Bezpieczeństwo

Kurs EUR z dnia
Kupno: PLN
Sprzedaż: PLN

Obowiązująca stopa bazowa Banku wynosi 1,64%

Stopy bazowe

Podstawowe zasady bezpieczeństwa

Zobacz więcej

Bezpieczeństwo bankowości internetowej

Zobacz więcej

Bezpieczeństwo kart płatniczych

Zobacz więcej

System gwarantowania depozytów

Zobacz więcej

Dane osobowe

Zobacz więcej

Kontakt

Zobacz więcej

Pod nazwą Volkswagen Financial Services oferowane są usługi bankowe (przez Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce), usługi leasingowe i mobilność (przez Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce) oraz usługi ubezpieczeniowe (przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. jako agenta ubezpieczeniowego).