Ustawa o usługach płatniczych

19.09.2012

Ustawa kompleksowo reguluje zasady świadczenia usług płatniczych i określa m. in.:

 • warunki świadczenia usług płatniczych,
 • prawa i obowiązki stron umów o świadczenie usług płatniczych,
 • zasady odpowiedzialności z tytułu wykonywania usług płatniczych.

W celu dostosowania działalności w zakresie usług płatniczych do przepisów Ustawy, Volkswagen Bank Polska wprowadza z dniem 24 października 2012 r. zmiany do Regulaminu prowadzenia rachunków bankowych, Regulaminu wydawania i użytkowania kart płatniczych oraz Tabeli Prowizji i Opłat (Tabela). Najważniejsze to:

 • połączenie Regulaminu prowadzenia rachunków bankowych z Regulaminem wydawania i użytkowania kart płatniczych,
 • wprowadzenie pojęcia umowy ramowej (zwanej dalej Umową), którą stanowią łącznie: Regulamin prowadzenia rachunków bankowych oraz wydawania i użytkowania kart płatniczych w Volkswagen Bank Polska S.A. (zwany dalej Regulaminem), Umowa rachunku bankowego, Umowa o kartę, Tabela prowizji i Opłat (zwana dalej Tabelą), Tabela oprocentowania,
 • poszerzenie zakresu informacji o realizowanych transakcjach,
 • zmiany w funkcjonowaniu polecenia zapłaty: wydłużenie terminu żądania zwrotu zrealizowanej transakcji polecenia zapłaty dla Konsumentów z 30 do 56 dni kalendarzowych, możliwość wstrzymania realizacji transakcji polecenia zapłaty,
 • wprowadzenie obowiązku informowania Klienta przez Bank o zmianach postanowień Umowy z dwumiesięcznym wyprzedzeniem,
 • wprowadzenie dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia Umowy przez Bank i jednomiesięcznego przez Klienta,
 • możliwość zgłoszenia przez Klienta reklamacji nieautoryzowanej, niewykonanej bądź nienależycie wykonanej transakcji płatniczej w ciągu 13 miesięcy licząc od dnia jej wykonania lub od dnia, w którym miała być wykonana,
 • dostarczanie informacji o zmianach Umowy za pośrednictwem Systemu e-direct.

Najważniejsze zmiany w Tabeli:

 • nowe pozycje: zgłoszenie u konsultanta żądania zwrotu lub wstrzymania transakcji polecenia zapłaty – 5 zł (dyspozycja dokonywana za pośrednictwem Systemu
  e-direct będzie bezpłatna),
 • nowa pozycja: zamówienie wydruku historii rachunku aktywnego – 10 zł (wydruk historii rachunku dostępny jest bezpłatnie w Systemie e-direct),
 • nowa pozycja: zamówienie wydruku historii rachunku nieaktywnego – 10 zł za każdy rok kalendarzowy,
 • nowa pozycja: powiadomienie Klienta o odmowie realizacji transakcji przez Bank telefonicznie lub pisemnie – 5 zł,
 • zlikwidowanie opłaty za zmianę limitów transakcji kartą - 0 zł.

Jednocześnie proponujemy dotychczasowym Klientom skorzystanie z nowej funkcjonalności, którą dodatkowo przygotowaliśmy. Jest to bezpłatna informacja o odmowie realizacji transakcji e-mailem lub SMS-em.

Zachęcamy do sprawdzenia i uzupełnienia danych kontaktowych posiadanych przez Bank. Adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego można podać Konsultantowi pod numerem infolinii (22) 528 96 28 (pn.-pt. 8.00- 20.00, sob. 9.00 – 15.00) lub 800 103 301 (bezpłatne połączenie z tel. stacjonarnych).

Powrót do listy

Potrzebujesz pomocy?

Przewiń do góry