Archiwum

Kurs EUR z dnia
Kupno: PLN
Sprzedaż: PLN

Obowiązująca stopa bazowa Banku wynosi 1,64%

Stopy bazowe

Zapytanie ofertowe na realizację usług szkoleniowych

11.02.2014

Zapraszamy do zapoznania się z formularzem zapytania ofertowego wraz z załącznikami:

Formularz zapytania ofertowego
Załączniki do Formularza zapytania ofertowego

Termin składania ofert mija z dniem 25.02.2014 r.

Dział Zarządzania Rozwojem
Volkswagen Bank Polska S.A.

Powrót do listy

Pod nazwą Volkswagen Financial Services oferowane są usługi bankowe (przez Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce), usługi leasingowe i mobilność (przez Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce) oraz usługi ubezpieczeniowe (przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. jako agenta ubezpieczeniowego).