Archiwum

Kurs EUR z dnia
Kupno: PLN
Sprzedaż: PLN

Obowiązująca stopa bazowa Banku wynosi 1,64%

Stopy bazowe

Ubezpiecz swoje auto już od 2,9% wartości samochodu

10.08.2012

Główne korzyści:

  • stawka ubezpieczeniowa 2,9% wartości auta w pierwszym roku, 3,4% w drugim i 3,9% w trzecim roku
  • ubezpieczenie OC, AC, ubezpieczenie od kradzieży, Assistance, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz zieloną kartę
  • pełną wypłatę odszkodowania w przypadku kradzieży lub szkód częściowych
  • w przypadku kradzieży zwrot pełnej wartości pojazdu fabrycznie nowego w ciągu pierwszych 12 miesięcy
  • samochód zastępczy (do 7 dni)
  • minimum formalności związanych ze zgłoszeniem i likwidacją szkód
  • zachowanie zniżek z tytułu AC i OC z poprzedniego towarzystwa ubezpieczeniowego

Promocyjne stawki mają zastosowanie w przypadku braku szkód z OC i AC w ciągu ostatnich 12 miesięcy (II i III rok). Promocja trwa do 31.12.2012 r.

Powrót do listy

Pod nazwą Volkswagen Financial Services oferowane są usługi bankowe (przez Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce), usługi leasingowe i mobilność (przez Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce) oraz usługi ubezpieczeniowe (przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. jako agenta ubezpieczeniowego).