Archiwum

Kurs EUR z dnia
Kupno: PLN
Sprzedaż: PLN

Obowiązująca stopa bazowa Banku wynosi 1,64%

Stopy bazowe

Masz znajomych. Masz nagrody. Program trwa.

20.06.2013

Na czym polega program?

• polecasz Konto e-direct znajomemu/rodzinie i odbierasz 50 zł
• jeśli liczysz na więcej, polecasz konto 5 osobom i wygrywasz tablet Sony lub kamerę Sony

Jak możesz zyskać 50 zł i nagrody?

• polecasz Konto e-direct
• osoba polecona wypełnia wniosek otwarcia konta na stronie www.vwbank.pl/mgm/, wpisuje 11 ostatnich cyfr Twojego rachunku
• po dostarczeniu umowy przez kuriera osoba polecona podpisuje umowę
• w wymaganym regulaminowo terminie wpłaca na swoje konto min. 300 zł
• do 17 września 2013 roku przynajmniej, konto osoby poleconej i polecanego pozostaje aktywne

Uwaga: oferta ograniczona czasowo. Szczegóły programu 'Masz znajomych. Masz nagrody' znajdziesz w regulaminie.

Informacje o konie osobistym są dostępne na stronie Konta e-direct.

Powrót do listy

Pod nazwą Volkswagen Financial Services oferowane są usługi bankowe (przez Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce), usługi leasingowe i mobilność (przez Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce) oraz usługi ubezpieczeniowe (przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. jako agenta ubezpieczeniowego).