Połączenie Banku z Volkswagen Bank GmbH

Informacje podstawowe

28 września 2018 r.

Informujemy, iż w dniu 28 września br. nastąpiło połączenie Volkswagen Bank Polska S.A. z Volkswagen Bank GmbH z siedzibą w Brunszwiku, w Niemczech. Działanie to stanowi część procesu ujednolicania formy prowadzenia działalności przez Volkswagen Bank GmbH w poszczególnych krajach Unii Europejskiej.

6 sierpnia 2018 r.

Informujemy, że od dnia 28 września br. zmianie ulegnie podmiot odpowiedzialny za gwarancję depozytów. Środki zdeponowane na rachunkach w Volkswagen Bank Polska S.A. przed tym dniem, jak również nowe środki, objęte będą systemem gwarantowania depozytów na zasadach określonych w niemieckiej ustawie o gwarancji depozytów. Podmiotem odpowiedzialnym będzie Fundusz Gwarancji Depozytów Federalnego Zrzeszenia Banków Niemieckich.

19 czerwca 2018 r.

Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie podjęła decyzję o wydaniu zezwolenia na połączenie Volkswagen Bank Polska S.A. z Volkswagen Bank GmbH. Poniżej komunikat z posiedzenia KNF oraz treść decyzji.

16 lutego 2018 r.

Volkswagen Bank Polska S.A. oraz Volkswagen Bank GmbH uzgodniły plan połączenia transgranicznego polegającego na przejęciu Volkswagen Bank Polska S.A. przez Volkswagen Bank GmbH. Po dacie połączenia, Volkswagen Bank GmbH zamierza kontynuować dotychczasową działalność wykonywaną przez Volkswagen Bank Polska S.A. na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w formie oddziału instytucji kredytowej. Poniżej szczegółowe informacje związane z tym procesem.


Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu:

  • 800 103 301 (z telefonów stacjonarnych) 
  • +48 22 528 96 28 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy)

oraz adresem e-mail: BOK@vwfs.com

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 18:30 i w soboty w godz. 9:00 - 15:00.

Potrzebujesz pomocy?

Przewiń do góry