Archiwum

Kurs EUR z dnia
Kupno: PLN
Sprzedaż: PLN

Obowiązująca stopa bazowa Banku wynosi 1,64%

Stopy bazowe

Zapytanie ofertowe na realizację usług szkoleniowych świadczonych w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

28.08.2012

Volkswagen Bank Polska S.A. zwraca się z propozycją przedstawienia oferty w postępowaniu ofertowym, którego celem jest wyłonienie firmy szkoleniowej odpowiedzialnej za przeprowadzenie szkoleń z zakresu rozwoju kompetencji informatycznych w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na terenie województwa mazowieckiego.

Termin składania ofert mija z dniem 05 września 2012 r.

Zapraszamy do składania ofert.

Dział Zarządzania Rozwojem
Volkswagen Bank Polska S.A.

Formularz zapytania ofertowego

Powrót do listy

Pod nazwą Volkswagen Financial Services oferowane są usługi bankowe (przez Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce), usługi leasingowe i mobilność (przez Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce) oraz usługi ubezpieczeniowe (przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. jako agenta ubezpieczeniowego).