Archiwum

Kurs EUR z dnia
Kupno: PLN
Sprzedaż: PLN

Obowiązująca stopa bazowa Banku wynosi 1,64%

Stopy bazowe

Zapytanie ofertowe na realizację usług szkoleniowych świadczonych w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

14.05.2012

Termin składania ofert mija z dniem 28 maja 2012 r. o godz. 17.00.

Zapraszamy do składania ofert.

Dział Zarządzania Rozwojem
Volkswagen Bank Polska S.A.

Formularz zapytania ofertowego

Powrót do listy

Pod nazwą Volkswagen Financial Services oferowane są usługi bankowe (przez Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce), usługi leasingowe i mobilność (przez Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce) oraz usługi ubezpieczeniowe (przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. jako agenta ubezpieczeniowego).