Kontakt

Kurs EUR z dnia
Kupno: PLN
Sprzedaż: PLN

Obowiązująca stopa bazowa Banku wynosi 1,64%

Stopy bazowe

Zgłoś problem lub zagrożenie

Drogi Kliencie, pamiętaj!

W przypadku:

  • utraty lub kradzieży spersonalizowanych danych uwierzytelniających lub sprzętu bądź oprogramowania wykorzystywanego do logowania lub przeprowadzania transakcji,
  • wykrycia lub podejrzenia nadużycia (transakcji oszukańczych, podejrzanych zdarzeń i nietypowych sytuacji w trakcie sesji usług płatności internetowych),
  • utraty karty Visa Volkswagen Bank (niezwłocznie dokonaj jej zastrzeżenia),

Pod nazwą Volkswagen Financial Services oferowane są usługi bankowe (przez Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce), usługi leasingowe i mobilność (przez Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce) oraz usługi ubezpieczeniowe (przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. jako agenta ubezpieczeniowego).