Aktualności

Kurs EUR z dnia
Kupno: PLN
Sprzedaż: PLN

Obowiązująca stopa bazowa Banku wynosi 1,64%

Stopy bazowe

Obligatoryjna zmiana metody dostępu na Hasła SMS

16.09.2016

Przypominamy, że Volkswagen Bank udostępnił swoim Klientom, nowy sposób autoryzacji zleceń płatniczych i identyfikacji posiadacza rachunku za pomocą Haseł SMS.

Od dnia 1 września 2016 r. po zalogowaniu do systemu transakcyjnego wszystkim posiadaczom Tokena (niezależnie od daty jego ważności), pojawiać się będzie ekran kierujący do zmiany metody dostępu. Nie ma możliwości pominięcia ekranu, gdyż zmiana metody dostępu na Hasła SMS jest obligatoryjna.

Prosimy o zmianę metody dostępu na Hasła SMS, gdyż od 30 września 2016 r. dostęp do rachunku za pomocą Tokena będzie zablokowany.

Zmiana metody dostępu na Hasła SMS - przewodnik

Powrót do listy

Pod nazwą Volkswagen Financial Services oferowane są usługi bankowe (przez Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce), usługi leasingowe i mobilność (przez Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce) oraz usługi ubezpieczeniowe (przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. jako agenta ubezpieczeniowego).