Konta, lokaty, kredyty gotówkowe

Skontaktuj się z nami

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami poniżej, czy nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie.


Najczęściej zadawane pytania

Jak i kiedy mogę aktywować rachunek?

Aktywacji rachunku należy dokonać po uprzednim otrzymaniu wiadomości SMS z Banku. W takiej sytuacji należy skontaktować się z Konsultantami: 800 103 301 (z telefonów stacjonarnych) lub 22 528 96 28 po zalogowaniu numerem Klienta i Telekodem należy wybrać 9- połączenie z Konsultantem.
Numer Klienta znajduje się na potwierdzeniu zawarcia umowy lub na potwierdzeniu ustanowienia pełnomocnictwa do rachunku. Telekod to 6-cyfrowy numer otrzymany w bezpiecznej kopercie. Podczas rozmowy z Konsultantem można dokonać aktywacji karty płatniczej.
Infolinia Banku czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00-18:30 oraz w soboty w godzinach 9:00-15:00.

Czy Volkswagen Bank oferuje rachunki wspólne?

Volkswagen Bank nie posiada w swojej ofercie rachunków wspólnych. Możliwe jest natomiast ustanowienie pełnomocnictwa do rachunku prywatnego (Konto e-direct, Plus Konto).

Jakie uprawnienia ma pełnomocnik do rachunku prywatnego?

Pełnomocnik posiada te same uprawnienia, co właściciel, za wyjątkiem:

 • zmiany lub wypowiedzenia umowy,
 • ustanawiania dalszych pełnomocnictw,
 • składania dyspozycji na wypadek śmierci Posiadacza,
 • zmiany danych Posiadacza,
 • zawierania umów kredytu, w tym umów o limit kredytowy,
 • wnioskowania o wydanie karty,
 • udzielania zgody na realizację transakcji płatniczej w formie polecenia zapłaty,
 • aktywowania instrumentów płatniczych Posiadacza lub Pełnomocnika.

Jak wygląda proces otwarcia rachunku?

W celu otwarcia rachunku należy wypełnić odpowiedni wniosek znajdujący się pod adresem: www.vwbank.pl. Po wypełnieniu wniosku oraz po telefonicznej weryfikacji danych przez Konsultanta dokumenty wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost na adres korespondencyjny Klienta. Gdy poprawnie podpisane dokumenty zostaną zwrócone przez kuriera do Banku, wysyłana jest do Klienta wiadomość SMS z zaproszeniem do aktywacji rachunku.

Czy pełnomocnik do rachunku prywatnego może otrzymać dostęp do bankowości elektronicznej?

Tak, Pełnomocnik może otrzymać dostęp do Autoryzacji Zleceń Płatniczych za pomocą haseł SMS. W tym celu należy złożyć zamówienie za pośrednictwem:

 • serwisu telefonicznego – kontaktując się z Konsultantami: 800 103 301 (z telefonów stacjonarnych) lub 22 528 96 28 po uprzednim zalogowaniu się numerem Klienta i Telekodem,
 • poczty tradycyjnej – zgłoszenie pisemne.

Czy obcokrajowiec może założyć rachunek w Volkswagen Bank?

Tak. W przypadku obcokrajowców dokumentem potwierdzającym tożsamość jest paszport lub karta stałego/czasowego pobytu.

Czy Volkswagen Bank prowadzi rachunki w obcych walutach?

Volkswagen Bank oferuje wyłącznie produkty w PLN.

Jak mogę zmienić dane osobowe?

Aktualizacji danych osobowych można dokonać za pomocą:

 • serwisu e-direct - należy zalogować się do internetowego systemu transakcyjnego, a następnie za pośrednictwem zakładki „Moje dane” wprowadzić aktualne dane,
 • serwisu telefonicznego - kontaktując się z Konsultantami: 800 103 301 (z telefonów stacjonarnych) lub 22 528 96 28 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy).

Jak mogę dokonać zmiany / aktualizacji nazwiska?

W celu aktualizacji nazwiska należy zalogować się do internetowego systemu transakcyjnego (serwis e-direct) a następnie za pośrednictwem zakładki „Poczta” wysłać do Banku wiadomość zawierającą informacje dotyczące zmiany nazwiska. W przypadku, gdy jednocześnie ze zmianą nazwiska zmienia się wzór podpisu prosimy o kontakt telefoniczny z Konsultantem (tel. 800 103 301 (z telefonów stacjonarnych) lub 22 528 96 28). Bank przygotuje nowy Formularz Identyfikacyjny, który zostanie wysłany do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost.

Czy dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może obejmować osobę niepełnoletnią?

Tak. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może obejmować osobę niepełnoletnią. Jednakże osoba ta będzie mogła samodzielnie dysponować środkami po uzyskaniu pełnoletności.

Kto powinien podpisać dokumenty w celu otwarcia Plus Konta Biznes?

Na dokumentach do otwarcia Plus Konta Biznes należy złożyć podpisy zgodnie z zasadą reprezentacji, na podstawie dokumentów rejestrowych firmy.

Co należy zrobić w przypadku zmiany reprezentacji, gdy np. zmienił się zarząd spółki?

W celu zmiany reprezentacji firmy należy wypełnić wniosek „Zmiana Reprezentantów firmy”. Znajdujący się pod adresem: https://cf.vwbankdirect.pl w zakładce „pozostałe formularze” dla firmy. Nowa Karta Wzorów Podpisów unieważnia poprzednią. Wypełnione dokumenty należy wydrukować, podpisać przez nowych Reprezentantów, a następnie wysłać do Banku wraz z kserokopią dokumentu potwierdzającego nową reprezentację firmy - z adnotacją „za zgodność z oryginałem” i podpisem Reprezentantów.

W jaki sposób mogę nadać nowe pełnomocnictwo do transakcji elektronicznych w koncie firmowym?

W tym celu należy złożyć wniosek „Ustanowienie pełnomocnictwa do transakcji elektronicznych” znajdujący się pod adresem: https://cf.vwbankdirect.pl w zakładce „pozostałe formularze” dla firmy wskazując numer rachunku, którego dotyczy zmiana. We wniosku należy wskazać wszystkie osoby, które powinny mieć dostęp do rachunku, ponieważ nowe pełnomocnictwo do transakcji elektronicznych unieważnia poprzednio ustanowione. Po wypełnieniu dokument należy wydrukować, podpisać zgodnie z zasadą reprezentacji oraz odesłać do Banku.

Czy posiadając rachunek firmowy mogę wnioskować o kartę płatniczą?

Tak. W tym celu należy wypełnić wniosek "Zamówienie karty płatniczej Visa Electron Biznes" znajdujący się pod adresem https://cf.vwbankdirect.pl/ w zakładce „Pozostałe formularze” dla firmy. Prosimy pamiętać o zapewnieniu środków na koncie niezbędnych do pobrania prowizji za wydanie karty zgodnie z aktualną Tabelą Prowizji i Opłat.

Co oznacza dla Banku "aktualny wyciąg z KRS"?

Aktualny wyciąg z KRS powinien być nie starszy niż 3 miesiące.

Czy można zróżnicować poziom uprawnień dla osób upoważnionych do internetowej obsługi konta?

Tak. Istnieje taka możliwość w przypadku korzystania z usługi BIZNESbanking. Usługa taka dostępna jest w koncie firmowym Plus Konto Biznes. Szczegółowy opis usługi dostępny jest pod adresem: http://www.vwbank.pl/dla-firmy/konta/konto-firmowe.html

Czy na Karcie Wzorów Podpisu mogą być wskazani inni Reprezentanci niż wynika to z dokumentów rejestrowych firmy?

Tak. Jednakże Kartę Wzorów Podpisów należy podpisać zgodnie z reprezentacją firmy, wskazaną w dokumentach rejestrowych firmy.

Zobacz więcejWyświetl informacje kontaktowe

Konta, lokaty, kredyty gotówkowe

tel. 800 103 301 (z telefonów stacjonarnych)

tel. +48 22 528 96 28 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy)

BOK@vwfs.com

kod SWIFT: INGBPLPW

Linia czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 18:30 i w soboty w godz. 9:00 - 15:00.

Potrzebujesz pomocy?

Przewiń do góry