Archiwum

Kurs EUR z dnia
Kupno: PLN
Sprzedaż: PLN

Obowiązująca stopa bazowa Banku wynosi 1,64%

Stopy bazowe

Zapytanie ofertowe na realizację usług szkoleniowych świadczonych w projekcie współfinansowanym ze środków UE w ramach EFS

26.03.2013

Volkswagen Bank Polska S.A. zwraca się z propozycją przedstawienia oferty w postępowaniu ofertowym, którego celem jest wyłonienie firmy szkoleniowej odpowiedzialnej za przeprowadzenie szkoleń w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na terenie województwa mazowieckiego.

Termin składania ofert mija z dniem 9.04.2013 r.

Formularz zapytania ofertowego

Zapraszamy do składania ofert.

Dział Zarządzania Rozwojem
Volkswagen Bank Polska S.A.

Powrót do listy

Pod nazwą Volkswagen Financial Services oferowane są usługi bankowe (przez Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce), usługi leasingowe i mobilność (przez Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce) oraz usługi ubezpieczeniowe (przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. jako agenta ubezpieczeniowego).