Archiwum

Kurs EUR z dnia
Kupno: PLN
Sprzedaż: PLN

Obowiązująca stopa bazowa Banku wynosi 1,64%

Stopy bazowe

Zapytanie ofertowe

10.12.2013

Volkswagen Bank Polska S.A. zwraca się z propozycją przedstawienia oferty w postępowaniu ofertowym, którego celem jest wyłonienie firmy szkoleniowej/firm szkoleniowych odpowiedzialnej/odpowiedzialnych za przeprowadzenie szkoleń w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na terenie województwa mazowieckiego.

Zapraszamy do zapoznania się z formularzem zapytania ofertowego wraz z załącznikami:

Formularz zapytania ofertowego
Załączniki do Formularza zapytania ofertowego

Termin składania ofert mija z dniem 24.12.2013 r.
Zapraszamy do składania ofert.

Dział Zarządzania Rozwojem
Volkswagen Bank Polska S.A.

Powrót do listy

Pod nazwą Volkswagen Financial Services oferowane są usługi bankowe (przez Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce), usługi leasingowe i mobilność (przez Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce) oraz usługi ubezpieczeniowe (przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. jako agenta ubezpieczeniowego).