Połączenie Banku z Volkswagen Bank GmbH

Kurs EUR z dnia
Kupno: PLN
Sprzedaż: PLN

Obowiązująca stopa bazowa Banku wynosi 1,64%

Stopy bazowe

Połączenie Banku z Volkswagen Bank GmbH

Połączenie Volkswagen Bank Polska S.A. z Volkswagen Bank GmbH

 

Połączenie Volkswagen Bank Polska S.A. z Volkswagen Bank GmbH

Szanowni Państwo,

W dniu 16 lutego 2018 r. Volkswagen Bank Polska S.A. oraz Volkswagen Bank GmbH uzgodniły plan połączenia transgranicznego poprzez przejęcie Volkswagen Bank Polska S.A. przez Volkswagen Bank GmbH. Po dacie połączenia, Volkswagen Bank GmbH zamierza kontynuować dotychczasową działalność wykonywaną na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez Volkswagen Bank Polska S.A. w formie oddziału instytucji kredytowej. Pod poniższym linkiem znajdą Państwo szczegółowe informacje związane z tym procesem.

 

Pod nazwą Volkswagen Financial Services oferowane są usługi bankowe (przez Volkswagen Bank Polska S.A.), usługi leasingowe i mobilność (przez Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce) oraz usługi ubezpieczeniowe (przez Volkswagen Bank Polska S.A. oraz Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. działające jako agenci ubezpieczeniowi).