Aktualności

Kurs EUR z dnia
Kupno: PLN
Sprzedaż: PLN

Obowiązująca stopa bazowa Banku wynosi 1,64%

Stopy bazowe

Zmiana rozliczeń ELIXIR w dniach 24.12.2018 i 31.12.2018

19.12.2018

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniach 24.12.2018 oraz 31.12.2018 Krajowa Izba Rozliczeniowa obsługuje tylko dwie sesje rozliczeniowe systemu Elixir. 

W związku z tym nie będą wykonane ostatnie sesje: wychodząca o godz. 14:15 i przychodząca o godz. 18:00. Godziną graniczną dla przelewów wychodzących zewnętrznych w dniach 24.12.2018 oraz 31.12.2018 będzie 11:45.

Wszystkie przelewy do innych banków zlecone po godz. 11:45 w dniach 24.12.2018 oraz 31.12.2018 zostaną zaksięgowane i wysłane odpowiednio z datą 27.12.2018 oraz 02.01.2019 r.

Powrót do listy

Pod nazwą Volkswagen Financial Services oferowane są usługi bankowe (przez Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce), usługi leasingowe i mobilność (przez Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce) oraz usługi ubezpieczeniowe (przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. jako agenta ubezpieczeniowego).