Komunikaty bezpieczeństwa

Kurs EUR z dnia
Kupno: PLN
Sprzedaż: PLN

Obowiązująca stopa bazowa Banku wynosi 1,64%

Stopy bazowe

Komunikaty bezpieczeństwa

Ostrzeżenie – nowy sposób wyłudzania danych

Zgodnie z zaleceniem Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP FinCERT.pl informujemy o nowym sposobie wyłudzania przez osoby niepowołane danych autoryzacyjnych do konta.

Przestępca podając się za konsultanta infolinii Banku nakłania klienta do zainstalowania dodatkowego oprogramowania autoryzacyjnego.

W mailu, który wysyła klientowi znajduje się link do złośliwego oprogramowania (archiwum rar zabezpieczone hasłem, które przestępca podaje klientowi przez telefon).

Po uruchomieniu złośliwego oprogramowania wyświetla się okno logowania, do którego nieświadomy klient wprowadza identyfikator i hasło.

Pozyskane przez złośliwe oprogramowanie dane są przekazywane do przestępców.

Prosimy o zachowanie ostrożności.

Zasady bezpiecznego korzystania z konta

14 września 2019 r. weszła w życie zatwierdzona przez Parlament Europejski dyrektywa PSD2. W związku z tym zmianie uległ sposób autoryzacji transakcji i logowania do kont bankowych. Czas zmian starają się wykorzystać również przestępcy, dlatego zgodnie z komunikatem Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP FinCERT.pl, prosimy o stosowanie się do poniższych zasad.

1. Przed podaniem swojego loginu i hasła do serwisu bankowości internetowej Twojego banku spójrz w pasek adresu i upewnij się, że jest tam adres strony Twojego banku!

2. Jeśli masz możliwości techniczne i Twój bank oferuje możliwość rezygnacji z kodów sms na rzecz zatwierdzania operacji logowania się do bankowości internetowej oraz zatwierdzania transakcji za pośrednictwem aplikacji mobilnej banku – skorzystaj z tej możliwości.

3.  Zawsze przy potwierdzaniu operacji wykorzystując jakiekolwiek narzędzie autoryzacyjne (np. aplikację mobilną banku) czytaj treść komunikatów, porównuj ją z informacjami wyświetlanymi na ekranie – jeśli się różnią, nie potwierdzaj tej transakcji w aplikacji mobilnej banku i natychmiast skontaktuj się z bankiem

Pod nazwą Volkswagen Financial Services oferowane są usługi bankowe (przez Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce), usługi leasingowe i mobilność (przez Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce) oraz usługi ubezpieczeniowe (przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. jako agenta ubezpieczeniowego).