Aktualności

Kurs EUR z dnia
Kupno: PLN
Sprzedaż: PLN

Obowiązująca stopa bazowa Banku wynosi 1,64%

Stopy bazowe

Aktualności

Zmiana rozliczeń ELIXIR dnia 29.12.2017

22.12.2017

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 29.12.2017 Krajowa Izba Rozliczeniowa obsługuje tylko dwie sesje rozliczeniowe systemu Elixir.

W związku z tym nie będą wykonane ostatnie sesje: wychodząca o godz. 14:15 i przychodząca o godz. 18:00. Godziną graniczną dla przelewów wychodzących zewnętrznych w dniu 29.12.2017 r. będzie 11:45.

Wszystkie przelewy do innych banków zlecone po godz. 11:45 w dniu 29.12.2017 zostaną zaksięgowane i wysłane z datą 02.01.2017

Powrót do listy

Pod nazwą Volkswagen Financial Services oferowane są usługi bankowe (przez Volkswagen Bank Polska S.A.), usługi leasingowe i mobilność (przez Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce) oraz usługi ubezpieczeniowe (przez Volkswagen Bank Polska S.A. oraz Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. działające jako agenci ubezpieczeniowi).