Archiwum

Kurs EUR z dnia
Kupno: PLN
Sprzedaż: PLN

Obowiązująca stopa bazowa Banku wynosi 1,64%

Stopy bazowe

Zmiana Regulaminów Banku oraz zasad rozpatrywania reklamacji

09.10.2015

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 11 października 2015 r. ulegają zmianie zasady rozpatrywania reklamacji, zapisy Regulaminu czynności kredytowych i zabezpieczających oraz Regulaminu prowadzenia rachunków bankowych oraz wydawania i użytkowania kart płatniczych w Volkswagen Bank Polska S.A.

Powyższe zmiany wynikają z wejścia w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.
Nową treść Regulaminów oraz zasady rozpatrywania reklamacji znajdziecie Państwo klikając w odpowiednie linki:

Powrót do listy

Pod nazwą Volkswagen Financial Services oferowane są usługi bankowe (przez Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce), usługi leasingowe i mobilność (przez Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce) oraz usługi ubezpieczeniowe (przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. jako agenta ubezpieczeniowego).