Aktualności

Kurs EUR z dnia
Kupno: PLN
Sprzedaż: PLN

Obowiązująca stopa bazowa Banku wynosi 1,64%

Stopy bazowe

Zmiana Tabeli Prowizji i Opłat dla Klienta Biznesowego i Regulaminu

28.03.2018

Szanowny Kliencie,

informujemy, że z dniem 30 maja 2018 r. zmianie ulega Tabela Prowizji i Opłat Klientów Biznesowych oraz Regulamin Prowadzenia Rachunków Bankowych i Użytkowania Kart Płatniczych.

Zmiany w Tabeli Prowizji i Opłat dotyczą m.in. nowej usługi - wydania karty płatniczej oraz ponownego wygenerowania kodu PIN do karty w trybie ekspresowym.

Zmiany w Regulaminie dotyczą m.in. wdrożenia nowych usług w zakresie kart płatniczych oraz poszerzenia uprawnienia Banku do wypowiedzenia umowy rachunku.

Powrót do listy

Pod nazwą Volkswagen Financial Services oferowane są usługi bankowe (przez Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce), usługi leasingowe i mobilność (przez Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce) oraz usługi ubezpieczeniowe (przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. jako agenta ubezpieczeniowego).