Pomoc

Kurs EUR z dnia
Kupno: PLN
Sprzedaż: PLN

Obowiązująca stopa bazowa Banku wynosi 1,64%

Stopy bazowe

Oferta

Jakie dokumenty są potrzebne do otwarcia Plus Konta?

Plus Konto można założyć wypełniając formularz w Centrum Formularzy. Wypełnienie takiego formularza zajmie Ci kilka minut. Podczas wprowadzania informacji będą potrzebne dane z dokumentu tożsamości oraz dane kontaktowe. Po złożeniu wniosku skontaktujemy się z Tobą telefonicznie, aby potwierdzić dane podane we wniosku. Jeśli otwierasz pierwsze konto w Volkswagen Bank, dokumenty do podpisu dostarczy kurier. Ważne, abyś miał przy sobie dokument tożsamości, którego numer podałeś we wniosku. Kurier zabierze podpisany przez Ciebie egzemplarz umowy przeznaczony dla Banku. Zaraz po otrzymaniu podpisanej umowy aktywujemy Twój rachunek. Jeśli jesteś już naszym Klientem, umowę do podpisania otrzymasz pocztą. Po podpisaniu jej, jeden egzemplarz odeślij do Banku pocztą.

Czym różnią się pakiety Konta e-direct?

Zakładając Konto e-direct masz 3 pakiety do wyboru: Standard, Srebrny i Złoty. Pakiety te oferują różne warianty ubezpieczeń (najbardziej rozbudowany w pakiecie Złotym) oraz różne rodzaje kart płatniczych - w Pakiecie Standard otrzymasz kartę Visa Electron (darmowe wypłaty z bankomatów w Polsce od kwoty 400 zł), w Pakiecie Srebrnym otrzymasz karty Visa Electron oraz Visa Classic, a w Pakiecie Złotym otrzymasz karty Visa Electron oraz Visa Gold. Dyspozycje dotyczącą zmiany Pakietu można złożyć za pomocą:

 • serwisu e-direct - należy zalogować się do internetowego systemu transakcyjnego, a następnie za pośrednictwem zakładki „Poczta” należy wysłać do Banku odpowiednią dyspozycję;
 • serwisu telefonicznego – kontaktując się z Konsultantami: 800 103 301 (z telefonów stacjonarnych) lub 22 528 96 28 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy);
 • poczty tradycyjnej – zgłoszenie pisemne.

Jakie opłaty pobierane są za wypłaty gotówki z bankomatu?

Wszystkie opłaty sprawdź w Tabeli Prowizji i Opłat. Wypłaty od 400 zł kartą Visa Electron w Polsce są darmowe.

Jak założyć Konto e-direct? / Jakie dokumenty są potrzebne do otwarcia Konta e-direct?

Wypełnienie formularza zajmie Ci kilka minut. Podczas wprowadzania informacji będą potrzebne Twoje dane z dokumentu tożsamości oraz dane kontaktowe.

Po złożeniu wniosku skontaktujemy się z Tobą telefonicznie, aby potwierdzić dane podane we wniosku. Jeśli otwierasz pierwsze konto w Volkswagen Bank, dokumenty do podpisu dostarczy Tobie kurier. Ważne, abyś miał przy sobie dokument tożsamości, którego numer podałeś we wniosku. Kurier zabierze podpisany przez Ciebie egzemplarz umowy przeznaczony dla Banku. Zaraz po otrzymaniu podpisanej umowy aktywujemy Twój rachunek.

Jeśli jesteś już naszym Klientem, umowę do podpisania otrzymasz pocztą. Po jej podpisaniu, jeden egzemplarz odeślij do Banku pocztą.

Co znaczy "elektroniczna karta debetowa"?

Karta debetowa to karta płatniczna wydawana do rachunku bankowego. Obciąża ona konto posiadacza karty na kwotę transakcji w momencie jej wykonania. Kwota transakcji nie może przekroczyć stanu środków dostępnych na koncie.

Jakie są limity wypłat gotówki dla kart Visa Volkswagen Bank?

Limity wypłat są różne dla różnych rodzajów kart. Zapoznaj się z porównaniem tych kart.

 • Karta Visa Electron do 2 000 PLN dziennie
 • Karta Visa Classic i Visa Gold - 5 000 PLN dziennie

Dodatkowo w ciągu jednego dnia można dokonać maksymalnie 3 wypłat z bankomatów. Transakcji można dokonywać w ramach dostępnych środków. Klient może zmieniać limity dostosowując je do własnych potrzeb.

Czy można płacić kartą Visa Volkswagen Bank w internecie?

Karta Visa Classic i Visa Gold umożliwiają realizację transakcji poprzez podanie numeru karty (np. za pośrednictwem internetu, telefonu lub poczty). Karta Visa Electron nie daje tej możliwości.

Jakie karty płatnicze oferuje swoim Klientom Volkswagen Bank?

Obecnie Volkswagen Bank oferuje swoim Klientom karty płatnicze systemu Visa International. Są to karty debetowe Visa Electron (darmowe wypłaty z bankomatów w Polsce od kwoty wypłaty 400 zł), Visa Classic, Visa Gold wydawane do Konta e-direct oraz Visa Electron Biznes wydawana do Plus Konta Biznes.

Obsługa rachunku

W jaki sposób mogę sprawdzić, czy połączenie internetowe jest bezpieczne?

Przy logowaniu do systemu, na pasku przeglądarki w prawym dolnym rogu powinna pojawić się żółta ikona w kształcie kłódeczki. Klikając ją, można dowiedzieć się, jaka siła szyfrowania zabezpiecza bieżące połączenie.

Co to jest SSL?

SSL, czyli Secure Socket Layer, to metoda kryptograficzna zabezpieczająca połączenia między komputerami.

Co to jest identyfikator?

Identyfikator to Twój indywidualny 7-cyfrowy numer Klienta, który Bank nadał Ci otwierając rachunek i który znajdziesz na potwierdzeniu zawarcia umowy o konto prywatne lub na potwierdzeniu ustanowienia pełnomocnictwa do rachunku.

Co to jest klucz?

Klucz jest zmienną kombinacją, składającą się z hasła Klienta oraz aktualnego wskazania tokena.

Co to jest token i do czego służy?

Token jest urządzeniem zabezpieczającym operacje dokonywane przez internet. Pozwala na bezpieczne i skuteczne zarządzanie pieniędzmi, chroniąc je przed ingerencją nieuprawnionych osób. Token jest generatorem haseł jednorazowych, wyświetlanych w formie ciągu cyfr, który zmienia się co 60 sekund. Dana kombinacja sześciu cyfr jest ważna jedynie przez czas jej wyświetlania. Ciąg cyfr jest funkcją tajnego klucza zapisanego w karcie oraz aktualnego czasu. System internetowy potrafi ustalić poprawność ciągu cyfr wygenerowanego przez token. Zegary tokena zsynchronizowane są z serwerem banku.

Co to jest i do czego służy hasło SMS?

Hasło SMS to jednorazowy, poufny i znany tylko Posiadaczowi Rachunku ciąg znaków lub liczb, przesyłany w formie SMS na telefon Posiadacza, służący do Autoryzacji Zleceń płatniczych i innych dyspozycji w Serwisie e-direct.

Czy Konto e-direct może mieć współwłaściciela?

Nie. Do Konta e-direct możesz ustanowić pełnomocnika.

Z kim należy się kontaktować w razie problemów w posługiwaniu się kartą?

Należy skontaktować się z Konsultantem Volkswagen Bank.

W jaki sposób można wznowić kartę Volkswagen Bank?

Posiadacz otrzymuje nową kartę na kolejny okres automatycznie przed zakończeniem ważności poprzedniej karty.

W jaki sposób można aktywować kartę Volkswagen Bank?

Po otrzymaniu karty i kodu PIN Posiadacz karty powinien skontaktować się telefonicznie z Bankiem w celu uaktywnienia karty. Aktywacji karty można również dokonać logując się do internetowego systemu transakcyjnego korzystając z zakładki „Mój portfel” lub „Karty”. Do momentu jej uaktywnienia dokonywanie jakichkolwiek transakcji za pomocą karty jest niedozwolone.

Jakie są limity operacji kartą i czy można je zmienić?

Limity operacji dla kart są obecnie niezmienne i wynoszą odpowiednio dla karty:

 • Visa Electron: dzienny limit transakcji bezgotówkowych - 5000 PLN, a wypłat w bankomacie - 2000 PLN
 • Visa Classic: dzienny limit transakcji bezgotówkowych kart Visa Classic - 10 000 PLN, a wypłat w bankomacie 5 000 PLN
 • Visa Gold: dzienny limit transakcji bezgotówkowych - 20 000 PLN, a wypłat w bankomacie - 5 000 PLN
 • Visa Electron Biznes: w przypadku każdej karty masz możliwość zdefiniowania dziennych limitów wartości transakcji bezgotówkowych, a także dziennych limitów wartości i liczby transakcji bankomatowych

Jak zastrzec kartę Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce?

Utratę karty należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie pod numerami podanymi przez Bank w informacji przesyłanej Posiadaczowi karty oraz zamieszczonej w sekcji Kontakt.

Co zrobić, jeśli bankomat zatrzyma kartę?

Należy jak najszybciej skontaktować się z właścicielem danego bankomatu (dane powinny znajdować się na bankomacie w widocznym miejscu). W przypadku niemożności skontaktowania się z właścicielem bankomatu należy skontaktować się Konsultantem Volkswagen Bank.

Co to jest Visa cash back?

Usługa Visa cash back umożliwia wypłacenie gotówki (do 200 PLN) podczas płacenia za zakupy kartą Visa, na przykład przy dokonywaniu zakupów spożywczych w sklepie czy przy płaceniu za benzynę na stacji. To wygodny sposób wypłaty niewielkich kwot z własnego rachunku bankowego bez potrzeby korzystania z bankomatu.

Jakie korzyści daje mi usługa Visa cash back?

 • czas - płacisz i wypłacasz w tym samym miejscu i momencie
 • wygodę - nie musisz szukać bankomatu, by wypłacić gotówkę
 • większy dostęp do Twoich pieniędzy - coraz więcej punktów usługowych świadczy usługę Visa cash back

Jak wysłać pieniądze z zagranicy na moje konto?

Pieniądze możesz wysłać z dowolnego banku za granicą. Będziesz potrzebował pełnego, 26 - cyfrowego numeru swojego rachunku wraz kodem SWIFT: INGBPLPW oraz nazwy Banku: Volkswagen Bank.

Pod nazwą Volkswagen Financial Services oferowane są usługi bankowe (przez Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce), usługi leasingowe i mobilność (przez Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce) oraz usługi ubezpieczeniowe (przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. jako agenta ubezpieczeniowego).