Archiwum

Kurs EUR z dnia
Kupno: PLN
Sprzedaż: PLN

Obowiązująca stopa bazowa Banku wynosi 1,64%

Stopy bazowe

Nowa funkcjonalność dla kart płatniczych

14.10.2013

W celu złożenia zamówienia na nowy kod PIN należy:
- wysłać wiadomość pocztą wewnętrzną po uprzednim zalogowaniu w internetowym systemie transakcyjnym
- skorzystać z Infolinii (22 528 96 28, 800 103 301 (z telefonów stacjonarnych))
- zgłosić pisemnie pocztą tradycyjną

Opłata za wydanie nowego kodu PIN do karty, pobierana jest zgodnie z aktualnymi Tabelami Prowizji i Opłat dla Klientów indywidualnych i fimowych.

Powrót do listy

Pod nazwą Volkswagen Financial Services oferowane są usługi bankowe (przez Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce), usługi leasingowe i mobilność (przez Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce) oraz usługi ubezpieczeniowe (przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. jako agenta ubezpieczeniowego).