Aktualności

Kurs EUR z dnia
Kupno: PLN
Sprzedaż: PLN

Obowiązująca stopa bazowa Banku wynosi 1,64%

Stopy bazowe

Aktualności

Volkswagen Bank Polska S.A. zmienia formę prawną

28.09.2018

Informujemy, iż w dniu 28 września br. nastąpiło połączenie Volkswagen Bank Polska S.A. z Volkswagen Bank GmbH z siedzibą w Brunszwiku, w Niemczech. Działanie to stanowi część procesu ujednolicania formy prowadzenia działalności przez Volkswagen Bank GmbH w poszczególnych krajach Unii Europejskiej.

Od dnia połączenia Volkswagen Bank GmbH prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej za pośrednictwem oddziału: Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce.

Jednym z celów zmiany formy prowadzenia działalności jest wzmocnienie rynkowej pozycji Volkswagen Bank w Polsce.

Zmiana formy prawnej nie wpłynie na działalność operacyjną oraz obsługę Klientów Banku. Z dniem połączenia wszystkie prawa i obowiązki Volkswagen Bank Polska S.A. przeszły na Volkswagen Bank GmbH. Umowy zawarte dotychczas przez Bank pozostają w mocy i nie będą wymagały aneksowania. Siedziba Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce będzie w tym samym miejscu, w którym mieścił się Volkswagen Bank Polska S.A., w Warszawie, przy Rondo ONZ 1.

Volkswagen Financial Services
Pod nazwą Volkswagen Financial Services oferowane są usługi bankowe (przez Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce), usługi leasingowe i mobilność (przez Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce) oraz usługi ubezpieczeniowe (przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. jako agenta ubezpieczeniowego).

Volkswagen Financial Services AG to holding należący do Volkswagen AG, zajmujący się sprzedażą usług finansowych na całym świecie. Volkswagen Financial Services AG to jedna z największych instytucji finansowych na rynku motoryzacyjnym, która działa w 51 krajach.

Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce wchodzi w skład Volkswagen Financial Services AG i specjalizuje się w finansowaniu zakupu samochodów marek należących do Grupy Volkswagen. Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce oferuje Klientom nowoczesne rozwiązania finansowe gwarantujące wygodę i pełną mobilność oraz usługi bankowości elektronicznej dla osób prywatnych i przedsiębiorców.

Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce oferuje usługi leasingu oraz finansowania i zarządzania flotą zarówno klientom korporacyjnym, jak i mniejszym przedsiębiorcom. Finansując zakup marek samochodowych Grupy Volkswagen, zapewnia profesjonalne doradztwo flotowe i dostarcza nowoczesne rozwiązania umożliwiające efektywne zarządzanie firmowym parkiem pojazdów.

Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. koncentruje działania na rozwoju dedykowanej oferty ubezpieczeń komunikacyjnych dla klientów kupujących fabrycznie nowe samochody oraz odnawiających polisy. W ofercie znajdują się również pakiety gwarancyjne dla aut używanych. Spółka ściśle współpracuje z autoryzowanymi dealerami samochodowymi Grupy Volkswagen w zakresie obsługi produktów ubezpieczeniowych.

Powrót do listy

Pod nazwą Volkswagen Financial Services oferowane są usługi bankowe (przez Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce), usługi leasingowe i mobilność (przez Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce) oraz usługi ubezpieczeniowe (przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. jako agenta ubezpieczeniowego).