Bezpieczeństwo

Kurs EUR z dnia
Kupno: PLN
Sprzedaż: PLN

Obowiązująca stopa bazowa Banku wynosi 1,64%

Stopy bazowe

Bezpieczeństwo

Podstawowe zasady bezpieczeństwa

Zobacz więcej

Bezpieczeństwo bankowości internetowej

Zobacz więcej

Bezpieczeństwo kart płatniczych

Zobacz więcej

Gwarancje i BFG

Zobacz więcej

Dane osobowe

Zobacz więcej

Kontakt

Zobacz więcej

Pod nazwą Volkswagen Financial Services oferowane są usługi bankowe (przez Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce), usługi leasingowe i mobilność (przez Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce) oraz usługi ubezpieczeniowe (przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. jako agenta ubezpieczeniowego).