Archiwum

Kurs EUR z dnia
Kupno: PLN
Sprzedaż: PLN

Obowiązująca stopa bazowa Banku wynosi 1,64%

Stopy bazowe

Zamiana Tabel Oprocentowania dla Klientów indywidualnych i biznesowych oraz zmiana w Tabeli Prowizji i Opłat dla Klientów indywidualnych.

20.10.2014

Zmiana dotyczy Klientów indywidualnych oraz biznesowych i obejmuje Lokatę Plus, Lokatę Owoc Dnia, Lokatę 5 Plus, Lokatę Progres, Lokatę Plus Biznes, a także Kredyt Plus i Limit kredytowy.

Z dniem 30 grudnia 2014 r. wchodzi w życie zmiana oprocentowania rachunku oszczędnościowego – Plus Konto.

Volkswagen Bank direct informuje ponadto o wprowadzeniu zmian do Tabeli Prowizji i Opłat dla Klientów indywidualnych.

Tabele oprocentowania i Tabele Prowizji i Opłat dostępne są w sekcji Dokumenty.

Powrót do listy

Pod nazwą Volkswagen Financial Services oferowane są usługi bankowe (przez Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce), usługi leasingowe i mobilność (przez Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce) oraz usługi ubezpieczeniowe (przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. jako agenta ubezpieczeniowego).