Archiwum

Kurs EUR z dnia
Kupno: PLN
Sprzedaż: PLN

Obowiązująca stopa bazowa Banku wynosi 1,64%

Stopy bazowe

Samodzielna zmiana limitów transakcji

18.11.2010

Do ustanowienia limitów powyżej tej wartości wymagany jest kontakt telefoniczny z konsultantem. Za samodzielną zmianę limitów w systemie transakcyjnym nie jest pobierana prowizja.

Zmiana limitów jest dostępna po zalogowaniu, na stronie "Informacja o koncie".

Powrót do listy

Pod nazwą Volkswagen Financial Services oferowane są usługi bankowe (przez Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce), usługi leasingowe i mobilność (przez Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce) oraz usługi ubezpieczeniowe (przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. jako agenta ubezpieczeniowego).