Archiwum

Kurs EUR z dnia
Kupno: PLN
Sprzedaż: PLN

Obowiązująca stopa bazowa Banku wynosi 1,64%

Stopy bazowe

Newsletter Volkswagen Bank

24.04.2012

Newsletter będzie miał charakter cykliczny i przesyłany będzie w okresach dwumiesięcznych.
Jednocześnie Klientów zainteresowanych otrzymywaniem wiadomości zachęcamy do aktualizacji adresów mailowych.

Zapraszamy do zapoznania się z pierwszym numerem newslettera oraz dzielenia się opiniami na temat nowej komunikacji: newsletterPL@vwfs.com

Powrót do listy

Pod nazwą Volkswagen Financial Services oferowane są usługi bankowe (przez Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce), usługi leasingowe i mobilność (przez Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce) oraz usługi ubezpieczeniowe (przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. jako agenta ubezpieczeniowego).