Archiwum

Kurs EUR z dnia
Kupno: PLN
Sprzedaż: PLN

Obowiązująca stopa bazowa Banku wynosi 1,64%

Stopy bazowe

Zmiana zasad rozpatrywania reklamacji oraz Ogólnych warunków umów leasingu

09.10.2015

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 11 października 2015 r. ulegają zmianie zasady rozpatrywania reklamacji oraz zapisy Ogólnych warunków umów leasingu w Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce.

Powyższe zmiany wynikają z wejścia w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.
Nową treść Ogólnych warunków omów leasingu oraz zasady rozpatrywania reklamacji znajdziecie Państwo klikając w odpowiednie linki:

Powrót do listy

Pod nazwą Volkswagen Financial Services oferowane są usługi bankowe (przez Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce), usługi leasingowe i mobilność (przez Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce) oraz usługi ubezpieczeniowe (przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. jako agenta ubezpieczeniowego).