Połączenie Banku z Volkswagen Bank GmbH

Kurs EUR z dnia
Kupno: PLN
Sprzedaż: PLN

Obowiązująca stopa bazowa Banku wynosi 1,64%

Stopy bazowe

Połączenie Banku z Volkswagen Bank GmbH

Połączenie Volkswagen Bank Polska S.A. z Volkswagen Bank GmbH

Informacje podstawowe
 

19 czerwca 2018 r.

Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie podjęła decyzję o wydaniu zezwolenia na połączenie Volkswagen Bank Polska S.A. z Volkswagen Bank GmbH. Poniżej komunikat z posiedzenia KNF.

16 lutego 2018 r.

Volkswagen Bank Polska S.A. oraz Volkswagen Bank GmbH uzgodniły plan połączenia transgranicznego polegającego na przejęciu Volkswagen Bank Polska S.A. przez Volkswagen Bank GmbH. Po dacie połączenia, Volkswagen Bank GmbH zamierza kontynuować dotychczasową działalność wykonywaną przez Volkswagen Bank Polska S.A. na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w formie oddziału instytucji kredytowej. Poniżej szczegółowe informacje związane z tym procesem.

Kontakt
 

W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu:

  • 800 103 301 (z telefonów stacjonarnych) 
  • +48 22 528 96 28 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy)

oraz adresem e-mail: BOK@vwfs.com

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 18:30 i w soboty w godz. 9:00 - 15:00.

Pod nazwą Volkswagen Financial Services oferowane są usługi bankowe (przez Volkswagen Bank Polska S.A.), usługi leasingowe i mobilność (przez Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce) oraz usługi ubezpieczeniowe (przez Volkswagen Bank Polska S.A. oraz Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. działające jako agenci ubezpieczeniowi).