Karty płatnicze

Skontaktuj się z nami

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami poniżej, czy nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie.


Najczęściej zadawane pytania

Jak aktywować kartę?

Aktywacji karty można dokonać za pomocą jednego z poniższych kanałów:

 • samodzielnie w Serwisie e-direct - po zalogowaniu do internetowego systemu transakcyjnego należy wybrać zakładkę „Karty -> Aktywuj kartę”
 • składając wniosek za pomocą Serwisu e-direct - po zalogowaniu do internetowego systemu transakcyjnego należy wybrać zakładkę „Wnioski -> Złóż, lista dostępnych -> Aktywacja karty płatniczej”
 • serwisu telefonicznego - kontaktując się z Konsultantami: 800 103 301 (z telefonów stacjonarnych) lub 22 528 96 28 po uprzednim zalogowaniu się numerem Klienta i Telekodem,
 • poczty tradycyjnej - zgłoszenie pisemne.

Dlaczego na koncie są zablokowane środki po płatności kartą?

Środki blokowane są na poczet wykonanych transakcji w punktach usługowo-handlowych oraz bankomatach. Operacje te rozliczane są maksymalnie w ciągu 8 dni roboczych.

Czy mogę skorzystać z usługi Visa Cash Back za granicą?

Korzystanie z usługi Visa Cash Back nie jest możliwe za granicą. Usługa dostępna jest na terenie Polski w wybranych supermarketach, na stacjach benzynowych, w sklepach i innych punktach handlowo-usługowych.

Co to jest kod CVV (pełna nazwa to CVV2) i gdzie go znajdę?

Kod CVV2 jest to 3-cyfrowy kod będący dodatkowym zabezpieczeniem przed nieuprawnionym, zdalnym użyciem karty płatniczej przy transakcjach dokonywanych przez internet lub telefonicznie. Kod ten umieszczony jest na rewersie karty VISA, przy pasku podpisu użytkownika. Zazwyczaj na pasku podpisu znajduje się seria liczb, 3 ostatnie tworzą kod CVV2. Podczas transakcji internetowej lub przez telefon, kod CVV2 ułatwia sprzedawcy zweryfikowanie właściciela karty. Informacja o numerze CVV2 znajduje się jedynie na karcie płatniczej i w systemie Banku - wystawcy karty płatniczej.

Zgubiłem/nie pamiętam kodu PIN do karty VISA, czy mogę go odzyskać?

Odzyskanie kodu PIN do karty jest niemożliwe. Konieczne jest wygenerowanie nowego. W tym celu należy złożyć zamówienie korzystając z:

 • serwisu e-direct – po zalogowaniu do internetowego systemu transakcyjnego należy wybrać zakładkę „Wnioski -> Złóż, lista dostępnych -> Zamówienie nowego PINu"
 • serwisu telefonicznego – kontaktując się z Konsultantami: 800 103 301 (z telefonów stacjonarnych) lub 22 528 96 28 po uprzednim zalogowaniu się numerem Klienta i Telekodem,
 • poczty tradycyjnej – zgłoszenie pisemne.

Za wygenerowanie kodu PIN do karty pobierana jest opłata zgodnie z Tabelą Prowizji i Opłat.

Co to jest Visa Cash back?

Jest to usługa Visa International, do której przystąpił Volkswagen Bank – polega na możliwości wypłaty gotówki do 300 PLN w kasie sklepu przy dokonywaniu zakupów. Warunkiem jest zapłata kartą płatniczą (wszystkie karty wydane przez Volkswagen Bank) za zakupy w dowolnej kwocie. Prowizja za tą usługę pobierana jest zgodnie z aktualną Tabelą Prowizji i Opłat.

Karty Visa PayWave, transakcje zbliżeniowe – co warto wiedzieć?

 1. Co to są płatności zbliżeniowe PayWave?
  Płatności PayWave, zwane także transakcjami zbliżeniowymi lub bezstykowymi to możliwość dokonywania kartami Visa transakcji bezgotówkowych przy wykorzystaniu funkcji zdalnej transmisji informacji zawartych na mikroprocesorze karty. Mogą one być realizowane w punktach handlowo-usługowych wyposażonych w terminal POS z czytnikiem kart zbliżeniowych.
 2. Jakie są zalety płatności kartą visa z funkcją PayWave?
  Głównymi zaletami są:
  • komfort użytkowania – wystarczy zbliżyć kartę płatniczą do czytnika terminala obsługującego ten rodzaj płatności,
  • oszczędność czasu – transakcja trwa kilka sekund,
  • bezpieczeństwo – nie ma potrzeby podawania karty sprzedawcy, a tym samym narażenia się na skopiowanie danych z karty przez osoby trzecie.
 3. Jak można zidentyfikować, że karta visa posiada funkcję płatności zbliżeniowych?
  Karty Visa, które mają możliwość realizacji płatności zbliżeniowych posiadają specjalny znak graficzny – falę radiową, identyfikującą fakt, iż karta wyposażona jest w antenę radiową umożliwiającą zdalną transmisję danych pomiędzy mikroprocesorem a czytnikiem terminala POS.
 4. Czy kartami Visa Volkswagen Bank można płacić zbliżeniowo?
  Tak, karty Visa wydawane od września 2015 r. (karty nowe oraz karty wznowione) posiadają nową funkcjonalność płatności zbliżeniowej PayWave na karcie.
  Transakcje zbliżeniowe mogą być realizowane w oparciu o dzienny limit transakcji bezgotówkowych, przypisanych do karty. Informacja w tym zakresie znajduje się zarówno na Card Mailerze, do którego dołączona jest karta Visa wysyłana do jej użytkownika, jak i na stronie Banku oraz www.visa.pl
 5. Gdzie można dokonywać płatności zbliżeniowych?
  Infrastruktura akceptacji się ciągle rozwija. Placówki handlowo-usługowe akceptujące płatności zbliżeniowe są oznaczone naklejkami, na których widnieje symbol płatności zbliżeniowych:
 6. Jak można włączyć funkcję zbliżeniową na karcie?
  Karty Visa Volkswagen Banku są wysyłane do Klientów, jako karty nieaktywne, z wyłączoną funkcją zbliżeniową. Chcąc korzystać z funkcji zbliżeniowej na karcie, należy zadzwonić na Infolinię banku lub zgłosić się do Punktu Obsługi Klienta. Warunkiem włączenia funkcji zbliżeniowej jest kontakt z Infolinią banku lub wizytę w Punkcie Obsługi Klienta w celu:
  • potwierdzenia otrzymania karty i PIN-u w stanie nienaruszonym oraz aktywacja karty oraz zgłoszenia chęci włączenia funkcji zbliżeniowej na karcie,
  • w przypadku już karty aktywowanej – zgłoszenie chęci włączenia funkcji zbliżeniowej na karcie,
  • wykonanie pierwszej transakcji w bankomacie z użyciem PIN-u.
 7. Czy funkcja zbliżeniowa na karcie Visa może zostać wyłączona?
  Tak, ale tylko w przypadku karty aktywnej, która miała już włączoną funkcję zbliżeniową. W tym celu prosimy o kontakt z Infolinią banku lub wizytę w Punkcie Obsługi Klienta. Po zgłoszeniu do banku woli wyłączenia funkcji zbliżeniowej na karcie Visa, zalecamy dokonanie dowolnej transakcji lub operacji w bankomacie.
 8. Czy transakcje zbliżeniowe są bezpieczne?
  Tak. Karta z włączoną funkcją zbliżeniową sama z siebie nie wysyła żadnych informacji. Aktywuje się tylko na krótką chwilę, wyłącznie na wyraźne polecenie czytnika zbliżeniowego połączonego z terminalem płatniczym – po tym, gdy sprzedawca wprowadził do terminala dane potrzebne do dokonania takiej transakcji.
  Dokonanie jakiejkolwiek operacji kartą w sposób zbliżeniowy musi poprzedzić aktywacja kraty oraz transakcja z pełną autentykacją danych karty i aktywacji skryptów, pozwalających na jej poprawne funkcjonowanie, np. transakcja bankomatowa.
 9. Jakie są ograniczenia w ramach transakcji zbliżeniowych?
  Karty Visa z funkcją zbliżeniową funkcjonują w oparciu o:
  • limit wynikający z ustawień organizacji Visa: transakcje do 100 zł są wykonywane bez podania PIN-u, powyżej 100 zł wymagane jest każdorazowe podanie PIN-u.
   W niektórych przypadkach może być wymaganie podanie PIN-u (niezależnie od kwoty) ze względu na silne uwierzytelnienie  transakcji.
  • dzienny limit transakcji bezgotówkowych, przypisanych do danej karty Visa.
 10. Czy przechowywanie w portfelu obok siebie dwóch kart z funkcją zbliżeniową może je zniszczyć lub zakłócić ich funkcje zbliżeniowe?
  Nie. Karty Visa z funkcją zbliżeniową są urządzeniami pasywnymi – same z siebie nie emitują fal radiowych i nie zakłócają się nawzajem.
 11. Czy transakcja zbliżeniowa jest on-line czy off-line?
  Transakcje zbliżeniowe dokonane kartami Visa Volkswagen Banku są transakcjami realizowanymi w oparciu o limity transakcji on-line, w oparciu o dzienne limity transakcji bezgotówkowych.
 12. Czy to oznacza, że gdy karta zostanie skradziona, złodziej będzie mógł dokonać dowolną ilość transakcji zbliżeniowych kartą?
  Nie, Bank monitoruje ilość transakcji zbliżeniowych. Niezależnie od kwoty może to być wymagane podanie PIN-u z uwagi na silne uwierzytelnienie transakcji.
  Niezależnie od powyższego bardzo ważne jest zastrzeżenie karty w takim przypadku. Każda transakcja wykonywana przy użyciu karty Visa Volkswagen Banku jest realizowana w środowisku on-line, czyli jest autoryzowana, tzn. weryfikowane są parametry karty (status karty, data ważności, limity dzienne transakcji bezgotówkowych) oraz dostępne środki na rachunku (w wyniku tego powstanie blokada autoryzacyjna) – bez względu na kwotę transakcji. Zatem każda transakcja – także zbliżeniowa bez względu na kwotę będzie autoryzowana.
 13. Kiedy przy transakcjach zbliżeniowych wymagane jest podanie numeru PIN?
  Jeżeli kwota transakcji zbliżeniowej przekroczy 100 PLN, wówczas należy wprowadzić numer PIN. Ze względów bezpieczeństwa prosimy pamiętać o zasłanianiu dłonią PIN-padu (przy terminalu POS) wprowadzając numer PIN, podczas realizacji transakcji.
 14. Jaki są sposoby autoryzacji transakcji zbliżeniowych?
  Transakcje do kwoty 100 zł autoryzowane są poprzez zbliżenie karty płatniczej do czytnika kart zbliżeniowych, powyżej tej kwoty dodatkowo wymagane jest podanie numeru PIN. Każda transakcja jest autoryzowana: weryfikowane są parametry karty oraz dostępne środki na rachunku (w wyniku tego powstanie blokada autoryzacyjna).
 15. Czy transakcje zbliżeniowe są akceptowane poza Polską?
  Tak, jeśli terminal, przy użyciu którego jest wykonywana transakcja, jest dostosowany do obsługi tego rodzaju płatności. Wartość jednej płatności zbliżeniowej zależy jednak od tego, jaki limit dla takiej operacji obowiązuje w danym kraju np.:
  • w Wielkiej Brytanii jest to ok. 15 funtów,
  • w krajach Europy, gdzie obowiązującą walutą jest Euro, płatność nie może przekraczać ok. 20 Euro (z wyjątkiem Włoch gdzie limit wynosi ok. 25 Euro). Wartości te mogą być modyfikowane przez organizację Visa.
 16. Czy płatności zbliżeniowe są bezpieczne?
  Tak. Transakcja dokonana przy użyciu technologii zbliżeniowej PayWave gwarantuje taki sam poziom bezpieczeństwa, jak transakcja wykonywana standardową kartą płatniczą.
  Chip wbudowany w kartę z funkcjonalnością PayWave korzysta z takich samych technik szyfrowania, zarówno w odniesieniu do transakcji zbliżeniowych, jak i tradycyjnych (stykowych) oraz generuje dynamiczne klucze zabezpieczające płatność – indywidualny podpis komunikatu, który ma unikalny charakter dla każdej transakcji.
  Jedynie oryginalna karta z mikroprocesorem może generować świeże i ważne hasła zabezpieczające transakcje, przez co wszystkie płatności są unikalne, a odtworzenie unikalności transakcji może zostać wykryte.
 17. Jak przebiega płatność zbliżeniowa?
  Płatność zbliżeniowa może zostać wykonana tylko pod warunkiem, że funkcjonalność PayWave została włączona na karcie. Płatność zbliżeniowa przebiega w następujący sposób:
  • Klient zgłasza chęć zapłaty kartą z funkcjonalnością zbliżeniową,
  • sprzedawca wprowadza na terminalu POS kwotę transakcji,
  • karta aktywuje się tylko na sygnał wysyłany z czytnika terminala POS jedynie w chwili dokonywania konkretnej płatności,
  • karta musi być zbliżona do czytnika na bardzo małą odległość – przy czym trzeba ją przytrzymać przy nim przez około pół sekundy,
  • po przyjęciu płatności czytnik urządzenia od razu deaktywuje się. Brak możliwości dokonania „przypadkowej płatności” zbliżeniowej ani zapłacenia za zakupy innej osoby,
  • nie ma możliwości zapłacenia dwa razy za te same zakupy, nawet jeśli zbliżona zostanie karta do czytnika terminala POS kilka razy.
 18. Co należy zrobić w przypadku zagubienia, utraty lub kradzieży karty?
  Gdy istnieje podejrzenie, że karta Visa została zagubiona, skradziona lub jest w posiadaniu osób niepowołanych należy natychmiast dokonać jej zastrzeżenia poprzez kontakt z:
  • Infolinią Volkswagen Banku pod numerem telefonu: +48 22 528 96 28 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy), +48 800 103 301
   lub
  • Punktem Obsługi Klienta Volkswagen Bank w Warszawie (budynek Rondo 1, wejście od ul. Świętokrzyskiej), który jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 18:00.
    
  Warto też pamiętać, że odpowiedzialność, zgodnie z Regulaminem, jest następująca:
  - użytkownik karty odpowiada za nieautoryzowane transakcje do wysokości równowartości w walucie polskiej 50 euro (według kursu średniego walut ogłoszonego przez NBP z dnia wykonania transakcji),
  -użytkownik karty odpowiada w pełnej kwocie za transakcje nieautoryzowane, jeśli doprowadził do nich umyślnie, w wyniku rażącego niedbalstwa i naruszenia obowiązków, zgodnie z treścią Regulaminu.
  Jednak klient - użytkownik karty odpowiada w pełnej kwocie za transakcje nieautoryzowane, jeśli doprowadził do nich umyślnie, w wyniku rażącego niedbalstwa i naruszenia obowiązków, zgodnie z treścią Regulaminu.
 19. Czy karty z funkcją płatności zbliżeniowych można używać jedynie do płatności zbliżeniowych?
  Nie tylko. Można także dokonywać transakcji przy użyciu karty Visa w tradycyjny sposób:
  • w terminalu POS, w tym jako transakcje w ramach usług cash back (wypłata gotówki podczas realizacji płatności za zakupy),
  • w bankomacie,
  • w kasie banku,
  • poprzez Internet.

Moja karta została zatrzymana przez bankomat - co mam robić?

W takiej sytuacji należy skontaktować się z Konsultantami: 800 103 301 (z telefonów stacjonarnych) lub 22 528 96 28. Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00-18:30 oraz w soboty w godzinach 9:00-15:00.
W przypadku konieczności zastrzeżenia karty płatniczej należy skontaktować się niezwłocznie z infolinią Banku pod wskazanym powyżej numerem telefonu. Po połączeniu z infolinią należy wybrać numer 3 „Volkswagen Bank” a następnie 2 „zastrzeganie kart płatniczych”. Bank umożliwia zastrzeżenie karty 24 h/ 7 dni w tygodniu.

Czy mogę zmienić limit dziennych wypłat z bankomatu?

Limit transakcji kartowych mogą być zmienione wyłącznie przez pracownika Volkswagen Bank, na dyspozycję Klienta.
 
W przypadku kart Visa Biznes Electron istnieje możliwość zmiany limitów oraz ilości wypłat gotówki z bankomatu.
 
Podczas zmiany limitów należy uwzględnić funkcjonalność bankomatów w zakresie maksymalnej kwoty jednorazowej wypłaty gotówkowej.

Czy kartami Volkswagen Bank można płacić w Internecie?

Tak. Karty wydawane przez Volkswagen Bank umożliwiają dokonywanie płatności internetowych. Płatności internetowe kartami Visa Volkswagen Bank są zrealizowane z zabezpieczeniem 3D Secure. (Verified by Visa), pod warunkiem, że:

 • Sprzedawca – akceptant transakcji internetowej – udostępnia dokonywanie transakcji z 3D Secure;
 • Użytkownik karty zweryfikuje/ustawi limity dzienne transakcji internetowych oraz sprawdzi czy podał bankowi swój aktualny numer telefonu komórkowego, a w razie konieczności dokona jego zmiany (będzie on potrzebny do otrzymywania jednorazowych haseł 3D Secure).

Zabezpieczenie 3D Secure - co to jest i jak z niego korzystać?

Od stycznia 2017 karty debetowe Visa są gotowe do dokonywania bezpiecznych transakcji internetowych z użyciem zabezpieczenia 3D Secure. Posiadacz karty nie musi dokonywać rejestracji, aby skorzystać z tej usługi.

 1. Czym jest usługa 3D Secure?
  3D Secure jest standardem zabezpieczenia transakcji dokonywanych kartami płatniczymi w sklepach internetowych, z wykorzystaniem bezpiecznego protokołu przyjętego przez organizacje płatnicze Visa International oraz MasterCard.
  W przypadku kart Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce jest to zabezpieczenie organizacji płatniczej Visa, zwane Verified by Visa, zatem ta usługa może być nazywana zamiennie: 3D Secure lub Verified by Visa.
  Usługa 3D Secure umożliwia dokonywanie zakupów kartą płatniczą w Internecie, z dodatkowym uwierzytelnieniem posiadacza karty poprzez wpisanie jednorazowego hasła otrzymanego w wiadomości SMS na wskazany przez posiadacza karty numer telefonu komórkowego.

  Uwaga! Ważne jest, aby zgłosić do Banku aktualny numer telefonu komórkowego, na który mają docierać hasła jednorazowe 3D Secure oraz pamiętać o aktualizacji danych w przypadku zmiany numeru telefonu.
 2. Co się stanie w sytuacji, kiedy mój numer telefonu nie będzie znajdował się w systemie Banku lub nie będzie aktualny?
  W takim przypadku transakcja internetowa w sklepie, który honoruje zabezpieczenie 3D Secure, nie będzie mogła być uwierzytelniona poprzez hasło otrzymane w wiadomości SMS i nie dojdzie do skutku Konieczne będzie zgłoszenie/aktualizacja w Banku numeru telefonu komórkowego.
 3. W jaki sposób można w Banku zaktualizować dane dotyczące telefonu?
  Numer telefonu może zostać zmieniony przez klienta poprzez jedną z poniższych opcji:
  • Kontakt z Infolinią Banku (+48 22 528 96 28, 800 103 301, czynna w dni robocze w godz. 8:00 - 18:30 oraz w soboty w godz. 9:00-15:00).Rekomendujemy ten sposób, ponieważ jest to najszybszy proces zmiany;
  • Samodzielnie w serwisie transakcyjnym, należy udać się do symbolu ustawień, następnie wybierz okno „Dane osobowe -> Edytuj dane";
  • Poprzez złożenie wniosku o zmianę danych - po zalogowaniu do serwisu transakcyjnego należy wybrać zakładkę Wnioski -> Złóż, lista dostępnych -> Zmiana danych.;
  • Złożenie pisemnej dyspozycji w Punkcie Obsługi Klienta Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce (Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, wejście od ul. Świętokrzyskiej);
  • Korespondencyjnie poprzez złożenie pisemnej dyspozycji i wysłanie jej na adres Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce (Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa).
 4. Gdzie i kiedy można dokonać transakcji z usługą 3D Secure?
  Dokonując płatności kartami w sklepach internetowych, zwróć uwagę czy w panelu płatności jest widoczne logo . Jeśli jest, oznacza to, że sklep internetowy honoruje płatności z zabezpieczeniem 3D Secure (Verified by Visa).
 5. Kiedy można skorzystać z usługi 3D Secure?
  Skorzystanie z usługi 3D Secure jest możliwe, jeżeli:
  • Bank wydający kartę płatniczą udostępnił usługę 3D Secure (Verified by Visa) dla kart wydawanych dla swoich klientów.
  • Posiadacz karty:
   • podał Bankowi prawidłowy i aktualny numer telefonu komórkowego, na który będzie wysyłane jednorazowe hasło SMS podczas transakcji,
   • zgłosił do Banku wartość limitu dziennego dla transakcji internetowych. Limit ten nie może być większy niż dzienny Limit transakcji bezgotówkowych dla danej karty płatniczej Visa.
 6. Jakie są korzyści wynikające z usługi 3D Secure?
  Jest to wygodny i bezpłatny sposób zabezpieczenia transakcji internetowych, dokonanych kartą płatniczą. Korzystanie z 3D Secure to przede wszystkim dodatkowe bezpieczeństwo, ponieważ posiadacz karty płatniczej identyfikowany jest nie tylko na podstawie numeru karty, daty jej ważności i wartości kontrolnej CVV2, ale także jednorazowego hasła otrzymanego w wiadomości SMS na wskazany przez niego numer telefonu komórkowego.
 7. Jakie dane posiadacz karty powinien podać, aby transakcja z 3D Secure mogła zostać zrealizowana?
  Posiadacz karty po wybraniu sposobu płatności za pomocą karty płatniczej, podaje:
  • Dane karty, o które prosi sklep, m.in. datę ważności i numer karty oraz CVV2 (trzycyfrowy numer znajdujący się na odwrocie karty);
  • Na dedykowanym ekranie – hasło jednorazowe 3D Secure, które otrzyma na swój telefon komórkowy.
   Tylko potwierdzenie transakcji w powyższy sposób umożliwi jej zrealizowanie
  Uwaga! Podczas takiej płatności Bank nigdy nie prosi o numer PIN do karty płatniczej.
 8. Czy zapłacę kartą w sklepie internetowym, który nie wdrożył usługi 3D Secure?
  Tak. W tym przypadku płatność przebiega tradycyjnie. Wystarczy podać dane karty wymagane przez sklep, m.in. datę ważności i numer karty oraz CVV2.

Czy można wypłacić gotówkę z bankomatu, korzystając z funkcji zbliżeniowej?

Tak, karty Visa Volkswagen Bank umożliwiają wypłatę gotówki z bankomatu, korzystając z funkcji zbliżeniowej na karcie.

Muszą być spełnione 2 warunki: bankomat musi posiadać funkcję obsługi kart zbliżeniowych oraz karta musi mieć włączoną funkcję zbliżeniową.

Wystarczy zbliżyć kartę do czytnika zbliżeniowego, umiejscowionego zwykle w okolicy klawiatury w bankomacie, podać numer PIN i postępować dalej zgodnie z komunikatami na ekranie bankomatu.

Każda transakcja jest autoryzowana i w oparciu o limity dzienne określone do wypłat gotówki z bankomatu.

Korzystanie z bankomatu w sposób zbliżeniowy pozwala tylko na wypłatę gotówki, bez opcji realizacji dodatkowych operacji np. sprawdzenie salda czy zmianę PINu w bankomacie. Te operacje są możliwe do zrealizowania tylko po włożeniu karty do bankomatu i odczyt jej danych z mikroprocesora.

Opłaty za wypłaty zbliżeniowe są takie same jak za tradycyjne wypłaty kartą w bankomacie, zgodnie z obowiązującą Tabelą Prowizji i Opłat w Volkswagen Banku.Wyświetl informacje kontaktowe

Dla Posiadaczy kart płatniczych

tel. +48 22 528 96 28 (Zastrzeganie kart (24h))

tel. +48 58 555 66 88 (Zgłoszenie szkody i Assistance (24h)
klienci indywidualni)

Zakres ubezpieczenia

Potrzebujesz pomocy?

Przewiń do góry