Archiwum

Kurs EUR z dnia
Kupno: PLN
Sprzedaż: PLN

Obowiązująca stopa bazowa Banku wynosi 1,64%

Stopy bazowe

Zmiana Tabeli Prowizji i Opłat

30.09.2011

Najważniejsze zmiany dotyczące Klientów indywidualnych:

 • Pierwszy w miesiącu przelew wewnętrzny realizowany z Plus Konta będzie bezpłatny.
 • Za niepodjęcie w terminie zgłoszonej wcześniej do wypłaty w kasie Banku kwoty powyżej
  40 000 PLN będzie pobierana opłata
  w wysokości 50 PLN.
 • Za wykonanie dyspozycji ustanowienia
  u konsultanta Volkswagen Bank direct blokady własnej środków na rachunku będzie pobierana oplata w wysokości 50 PLN.
 • Dyspozycja zastrzeżenia tokena będzie bezpłatna. Pozycja Zastrzeżenie tokena została usunięta z Tabeli.
 • Wprowadzona została nowa funkcjonalność umożliwiająca zmianę limitów transakcji
  w internetowym serwisie e-direct. Dyspozycja będzie bezpłatna dla zmian do kwoty 20 000 PLN oraz jeśli czynność wykonywana jest samodzielnie przez Klienta (za pomocą konsultanta - opłata zgodnie z Tabelą).

Najważniejsze zmiany dotyczące Klientów biznesowych:

 • Za realizację pierwszych pięciuset przelewów do innego banku wykonanych z Plus Konta Biznes w internetowym serwisie e-direct lub TELEdirect nie będzie pobierana opłata.
  Za realizację kolejnych będzie pobierana opłata w wysokości 0,30 PLN za każdy przelew zewnętrzny.
 • Za niepodjęcie w terminie zgłoszonej wcześniej do wypłaty w kasie Banku kwoty powyżej
  40 000 PLN będzie pobierana opłata
  w wysokości 50 PLN.
 • Za wykonanie dyspozycji ustanowienia
  u konsultanta Volkswagen Bank direct blokady własnej środków na rachunku będzie pobierana oplata w wysokości 50 PLN.
 • Dyspozycja zastrzeżenia tokena będzie bezpłatna. Pozycja Zastrzeżenie tokena została usunięta z Tabeli.
 • Wprowadzona została nowa funkcjonalność umożliwiająca zmianę limitów transakcji
  w internetowym serwisie e-direct. Dyspozycja będzie bezpłatna dla zmian do kwoty 20 000 PLN oraz jeśli czynność wykonywana jest samodzielnie przez Klienta (za pomocą konsultanta - opłata zgodnie z Tabelą).

Tabele Prowizji i Opłat obowiązujące od 2 listopada 2011 roku dostępne są na stronie internetowej w sekcji Dokumenty.

Powrót do listy

Pod nazwą Volkswagen Financial Services oferowane są usługi bankowe (przez Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce), usługi leasingowe i mobilność (przez Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce) oraz usługi ubezpieczeniowe (przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. jako agenta ubezpieczeniowego).