Szkody komunikacyjne i kradzieżowe

Informacje ogólne

Jeżeli w Twoim kredytowanym pojeździe wystąpi szkoda komunikacyjna w pierwszej kolejności zgłoś ją pod numerem alarmowym 112 oraz w towarzystwie ubezpieczeniowym (numer kontaktowy znajdziesz na swojej polisie ubezpieczeniowej) – niezależnie od tego, czy jesteś poszkodowanym czy sprawcą szkody.

Po otrzymaniu numeru szkody w celu uzyskania zgody na wypłatę odszkodowania poinformuj o zdarzeniu infolinię Volkswagen Financial Services pod numerem:
- 22 528 96 28 (z tel. komórkowych)
- 800 103 301 (z tel. stacjonarnych)

Podczas zgłoszenia szkody podaj:

 • numer klienta lub numer umowy,
 • NIP bądź regon firmy,
 • datę szkody,
 • numer szkody,
 • sposób rozliczenia szkody (bezgotówkowo, na podstawie kosztorysu naprawy),
 • dane zakładu serwisowego,
 • dane towarzystwa ubezpieczeniowego.

Jeśli nie jesteś sprawcą kolizji lub wypadku, uzyskaj od drugiego uczestnika zdarzenia oświadczenie zawierające następujące dane:

 • imię i nazwisko,
 • numery: PESEL i prawa jazdy,
 • numer polisy OC i pełną nazwę towarzystwa ubezpieczeniowego,
 • markę oraz numer rejestracyjny samochodu,
 • dokładny opis sytuacji,
 • podpis sprawcy pod oświadczeniem potwierdzającym, że to on spowodował kolizję/wypadek oraz, szkodę na Twoim samochodzie.

Dokumenty związane ze zdarzeniem będą niezbędne w celu likwidacji szkody. Zobacz listę towarzystw ubezpieczeniowych, które współpracują z Volkswagen Financial Services:

 • TUiR Allianz Polska S.A.
 • STU Ergo Hestia S.A.
 • Uniqa TU S.A.

Szkoda kradzieżowa

Przed zgłoszeniem kradzieży samochodu, upewnij się, że został on faktycznie skradziony, a nie zaparkowany w innym miejscu lub odholowany przez policję. Po stwierdzeniu kradzieży zobowiązany jesteś dokonać zgłoszenia o kradzieży z miejsca zdarzenia:

 • dzwoniąc pod numer alarmowy 112 lub pod numer policji 997 (w celu sporządzenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa musisz udać się na komendę. Zabierz wszystkie dokumenty skradzionego samochodu)
 • dzwoniąc pod numer assistance (numer znajduje się na polisie OC/AC) do towarzystwa ubezpieczeniowego. Ubezpieczyciel poprosi o dostarczenie zaświadczenia o kradzieży pozyskanego na policji. Towarzystwo ubezpieczeniowe za pośrednictwem listu lub e-mailem potwierdza zgłoszenie kradzieży w Volkswagen Financial Services.

W razie jakichkolwiek pytań, skontaktuj się z naszą infolinią.


Dokumenty do pobrania

Wszystkie ważne informacje znajdziesz w plikach do pobrania.

Potrzebujesz pomocy?

Przewiń do góry