Aktualności

Kurs EUR z dnia
Kupno: PLN
Sprzedaż: PLN

Obowiązująca stopa bazowa Banku wynosi 1,64%

Stopy bazowe

Aktualności

Zmiany w Regulaminie – autoryzacja i identyfikacja za pomocą Haseł SMS

22.10.2015

Informujemy, że Volkswagen Bank od dnia 22 grudnia 2015 r. będzie sukcesywnie udostępniał swoim Klientom, nowy sposób autoryzacji zleceń płatniczych i identyfikacji posiadacza rachunku za pomocą Haseł SMS. Dotychczasowy sposób autoryzacji i identyfikacji przy użyciu Tokena będzie sukcesywnie wycofywany z użycia.

W związku z powyższym, Volkswagen Bank z dniem 22 grudnia 2015 r. wprowadza zmiany do Regulaminu Prowadzenia Rachunków Bankowych oraz Wydawania i Użytkowania Kart Płatniczych w Volkswagen Bank Polska S.A..

Nową treść Regulaminu uzyskacie Państwo klikając w odpowiednie linki:

Powrót do listy

Pod nazwą Volkswagen Financial Services oferowane są usługi bankowe (przez Volkswagen Bank Polska S.A.), usługi leasingowe i mobilność (przez Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce) oraz usługi ubezpieczeniowe (przez Volkswagen Bank Polska S.A. oraz Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. działające jako agenci ubezpieczeniowi).