Archiwum

Kurs EUR z dnia
Kupno: PLN
Sprzedaż: PLN

Obowiązująca stopa bazowa Banku wynosi 1,64%

Stopy bazowe

Newsletter Volkswagen Bank

31.08.2012

Newsletter Volkswagen Bank direct ma charakter cykliczny i przesyłany jest w okresach dwumiesięcznych. Zachęcamy Klientów do aktualizacji adresów mailowych – niezbędnych do otrzymywania kolejnych numerów.

Zapraszamy do lektury trzeciego numeru newslettera, a także do dzielenia się opiniami na temat tej formy komunikacji: newsletterPL@vwfs.com

Powrót do listy

Pod nazwą Volkswagen Financial Services oferowane są usługi bankowe (przez Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce), usługi leasingowe i mobilność (przez Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce) oraz usługi ubezpieczeniowe (przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. jako agenta ubezpieczeniowego).