Zastrzeganie kart

Kurs EUR z dnia
Kupno: PLN
Sprzedaż: PLN

Obowiązująca stopa bazowa Banku wynosi 1,64%

Stopy bazowe

Zastrzeganie kart

W przypadku utraty karty niezwłocznie dokonaj jej zastrzeżenia, dzwoniąc pod jeden z numerów telefonów:

  • 800 103 301 (z telefonów stacjonarnych)
  • +48 22 528 96 28 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy)

Visa Global Customer Assistance Service na wypadek:

  • awaryjnej wypłaty gotówki
  • wydania karty zastępczej
001-303-967-1096 (bezpłatny numer w USA)

Pod nazwą Volkswagen Financial Services oferowane są usługi bankowe (przez Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce), usługi leasingowe i mobilność (przez Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce) oraz usługi ubezpieczeniowe (przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. jako agenta ubezpieczeniowego).