Konta, lokaty, kredyty gotówkowe

Skontaktuj się z nami

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami poniżej, czy nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie.


Najczęściej zadawane pytania

Jak wygląda proces otwarcia rachunku Plus Konto Biznes?

W pierwszym kroku należy wypełnić wniosek znajdujący się na stronie: www.vwbank.pl w zakładce Centrum Formularzy (wybierz u góry zakładkę Konta, następnie po lewej stronie wybierz zakładkę Dla firmy -> Plus Konto Biznes. Po wypełnieniu wniosku oraz po telefonicznej weryfikacji danych przez Konsultanta, dokumenty wysyłane są na maila. Dodatkowo za pośrednictwem  firmy kurierskiej InPost, do osób wskazanych we wniosku, wysyłany jest Formularz Identyfikacyjny celem potwierdzenia tożsamości oraz pobrania wzoru podpisu.

Czy firma zarejestrowana poza granicami Polski może otworzyć rachunek w Volkswagen Bank?

Nie, rachunek bankowy Plus Konto Biznes może otworzyć wyłącznie firma zarejestrowana na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Czy Volkswagen Bank prowadzi rachunku w obcych walutach?

Nie. Volkswagen Bank oferuje produkty wyłącznie w PLN.

Jak mogę zmienić dane osobowe?

Aktualizacji danych osobowych można dokonać za pomocą:

  • samodzielnie w Serwisie e-direct – po zalogowaniu do internetowego systemu transakcyjnego/aplikacji mobilnej udaj się do symbolu ustawień i wybierz ikonę Dane osobowe, następnie Edytuj dane;
  • serwisu telefonicznego - kontaktując się z Konsultantami: 800 103 301 (z telefonów stacjonarnych) lub (22) 528 96 28 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy);
  • zakładki Wnioski dostępnej w Bankowości Internetowej/Aplikacji mobilnej;
  • poczty tradycyjnej wysyłając dyspozycję pisemną podpisane zgodnie ze wzorem podpisu złożonym w Volkswagen Bank.

Samodzielna modyfikacja danych oraz za pomocą konsultanta Infolinii Banku, wymaga potwierdzenia kodem PIN w aplikacji VWFS Token Mobilny.

W przypadku posiadania autoryzacji za pomocą hasła SMS, samodzielną modyfikację danych w Bankowości Internetowej/Aplikacji mobilnej należy potwierdzić hasłem do autoryzacji oraz jednorazowym kodem otrzymanym w wiadomości SMS.

Czy dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może obejmować osobę niepełnoletnią?

Tak. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może obejmować osobę niepełnoletnią. Jednakże osoba ta będzie mogła samodzielnie dysponować środkami po uzyskaniu pełnoletności.

Kto powinien podpisywać dokumenty w celu otwarcia rachunku Plus Konto Biznes?

Na dokumentach do otwarcia rachunku Plus Konto Biznes należy złożyć podpisy zgodnie z reprezentacją określoną w dokumentach rejestrowych firmy, np. KRS, CEiDG.

Co należy zrobić w przypadku zmiany reprezentacji, np. zmiany zarządu spółki?

W przypadku zmiany reprezentacji, należy także dokonać aktualizacji reprezentacji w Banku. W tym celu wypełnij wniosek znajdujący się na stronie www.vwbank.pl w zakładce Centrum Formularzy (Pozostałe formularze -> Dla firmy -> Zmiana reprezentacji). Po wypełnieniu wniosku, ze strony Banku nastąpi kontakt telefoniczny w celu potwierdzenia danych osobowych, następnie dokumenty zostaną wysłane na maila. Otrzymane dokumenty należy wydrukować, podpisać zgodnie z nową reprezentacją i wysłać w oryginale na adres Banku. 

WAŻNE !!! Nowa Karta Wzorów Podpisów unieważnia poprzednią.

W jaki sposób mogę dodać pełnomocnika do transakcji elektronicznych w rachunku Plus Konto Biznes?

W tym celu wypełnij wniosek „Ustanowienie pełnomocnictwa do transakcji elektronicznych” znajdujący się na stronie www.vwbank.pl w Centrum Formularzy (Pozostałe formularze -> Dla firmy). Po wypełnieniu wniosku, ze strony Banku nastąpi kontakt telefoniczny w celu potwierdzenia danych osobowych, następnie dokumenty zostaną wysłane na maila. Otrzymane dokumenty należy wydrukować, podpisać zgodnie z reprezentacją podmiotu i wysłać w oryginale na adres Banku. 
 
WAŻNE!!! Nowa karta pełnomocnictw do transakcji elektronicznych unieważnia poprzednią ustanowioną, dlatego należy w niej wskazać wszystkie osoby, które mają posiadać dostęp do rachunku.

Czy posiadając rachunek Plus Konto Biznes mogę wnioskować o kartę płatniczą?

Tak. W tym celu należy wypełnić wniosek „Zamówienie karty płatniczej Visa Biznes Electron” znajdujący się na stronie www.vwbank.pl w zakładce „Centrum Formularzy” (Pozostałe formularze -> Dla firmy).

Pierwsza karta płatnicza wydana jest bez opłat.

Czy na Karcie Wzorów Podpisu mogę wskazać inne osoby niż wynika to dokumentów rejestrowych firmy?

Tak. To Klient decyduje, kto ma być upoważniony do reprezentacji firmy w Banku, jednakże Kartę Wzorów Podpisów należy podpisać zgodnie z reprezentacją firmy, określoną w dokumentach rejestrowych firmy, np. CEiDG, KRS.

Zobacz więcej


Najczęściej pobierane dokumenty

więcej dokumentów


Wyświetl informacje kontaktowe

Konta, lokaty, kredyty gotówkowe

tel. 800 103 301 (z telefonów stacjonarnych)

tel. +48 22 528 96 28 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy)

BOK@vwfs.com

kod SWIFT: INGBPLPW

Linia czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 17:00.

Potrzebujesz pomocy?

Przewiń do góry