Archiwum

Kurs EUR z dnia
Kupno: PLN
Sprzedaż: PLN

Obowiązująca stopa bazowa Banku wynosi 1,64%

Stopy bazowe

Masz znajomych. Masz nagrody. Program trwa.

19.03.2014

Na czym polega program?
> polecasz Konto e-direct znajomemu/rodzinie i odbierasz 50 zł
> jeśli liczysz na więcej, polecasz konto 4 osobom i wygrywasz telewizor SONY

Jak możesz zyskać 50 zł i telewizor?
- polecasz Konto e-direct
- osoba polecona wypełnia wniosek otwarcia konta na stronie www.vwbank.pl/mgm/, wpisuje 11 ostatnich cyfr Twojego rachunku
- po dostarczeniu umowy przez kuriera osoba polecona podpisuje umowę
- w wymaganym regulaminowo terminie wpłaca na swoje konto min. 300 zł
- do 16.06 br. przynajmniej, konto osoby poleconej i polecanego pozostaje aktywne

Uwaga: oferta ograniczona czasowo.

Szczegóły programu Masz znajomych. Masz nagrody znajdziesz w regulaminie.
Informacje o koncie osobistym dostępne na stronie Konta e-direct.

Powrót do listy

Pod nazwą Volkswagen Financial Services oferowane są usługi bankowe (przez Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce), usługi leasingowe i mobilność (przez Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce) oraz usługi ubezpieczeniowe (przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. jako agenta ubezpieczeniowego).