Aktualności

Kurs EUR z dnia
Kupno: PLN
Sprzedaż: PLN

Obowiązująca stopa bazowa Banku wynosi 1,64%

Stopy bazowe

Jeden przelew do ZUS - zmiana dla przedsiębiorców od 1.01.2018

20.12.2017

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od dnia 1.01.2018 r. przedsiębiorcy będący płatnikami ZUS będą opłacać składki, wykonując jeden przelew na swój indywidualny rachunek.

Każdy płatnik najpóźniej do 31.12.2017 r. powinien otrzymać z ZUS pismo z jego indywidualnym numerem składkowym. W przypadku jego braku prosimy o niezwłoczny kontakt z dedykowanym oddziałem ZUS.

Od 1.01.2018 r. transakcja powinna być realizowana, jako zwykły przelew a nie jak do tej pory, dedykowany dla ZUS. Dotychczasowy formularz dla płatności ZUS będzie nieaktywny w systemie transakcyjnym.

Pragniemy poinformować także, że numery rachunków bankowych, na które były do tej pory kierowane składki ZUS, będą aktywne do 29.12.2017 r.. W związku z tym wszystkie przelewy dokonane na te rachunki po tym dniu, wrócą na konto przedsiębiorcy.

Powrót do listy

Pod nazwą Volkswagen Financial Services oferowane są usługi bankowe (przez Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce), usługi leasingowe i mobilność (przez Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce) oraz usługi ubezpieczeniowe (przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. jako agenta ubezpieczeniowego).