Kredyty i limity

Kurs EUR z dnia
Kupno: PLN
Sprzedaż: PLN

Obowiązująca stopa bazowa Banku wynosi 1,64%

Stopy bazowe

FAQ Kredyty Samochodowe

Jak mogę skontaktować się z Infolinią i jakie informacje mogę uzyskać kontaktując się z nią?

Infolinia zajmuje się bieżącą obsługą Klienta głównie po zawarciu umowy kredytu. Telefonicznie można zgłosić szkodę komunikacyjną, zmienić adres do korespondencji, uzyskać niektóre zaświadczenia, zgłosić dyspozycję wystawienia dokumentów (opinia bankowa, harmonogram spłat). Pracownicy Infolinii odpowiadają również na pojawiające się pytania i wątpliwości Klientów, sprawdzają etap realizacji zgłoszonej sprawy, informują o procedurach Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce oraz sposobie postępowania w powstałych sytuacjach. Informacje szczegółowe Konsultanci udzielają po Identyfikacji Klienta zgodnie z procedurami pod numerem telefonu 800 103 301 wew.1 (z telefonów stacjonarnych) bądź 22 528 96 28 wew.1 (z telefonów komórkowych i z zagranicy).

Na co zwrócić uwagę przy podpisywaniu umowy kredytu?

Należy zwrócić szczególną uwagę na poprawność zapisów stron oraz danych przedmiotu umowy. Kolejną istotną kwestią jest dokładne zapoznanie się z warunkami finansowymi wskazanymi w umowie, Regulaminem Czynności Kredytowych i Zabezpieczających oraz Tabelą Opłat i Prowizji Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce. Na wszelkie pytania lub wątpliwości, co do treści informacji przekazywanych Państwu przed zawarciem umowy lub postanowień zawartych w umowie odpowiedzą Państwu pracownicy Infolinii.

Co dzieje się po podpisaniu umowy kredytowej w salonie dealerskim?

Umowa kredytowa podpisana w salonie dealerskim zostanie przekazana do Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce wraz z wszelką dokumentacją skompletowaną w salonie. Bank po weryfikacji poprawności sporządzenia kontraktu, aktywuje i prześle do Państwa podpisaną umowę, harmonogram spłat, Regulamin Czynności Kredytowych i Zabezpieczających oraz Tabelę Opłat i Prowizji listem poleconym na adres korespondencyjny.

Jakie są zabezpieczenia spłaty kredytu?

Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest przewłaszczenia na zabezpieczenie kredytowanego pojazdu na Bank pod warunkiem zawieszającym oraz cesja praw z polisy Autocasco.

Czy Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce będzie wpisany do dowodu rejestracyjnego kredytowanego pojazdu?

Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce nie jest wpisywany do dowodu rejestracyjnego.

Jak mogę uzyskać aktualny harmonogram spłat?

Harmonogram można uzyskać kontaktując się z Infolinią, pisemnie lub pobierając formularz dostępny na stronie internetowej www.vwbank.pl (w prawym dolnym rogu strony w zakładce Dokumenty – Dla Mnie – Kredyt samochodowy – Formularz – Wniosek o wydanie dokumentu). Harmonogram zostanie przesłany bezpłatnie.

Czy mogę skorzystać w Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce z polecenia zapłaty?

Tak, wystarczy pobrać formularz dostępny na stronie internetowej www.vwbank.pl (w prawym dolnym rogu strony w zakładce Dokumenty – Dla Mnie – Kredyt samochodowy – Polecenie zapłaty) oraz postąpić zgodnie z instrukcją. Po spełnieniu formalności Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce będzie pobierał z Państwa rachunku kwotę będącą równowartością raty kredytowej.

Chciałbym dopisać współwłaściciela pojazdu do dowodu rejestracyjnego, czy mogę to zrobić?

Tak, istnieje taka możliwość, jednak pod warunkiem podpisania umowy przewłaszczenia pojazdu przez nowego Właściciela. Aby uzyskać dokument należy zawnioskować pisemnie lub pobrać formularz dostępny na stronie internetowej www.vwbank.pl (w prawym dolnym rogu strony w zakładce Dokumenty – Dla Mnie – Kredyt samochodowy – Formularz – Dopisanie współwłaściciela). Po spełnieniu formalności Bank wyda Kredytobiorcy kartę pojazdu, jeżeli znajduje się w depozycie banku.

Jak mogę zmienić adres do korespondencji?

Zmiany adresu do korespondencji można dokonać na Infolinii, zawnioskować pisemnie lub pobrać formularz dostępny na stronie internetowej www.vwbank.pl (w prawym dolnym rogu strony w zakładce Dokumenty – Dla Mnie – Kredyt samochodowy – Formularz – Zmiana danych).

Zmieniłem adres zamieszkania i dowód osobisty. Jak mam powiadomić o tym Bank?

Wystarczy, że poinformują Państwo o tym pisemnie lub pobiorą formularz dostępny na stronie internetowej www.vwbank.pl (w prawym dolnym rogu strony w zakładce Dokumenty – Dla Mnie – Kredyt samochodowy – Formularz – Zmiana danych). Niezbędne będzie przesłanie do Banku kopii nowego dowodu osobistego.

Czy mogę dokonać całkowitej wcześniejszej spłaty kredytu?

Tak, w każdej chwili można całkowicie spłacić kredyt. Prosimy o kontakt z Infolinią w celu omówienia szczegółów. Opłata z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu zostanie naliczona zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce (Konsumenci nie ponoszą opłat z tego tytułu).

Czy po spłacie kredytu otrzymam dokument potwierdzający spłatę i zwolnienie z zabezpieczeń?

Tak, otrzymają Państwo pisemne zaświadczenie o spłacie kredytu. Dodatkowo zostanie umieszczona informacja o zwrotnym przeniesieniu praw z polisy Autocasco oraz o zwolnieniu przewłaszczenia na zabezpieczenie. Komplet dokumentów zostanie wysłany listem poleconym na adres korespondencyjny w kolejnym dniu roboczym po rozliczeniu umowy kredytowej.

Czy mogę częściowo spłacić kredyt ratalny?

Mogą Państwo dokonać częściowej spłaty kredytu. Zasady dokonywania przedterminowej częściowej spłaty kredytu określa szczegółowo umowa kredytu. Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania prosimy o kontakt z Infolinią. Opłata zostanie naliczona zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce (Konsumenci nie ponoszą opłat z tego tytułu).

Potrzebuje opinię bankową, jak mogę ją uzyskać?

Opinię bankową można uzyskać kontaktując się z Infolinią, wnioskując pisemnie lub pobierając formularz dostępny na stronie internetowej www.vwbank.pl (w prawym dolnym rogu strony w zakładce Dokumenty – Dla Mnie – Kredyt samochodowy – Formularz – Wniosek o wydanie dokumentu). Opłata za wydanie opinii bankowej zostanie naliczona zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce.

Potrzebuję szczegółową historię spłat umowy kredytowej. Jak mogę ją uzyskać?

Wystarczy, że zawnioskują Państwo pisemnie lub pobiorą formularz dostępny na stronie internetowej www.vwbank.pl (w prawym dolnym rogu strony w zakładce Dokumenty – Dla Mnie – Kredyt samochodowy – Formularz – Wniosek o wydanie dokumentu). Opłata za wydanie historii spłat zostanie naliczona zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce.

Chciałbym sprzedać samochód mimo tego, iż kredyt na jego zakup nie został jeszcze spłacony. Czy mogę to zrobić i jakie kroki mam ewentualnie podjąć?

Tak, Bank może wydać warunkową, pisemną zgodę na sprzedaż pojazdu pod warunkiem spłaty całości kredytu w określonym terminie. Aby uzyskać dokument ze wskazaną kwotą, terminem spłaty oraz numerem konta, należy zawnioskować pisemnie lub pobrać formularz dostępny na stronie internetowej www.vwbank.pl (w prawym dolnym rogu strony w zakładce Dokumenty – Dla Mnie – Kredyt samochodowy – Formularz – Warunkowa zgoda na sprzedaż pojazdu). Opłata za wydanie zgody na warunkową sprzedaż pojazdu zostanie naliczona zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce.

Czy mogę otrzymać pisemną informację o kwocie pozostałej do spłaty kredytu?

Tak, Bank może wystawić pisemne zaświadczenie o kwocie, jaka pozostała Państwu do spłaty. Wystarczy, że skontaktują się Państwo z Infolinią i zgłoszą chęć uzyskania dokumentu, zawnioskują pisemnie lub pobiorą formularz dostępny na stronie internetowej www.vwbank.pl (w prawym dolnym rogu strony w zakładce Dokumenty – Dla Mnie – Kredyt samochodowy – Formularz – Wniosek o wydanie dokumentu). Opłata za wydanie zaświadczenia o kwocie pozostałej do spłaty zostanie naliczona zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce.

Czy możliwe jest wstrzymanie płatności rat kredytu?

Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce indywidualnie podejmuje decyzję o wyrażeniu zgody na wstrzymanie/czasowe zmniejszenie płatności rat kredytu (maksymalnie przez 3 miesiące). Aby uzyskać zgodę należy pobrać formularz dostępny na stronie internetowej www.vwbank.pl (w prawym dolnym rogu strony w zakładce Dokumenty – Dla Mnie – Kredyt samochodowy – Formularz – Wniosek o wstrzymanie płatności rat). W przypadku podjęcia decyzji pozytywnej, Bank przygotuje stosowne zmiany do umowy i prześle do Państwa w celu podpisania aneksu do umowy kredytu, aby kolejno zmniejszyć raty i przesłać nowy harmonogram spłat. Opłata za zmianę terminarza spłat zostanie naliczona zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce.

Zgłosiłem szkodę komunikacyjną na kredytowanym pojeździe do ubezpieczyciela. Czy Bank musi wyrazić zgodę na naprawę?

Jeżeli szkoda komunikacyjna będzie likwidowana z Państwa polisy Autocasco należy dokonać zgłoszenia szkody w Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce podając numer szkody nadany przez towarzystwo ubezpieczeniowe, datę szkody, adres towarzystwa ubezpieczeniowego oraz formę naprawy, (jeżeli naprawa ma nastąpić w formie bezgotówkowej to również dane adresowe serwisu) w celu wydania pisemnej zgody na wypłatę odszkodowania. Najłatwiej będzie skontaktować się z Infolinią lub pobrać formularz dostępny na stronie internetowej www.vwbank.pl (w prawym dolnym rogu strony w zakładce Dokumenty – Dla Mnie – Kredyt samochodowy – Formularze – Wniosek o zgodę na wypłatę odszkodowania). W przypadku częściowej szkody likwidowanej z OC sprawcy nie jest wymagane zgłoszenie do Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce. Opłata za wydanie upoważnienia na wypłatę odszkodowania zostanie naliczona zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce.

Na jakich zasadach mogę zwrócić pojazd w umowie gwarancji wykupu?

Szczegółowe zasady zwrotu pojazdu dla umowy gwarancji odkupu można znaleźć tutaj.

FAQ Kredyty i Limity Gotówkowe

Na jaki cel oferowany jest Kredyt Plus?

Kredyt Plus to środki, które można przeznaczyć na dowolny cel, urlop, remont mieszkania, zakupy, spłatę lub konsolidację innych kredytów albo zadłużenia na karcie kredytowej. Nie ma potrzeby określania celu wydatkowania.

Co to jest limit kredytowy?

Limit kredytowy to dodatkowe środki, które są przyznane i dopisane do salda rachunku Konta e-direct. Można je wykorzystać na dowolny cel, w dowolnej formie: przelewu, gotówki pobranej z bankomatu, bądź w ramach usługi Visa cash back lub zakupów za pomocą karty płatniczej.

Jak mogę złożyć wniosek o kredyt/limit?

Wniosek należy złożyć za pośrednictwem strony www.vwbank.pl, przy wykorzystaniu aplikacji Centrum Formularzy.

Jaka jest maksymalna kwota?

Maksymalna kwota kredytu, o jaką można się ubiegać to 50 000 zł (wysokość max. kwoty kredytu włącznie z prowizją bankową). Natomiast limit kredytowy w Koncie e-direct oferowany jest w kwocie od 3 000 do 50 000 zł.

Jaki jest okres kredytowania?

Spłata kredytu następuje w ratach miesięcznych w okresie od 3 do 72 miesięcy. Limit kredytowy udzielany jest na 1 rok i może być automatycznie odnawiany na kolejne lata. Wystarczy, że na rachunek Konto e-direct będą dokonywane regularne wpłaty.

Jaką ratę będę płacić?

Ratę kredytu określa szczegółowy harmonogram spłaty wraz z numerem rachunku przeznaczonym do spłat rat kredytowych, który zostanie przesłany na adres korespondencyjny kredytobiorcy.

Jaka wygląda spłata limitu kredytowego?

Każda wpłata na Konto e-direct automatycznie zmniejsza zadłużenie i daje możliwość ponownego wykorzystania z przyznanego limitu.

Jakie źródła dochodu są honorowane?

Bank akceptuje różne źródła dochodu. Dokładne informacje o wymaganych dokumentach można znaleźć w prawym dolnym rogu strony w zakładce Dokumenty – Dla Mnie – Kredyt gotówkowy i Limit kredytowy – Lista wymaganych dokumentów.

Czy można uzyskać kredyt/limit kredytowy, jeżeli uzyskuje się dochód za granicą?

Tak, istnieje taka możliwość. W przypadku zatrudnienia poza granicami Polski, dochód taki może stanowić podstawę udzielenia kredytu/limitu pod warunkiem rozliczania go w Urzędzie Skarbowym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Czy mogę częściowo spłacić kredyt?

Istnieje możliwość częściowej spłaty kredytu. Zasady dokonywania przedterminowej częściowej spłaty kredytu określa szczegółowo umowa kredytu.

Potrzebuje opinię bankową/zaświadczenie/pisemną informację o kwocie pozostałej do spłaty, jak mogę ją uzyskać?

Opinię bankową/zaświadczenie/pisemną informację o kwocie pozostałej do spłaty można zamówić u Konsultantów 800 103 301 (z telefonów stacjonarnych) lub 22 528 96 28, wnioskując pisemnie lub pobierając formularz dostępny na stronie internetowej vwbank.pl (w prawym dolnym rogu strony w zakładce Dokumenty – Dla Mnie – Kredyt samochodowy – Formularz – Wniosek o wydanie dokumentu). Opłata zostanie naliczona zgodnie z Tabelą Prowizji i Opłat Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce.

Co to jest BIK?

Biuro Informacji Kredytowej jest to instytucja powołana w 1997r. przez Związek Banków Polskich na mocy ustawy o Prawie Bankowym (Dz. U. Nr 140 poz.939 z późn. zmianami). Głównym zadaniem Biura jest gromadzenie, przechowywanie oraz przetwarzanie informacji o zobowiązaniach i historii zobowiązań Klientów banków komercyjnych oraz Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych. BIK gromadzi dane zarówno Klientów indywidualnych jak i przedsiębiorców.

Kiedy dane trafiają do BIK?

Dane są przesyłane do Biura Informacji Kredytowej w momencie składania wniosku kredytowego oraz po zaciągnięciu zobowiązania w Banku. Aktualizacja bazy danych BIK dokonywana jest raz w miesiącu.

Jakie dane trafiają do BIK?

Biuro Informacji Kredytowej przechowuje następujące dane o kredytobiorcach:

  • informacje o Twoich danych osobowych,
  • dane na temat zobowiązań wobec banków i SKOK-ów takie jak: data powstania zobowiązania, rodzaj zobowiązania, okres spłaty, waluta, terminowość spłat,
  • informacje o aktualnym zadłużeniu.

Biuro Informacji Kredytowej zbiera dane o wszystkich rachunkach kredytowych prowadzonych przez banki i SKOK-i. Dotyczy to, więc zarówno kredytów spłacanych terminowo jak i nieterminowo. BIK przetwarza wszystkie informacje na temat kredytów – zarówno pozytywne jak i negatywne.

Czy po całkowitej spłacie kredytu gotówkowego otrzymam potwierdzenie spłaty kredytu i zamknięcia umowy kredytowej?

Tak. Potwierdzenie takie wysyłane jest bezpłatnie pocztą tradycyjną.

Czy jest możliwa prolongata w kredycie gotówkowym?

W takiej sytuacji należy skontaktować się z Konsultantami 800 103 301 (z telefonów stacjonarnych) lub 22 528 96 28. Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00-18:30 oraz w soboty w godzinach 9:00-15:00.

Czy wymagane jest wprowadzenie danych współmałżonka we wniosku o kredyt gotówkowy / limit kredytowy?

We wniosku o przyznanie Kredytu Plus lub limitu kredytowego w rachunku należy podać dane współmałżonka w sytuacji pozostawania we wspólności majątkowej.

Co to jest WIBOR?

WIBOR, czyli Warsaw InterBank Offered Rate — jest to stopa procentowa, po jakiej banki są skłonne udzielać pożyczek innym bankom, a zatem jest to wysokość oprocentowania kredytów na rynku międzybankowym.

Czy mogę odstąpić od zawartej umowy kredytowej?

Tak. Przy zawarciu umowy Kredytobiorca otrzymuje wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone w Banku pod adresem: Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce, Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczające jest złożenie/wysłanie oświadczenia przed upływem 14 dni od zawarcia umowy.

Jakie ponoszę koszty przy odstąpieniu od zawartej umowy kredytowej?

Żadne. Kredytobiorca nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem od umowy kredytu, a ponadto nie jest on zobowiązany do zapłaty na rzecz Banku jakichkolwiek kosztów związanych z odstąpieniem, w tym odsetek.

Kredytobiorca zwraca niezwłocznie Bankowi kwotę udostępnionego kredytu, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Słowniczek Kredyty Samochodowe

Umowa kredytu konsumenckiego

Umowa kredytu zawierana z osobą fizyczną, niezwiązana bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby. Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim określa szczegółowe zasady i tryb zawierania umów o kredyt konsumencki, a także obowiązki kredytodawcy i pośrednika kredytowego w zakresie informacji udzielanych przed zawarciem umowy o kredyt konsumencki oraz obowiązki konsumenta, kredytodawcy i pośrednika kredytowego w związku z zawartą umową o kredyt konsumencki.

Formularz Informacyjny

Standardowy dokument, który powinien otrzymać Kredytobiorca przed zawarciem umowy kredytu konsumenckiego, zawierający najistotniejsze dane i informacje dotyczące umowy kredytu.

Cesja praw z polisy Autocasco

Jedna z form zabezpieczenia spłaty kredytu na zakup samochodu – przeniesienie na Bank praw do odszkodowania z polisy Autocasco; w razie zaistnienia szkody jej likwidacja wymaga zgody Banku. Zabezpieczenie związane jest z obowiązkiem kredytobiorcy ubezpieczenia kredytowanego pojazdu w całym okresie kredytu. Spłata kredytu powoduje przejście praw z polisy z powrotem na Kredytobiorcę.

Przewłaszczenie na zabezpieczenie

Jedna z form zabezpieczenia spłaty kredytu - przeniesienie własności rzeczy na Bank. Przewłaszczenie może być dokonane pod warunkiem zawieszającym, co oznacza, że własność rzeczy przechodzi na Bank dopiero po ziszczeniu się warunku, tj. po zaistnieniu okoliczności opisanych w umowie kredytu.

Całkowity koszt kredytu

Suma kosztów, które konsument jest zobowiązany ponieść w związku z umową kredytu konsumenckiego. Obejmuje ona w szczególności prowizję bankową za udzielenie kredytu oraz odsetki, jak również koszt usług dodatkowych (np. umów ubezpieczenia), których poniesienie jest niezbędne do uzyskania kredytu.

Całkowita kwota kredytu

Suma wszystkich środków pieniężnych, które Kredytodawca udostępnia Konsumentowi na podstawie umowy o kredyt. Zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim nie obejmuje ona kredytowanych kosztów uwzględnianych w całkowitym koszcie kredytu, w szczególności prowizji bankowej, odsetek czy składek ubezpieczeń wymaganych do uzyskania kredytu.

Całkowita kwota do zapłaty przez Konsumenta

Suma całkowitego kosztu kredytu i całkowitej kwoty kredytu – tyle łącznie musi zapłacić Konsument w związku z zawieraną umowa kredytu konsumenckiego.

Stopa oprocentowania kredytu

Stawka procentowa określana w stosunku rocznym, na podstawie, której oblicza się odsetki od kredytu. Stopa oprocentowania może być stała albo zmienna, zgodnie z zapisem w umowie.

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO)

Podstawowy parametr mający na celu pomóc kredytobiorcy porównać oferowane kredyty; zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim to całkowity koszt kredytu wyrażony, jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym. Informację o RRSO można znaleźć w Formularzu Informacyjnym oraz w samej umowie kredytu konsumenckiego.

Pod nazwą Volkswagen Financial Services oferowane są usługi bankowe (przez Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce), usługi leasingowe i mobilność (przez Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce) oraz usługi ubezpieczeniowe (przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. jako agenta ubezpieczeniowego).