Archiwum

Kurs EUR z dnia
Kupno: PLN
Sprzedaż: PLN

Obowiązująca stopa bazowa Banku wynosi 1,64%

Stopy bazowe

Wycofanie z oferty Lokaty Owoc Dnia

23.02.2012

Lokaty Owoc Dnia z automatycznym odnowieniem będą wznawiały się na warunkach określonych w aktualnej Tabeli Oprocentowania.
Podatek od zysków kapitałowych jest naliczany zgodnie z obowiązującymi w danym czasie przepisami.

Powrót do listy

Pod nazwą Volkswagen Financial Services oferowane są usługi bankowe (przez Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce), usługi leasingowe i mobilność (przez Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce) oraz usługi ubezpieczeniowe (przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. jako agenta ubezpieczeniowego).