykroczeń lub przestępstw komunikacyjnych.

Zatrzymanie prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego, kiedy np.:

 • odebrano Ci dowód rejestracyjny albo prawo jazdy i odmówiono zwrotu tych dokumentów
 • zostałeś wezwany do ponownego egzaminu ze znajomości przepisów drogowych, a uważasz, że brak jest podstawy prawnej do egzaminowania Cię

Co pokrywa ubezpieczenie ochrony prawnej?

 • honorarium adwokata lub radcy prawnego, ustalone na podstawie odpowiednich przepisów,
 • opłaty sądowe oraz inne wydatki ponoszone w postępowaniu sądowym, jak np. koszty powołania świadków i biegłych, a także koszty postępowania egzekucyjnego,
 • koszty drugiej strony postępowania, jeśli wynika to z orzeczenia sądu,
 • koszty poręczenia majątkowego, które muszą być złożone, aby uniknąć tymczasowego aresztowania (tzw. kaucja),
 • opłaty i koszty w postępowaniu przed organami administracji państwowej i samorządowej,
 • koszty czynności notarialnych oraz tłumaczenia dokumentów, jeśli są one niezbędne dla obrony interesów prawnych,
 • koszty podróży do sądu zagranicznego, jeśli stawiennictwo jest obowiązkowe.

Suma ubezpieczenia wynosi 30 000 złotych.

Ubezpieczenie dostępne jest tylko jako opcja w pakiecie komunikacyjnym. Zapytaj o szczegóły ubezpieczenia sprzedawcę w salonie.

Pod nazwą Volkswagen Financial Services oferowane są usługi bankowe (przez Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce), usługi leasingowe i mobilność (przez Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce) oraz usługi ubezpieczeniowe (przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. jako agenta ubezpieczeniowego).