Ubezpieczenie 100% wartości fakturowej (GAP RTI)

Kurs EUR z dnia
Kupno: PLN
Sprzedaż: PLN

Obowiązująca stopa bazowa Banku wynosi 1,64%

Stopy bazowe

Nie chcesz stracić ani złotówki z wartości fakturowej pojazdu w przypadku jego kradzieży bądź zniszczenia? Skorzystaj z Ubezpieczenia GAP RTI.

Ubezpieczenie GAP RTI daje całkowity spokój właścicielowi skradzionego auta lub kierowcy, którego auto uległo zniszczeniu lub kradzieży. Ubezpieczenie GAP RTI działa przez całe dwa albo trzy lata trwania umowy w zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia. Dzięki odszkodowaniu z Ubezpieczenia GAP RTI i z ubezpieczenia AC kierowca odzyskuje pełną kwotę, równą wartości utraconego pojazdu, czyli cenę samochodu widoczną na fakturze z dnia jego zakupu, aż do 100 000 zł.

Dodatkowo w przypadku wystąpienia szkody kradzieżowej lub całkowitej, po zawarciu nowej umowy kredytu/leasingu w VW Bank/VW Leasing, ubezpieczenie GAP RTI daje możliwość otrzymania zwrotu kosztów najmu pojazdu zastępczego za okres do 35 dni. Łączny koszt wynajmu auta zastępczego, który zostanie pokryty przez Ubezpieczyciela może wynieść łącznie 5250 PLN (150 PLN brutto dziennie). Wynajem pojazdu zastępczego będzie mógł zostać zrealizowany w okresie 12 miesięcy od dnia wystąpienia szkody.

Ubezpieczenie GAP RTI działa nawet w przypadku, gdy ubezpieczenie AC gwarantuje, iż wartość auta jest utrzymana przez 12 miesięcy. W takim przypadku otrzymasz świadczenie w wysokości 1000 zł, które można przeznaczyć na dowolny cel, a także odszkodowanie do 9 000 zł, które pozwoli na sfinansowanie:

  • prowizji za zawarcie nowej umowy w Volkswagen Bank,
  • kosztów zawarcia nowego ubezpieczenia komunikacyjnego auta,
  • opłaty rejestracyjnej nowego samochodu,
  • kosztu pierwszego tankowania nowego auta.

Zapytaj o szczegóły ubezpieczenia sprzedawcę w salonie i poproś o włączenie składki w ratę kredytu.

W przypadku wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem kredytu prosimy wypełnić druk zgłoszenia roszczenia.

Wypełniony druk prosimy niezwłocznie przesłać bezposrednio na adres:

Dział Obsługi Roszczeń
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A.
Cardif Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce
Pl. Piłsudskiego 2
00-073 Warszawa

W przypadku pytań oraz wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio z przedstawicielami Działu Obsługi Roszczeń, TUnŻ Cardif Polska S.A. oraz Cardif Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce.

e-mail: roszczenia@cardif.pl
telefon: 22 529 17 22

Pod nazwą Volkswagen Financial Services oferowane są usługi bankowe (przez Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce), usługi leasingowe i mobilność (przez Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce) oraz usługi ubezpieczeniowe (przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. jako agenta ubezpieczeniowego).