Archiwum

Kurs EUR z dnia
Kupno: PLN
Sprzedaż: PLN

Obowiązująca stopa bazowa Banku wynosi 1,64%

Stopy bazowe

Bezpieczeństwo serwisu internetowego.

01.09.2015

Szanowni Państwo,
w związku z pojawianiem się nowych wersji złośliwego oprogramowania prosimy o zwracanie uwagi na nietypowe zachowanie przeglądarki internetowej podczas korzystania z  internetowego systemu transakcyjnego.

Prosimy o szczególną ostrożność w sytuacji kilkukrotnej, nieuzasadnionej utraty połączenia z Bankiem lub powtarzających się problemów z zalogowaniem. W takich sytuacjach prosimy o wstrzymanie wykonywania operacji oraz kontakt z Bankiem pod nr 800 103 301 (z telefonów stacjonarnych) lub 22 528 96 28. Konsultanci pozostają do dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00 oraz w soboty w godz. 9.00-15.00. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa strony internetowej Banku po godzinach pracy Konsultantów prosimy kierować na adres e-mail: bezpieczenstwo@vwbank.pl

Jednocześnie przypominamy podstawowe zasady bezpieczeństwa:

  • Bank nigdy nie prosi o podanie pełnego hasła i wskazania tokena do serwisu internetowego poza systemem bankowości internetowej.
  • Zwracaj uwagę czy numer konta i bank odbiorcy przelewu podpisywany kluczem (hasło i wskazanie tokena) zgadza się z wpisanym przez Ciebie numerem podczas wykonywania przelewu.
  • Nigdy nie używaj do logowania adresu lub linku wysłanego w wiadomości e-mail lub SMS, jeśli nie jesteś pewien jej źródła.
  • Bank nigdy nie wysyła certyfikatów bezpieczeństwa poprzez wiadomość SMS lub e-mail.
  • Regularnie aktualizuj system operacyjny i przeglądarki internetowe. Pamiętaj, że Windows XP nie jest już wspierany przez jego producenta.
  • Zabezpiecz komputer aktualnym oprogramowaniem antywirusowym.
  • W przypadku niestandardowych transakcji zleconych w kanale internetowym Pracownicy Banku mogą kontaktować się telefonicznie w celu dodatkowej weryfikacji transakcji (komunikat ZBP http://zbp.pl/dla-konsumentow/bezpieczny-bank/aktualnosci).

 

Powrót do listy

Pod nazwą Volkswagen Financial Services oferowane są usługi bankowe (przez Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce), usługi leasingowe i mobilność (przez Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce) oraz usługi ubezpieczeniowe (przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. jako agenta ubezpieczeniowego).