Strefa kierowcy

FAQ

FAQ Kredyty Samochodowe

Jak mogę skontaktować się z Infolinią i jakie informacje mogę uzyskać kontaktując się z nią?

Infolinia zajmuje się bieżącą obsługą Klienta głównie po zawarciu umowy kredytu. Telefonicznie można zgłosić szkodę komunikacyjną, zmienić adres do korespondencji, uzyskać niektóre zaświadczenia, zgłosić dyspozycję wystawienia dokumentów (opinia bankowa, harmonogram spłat). Pracownicy Infolinii odpowiadają również na pojawiające się pytania i wątpliwości Klientów, sprawdzają etap realizacji zgłoszonej sprawy, informują o procedurach Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce oraz sposobie postępowania w powstałych sytuacjach. Informacje szczegółowe Konsultanci udzielają po Identyfikacji Klienta zgodnie z procedurami pod numerem telefonu 800 103 301 wew.1 (z telefonów stacjonarnych) bądź 22 528 96 28 wew.1 (z telefonów komórkowych i z zagranicy).

Na co zwrócić uwagę przy podpisywaniu umowy kredytu?

Należy zwrócić szczególną uwagę na poprawność zapisów stron oraz danych przedmiotu umowy. Kolejną istotną kwestią jest dokładne zapoznanie się z warunkami finansowymi wskazanymi w umowie, Regulaminem Czynności Kredytowych i Zabezpieczających oraz Tabelą Opłat i Prowizji Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce. Na wszelkie pytania lub wątpliwości, co do treści informacji przekazywanych Państwu przed zawarciem umowy lub postanowień zawartych w umowie odpowiedzą Państwu pracownicy Infolinii.

Co dzieje się po podpisaniu umowy kredytowej w salonie dealerskim?

Umowa kredytowa podpisana w salonie dealerskim zostanie przekazana do Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce wraz z wszelką dokumentacją skompletowaną w salonie. Bank po weryfikacji poprawności sporządzenia kontraktu, aktywuje i prześle do Państwa podpisaną umowę, harmonogram spłat, Regulamin Czynności Kredytowych i Zabezpieczających oraz Tabelę Opłat i Prowizji listem poleconym na adres korespondencyjny.

Jakie są zabezpieczenia spłaty kredytu?

Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest przewłaszczenia na zabezpieczenie kredytowanego pojazdu na Bank pod warunkiem zawieszającym oraz cesja praw z polisy Autocasco.

Czy Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce będzie wpisany do dowodu rejestracyjnego kredytowanego pojazdu?

Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce nie jest wpisywany do dowodu rejestracyjnego.

Jak mogę uzyskać aktualny harmonogram spłat?

Harmonogram można uzyskać kontaktując się z Infolinią, pisemnie lub pobierając formularz dostępny na stronie internetowej www.vwbank.pl (w prawym dolnym rogu strony w zakładce Dokumenty – Dla Mnie – Kredyt samochodowy – Formularz – Wniosek o wydanie dokumentu). Harmonogram zostanie przesłany bezpłatnie.

Czy mogę skorzystać w Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce z polecenia zapłaty?

Tak, wystarczy pobrać formularz dostępny na stronie internetowej www.vwbank.pl (w prawym dolnym rogu strony w zakładce Dokumenty – Dla Mnie – Kredyt samochodowy – Polecenie zapłaty) oraz postąpić zgodnie z instrukcją. Po spełnieniu formalności Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce będzie pobierał z Państwa rachunku kwotę będącą równowartością raty kredytowej.

Chciałbym dopisać współwłaściciela pojazdu do dowodu rejestracyjnego, czy mogę to zrobić?

Tak, istnieje taka możliwość, jednak pod warunkiem podpisania umowy przewłaszczenia pojazdu przez nowego Właściciela. Aby uzyskać dokument należy zawnioskować pisemnie lub pobrać formularz dostępny na stronie internetowej www.vwbank.pl (w prawym dolnym rogu strony w zakładce Dokumenty – Dla Mnie – Kredyt samochodowy – Formularz – Dopisanie współwłaściciela). Po spełnieniu formalności Bank wyda Kredytobiorcy kartę pojazdu, jeżeli znajduje się w depozycie banku.

Jak mogę zmienić adres do korespondencji?

Zmiany adresu do korespondencji można dokonać na Infolinii, zawnioskować pisemnie lub pobrać formularz dostępny na stronie internetowej www.vwbank.pl (w prawym dolnym rogu strony w zakładce Dokumenty – Dla Mnie – Kredyt samochodowy – Formularz – Zmiana danych).

Zmieniłem adres zamieszkania i dowód osobisty. Jak mam powiadomić o tym Bank?

Wystarczy, że poinformują Państwo o tym pisemnie lub pobiorą formularz dostępny na stronie internetowej www.vwbank.pl (w prawym dolnym rogu strony w zakładce Dokumenty – Dla Mnie – Kredyt samochodowy – Formularz – Zmiana danych). Niezbędne będzie przesłanie do Banku kopii nowego dowodu osobistego.

Czy mogę dokonać całkowitej wcześniejszej spłaty kredytu?

Tak, w każdej chwili można całkowicie spłacić kredyt. Prosimy o kontakt z Infolinią w celu omówienia szczegółów. Opłata z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu zostanie naliczona zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce (Konsumenci nie ponoszą opłat z tego tytułu).

Czy po spłacie kredytu otrzymam dokument potwierdzający spłatę i zwolnienie z zabezpieczeń?

Tak, otrzymają Państwo pisemne zaświadczenie o spłacie kredytu. Dodatkowo zostanie umieszczona informacja o zwrotnym przeniesieniu praw z polisy Autocasco oraz o zwolnieniu przewłaszczenia na zabezpieczenie. Komplet dokumentów zostanie wysłany listem poleconym na adres korespondencyjny w kolejnym dniu roboczym po rozliczeniu umowy kredytowej.

Czy mogę częściowo spłacić kredyt ratalny?

Mogą Państwo dokonać częściowej spłaty kredytu. Zasady dokonywania przedterminowej częściowej spłaty kredytu określa szczegółowo umowa kredytu. Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania prosimy o kontakt z Infolinią. Opłata zostanie naliczona zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce (Konsumenci nie ponoszą opłat z tego tytułu).

Potrzebuje opinię bankową, jak mogę ją uzyskać?

Opinię bankową można uzyskać kontaktując się z Infolinią, wnioskując pisemnie lub pobierając formularz dostępny na stronie internetowej www.vwbank.pl (w prawym dolnym rogu strony w zakładce Dokumenty – Dla Mnie – Kredyt samochodowy – Formularz – Wniosek o wydanie dokumentu). Opłata za wydanie opinii bankowej zostanie naliczona zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce.

Potrzebuję szczegółową historię spłat umowy kredytowej. Jak mogę ją uzyskać?

Wystarczy, że zawnioskują Państwo pisemnie lub pobiorą formularz dostępny na stronie internetowej www.vwbank.pl (w prawym dolnym rogu strony w zakładce Dokumenty – Dla Mnie – Kredyt samochodowy – Formularz – Wniosek o wydanie dokumentu). Opłata za wydanie historii spłat zostanie naliczona zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce.

Chciałbym sprzedać samochód mimo tego, iż kredyt na jego zakup nie został jeszcze spłacony. Czy mogę to zrobić i jakie kroki mam ewentualnie podjąć?

Tak, Bank może wydać warunkową, pisemną zgodę na sprzedaż pojazdu pod warunkiem spłaty całości kredytu w określonym terminie. Aby uzyskać dokument ze wskazaną kwotą, terminem spłaty oraz numerem konta, należy zawnioskować pisemnie lub pobrać formularz dostępny na stronie internetowej www.vwbank.pl (w prawym dolnym rogu strony w zakładce Dokumenty – Dla Mnie – Kredyt samochodowy – Formularz – Warunkowa zgoda na sprzedaż pojazdu). Opłata za wydanie zgody na warunkową sprzedaż pojazdu zostanie naliczona zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce.

Czy mogę otrzymać pisemną informację o kwocie pozostałej do spłaty kredytu?

Tak, Bank może wystawić pisemne zaświadczenie o kwocie, jaka pozostała Państwu do spłaty. Wystarczy, że skontaktują się Państwo z Infolinią i zgłoszą chęć uzyskania dokumentu, zawnioskują pisemnie lub pobiorą formularz dostępny na stronie internetowej www.vwbank.pl (w prawym dolnym rogu strony w zakładce Dokumenty – Dla Mnie – Kredyt samochodowy – Formularz – Wniosek o wydanie dokumentu). Opłata za wydanie zaświadczenia o kwocie pozostałej do spłaty zostanie naliczona zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce.

Czy możliwe jest wstrzymanie płatności rat kredytu?

Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce indywidualnie podejmuje decyzję o wyrażeniu zgody na wstrzymanie/czasowe zmniejszenie płatności rat kredytu (maksymalnie przez 3 miesiące). Aby uzyskać zgodę należy pobrać formularz dostępny na stronie internetowej www.vwbank.pl (w prawym dolnym rogu strony w zakładce Dokumenty – Dla Mnie – Kredyt samochodowy – Formularz – Wniosek o wstrzymanie płatności rat). W przypadku podjęcia decyzji pozytywnej, Bank przygotuje stosowne zmiany do umowy i prześle do Państwa w celu podpisania aneksu do umowy kredytu, aby kolejno zmniejszyć raty i przesłać nowy harmonogram spłat. Opłata za zmianę terminarza spłat zostanie naliczona zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce.

Zgłosiłem szkodę komunikacyjną na kredytowanym pojeździe do ubezpieczyciela. Czy Bank musi wyrazić zgodę na naprawę?

Jeżeli szkoda komunikacyjna będzie likwidowana z Państwa polisy Autocasco należy dokonać zgłoszenia szkody w Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce podając numer szkody nadany przez towarzystwo ubezpieczeniowe, datę szkody, adres towarzystwa ubezpieczeniowego oraz formę naprawy, (jeżeli naprawa ma nastąpić w formie bezgotówkowej to również dane adresowe serwisu) w celu wydania pisemnej zgody na wypłatę odszkodowania. Najłatwiej będzie skontaktować się z Infolinią lub pobrać formularz dostępny na stronie internetowej www.vwbank.pl (w prawym dolnym rogu strony w zakładce Dokumenty – Dla Mnie – Kredyt samochodowy – Formularze – Wniosek o zgodę na wypłatę odszkodowania). W przypadku częściowej szkody likwidowanej z OC sprawcy nie jest wymagane zgłoszenie do Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce. Opłata za wydanie upoważnienia na wypłatę odszkodowania zostanie naliczona zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce.

Na jakich zasadach mogę zwrócić pojazd w umowie gwarancji wykupu?

Szczegółowe zasady zwrotu pojazdu dla umowy gwarancji odkupu można znaleźć tutaj: klient indywidualny, firma.

FAQ Leasing

Na co zwrócić uwagę przy podpisywaniu umowy leasingu?

Do umowy leasingu załączone są: harmonogram spłaty, Ogólne Warunki Umów Leasingu, Tabela Opłat i Prowizji. Podpisując umowę automatycznie oświadczają Państwo, że zapoznali się z wymienionymi dokumentami. Szczególnie warto skontrolować poprawność określenia stron umowy (zwłaszcza danych firmy) oraz zapoznać się z Tabelą Opłat i Prowizji.

Podpisałem umowę leasingu, kiedy otrzymam komplet dokumentów?

VWFS wysyła komplet dokumentów, czyli umowę leasingu, harmonogram spłat, Ogólne Warunki Umów Leasingu oraz Tabelę Opłat i Prowizji listem poleconym na Państwa adres korespondencyjny, w ciągu kilku dni roboczych od otrzymania z salonu dealerskiego wszelkiej niezbędnej dokumentacji dostarczonej przez Państwa na etapie składania wniosku leasingowego i podpisywania umowy.

Na kogo będzie zarejestrowane leasingowane przeze mnie auto? Kto będzie jego właścicielem?

Właścicielem przedmiotu leasingu przez cały okres trwania umowy jest VWFS. Najczęściej auto zarejestrowane jest na Przedstawicielstwo VWFS. Wynika to z faktu, iż salony dealerskie, gdzie podpisują Państwo umowy leasingu są Przedstawicielstwami VWFS i rejestrują w imieniu VWFS auta w miejscowych Wydziałach Komunikacji w całej Polsce.

Czy mogę mieć zarejestrowane auto na tablicach rejestracyjnych z mojego miejsca zamieszkania, gdy jej właścicielem jest spółka VWFS ?

Istnieje taka możliwość, jeżeli w pobliżu miejsca Państwa zamieszkania znajduje się Przedstawicielstwo VWFS, które dokona rejestracji pojazdu na lokalnych tablicach rejestracyjnych.

Co zrobić, gdy zagubię bądź zostaną skradzione dokumenty auta takie jak tablice rejestracyjne/dowód rejestracyjny/kluczyki?

W przypadku zagubienia dokumentów należy zgłosić zdarzenie do towarzystwa ubezpieczeniowego, a w przypadku kradzieży również na Policję oraz skontaktować się z VWFS. lub Przedstawicielstwem VWFS, w którym zawarto umowę leasingu w celu wyrobienia nowych dokumentów.

Co mam zrobić, kiedy zbliża się termin ważności mojego dowodu rejestracyjnego tymczasowego?

Należy zgłosić się do salonu dealerskiego (Przedstawicielstwa VWFS), w którym podpisywana była umowa leasingu, w celu umówienia się na wymianę dokumentu. Aby otrzymać stały dowód rejestracyjny należy dostarczyć tymczasowy dowód rejestracyjny wraz z kopią potwierdzenia ubezpieczenia OC. W razie niejasności związanych z wymianą dowodu rejestracyjnego prosimy o kontakt z Infolinią.

Jak uzyskać duplikat faktury?

Bezpłatny duplikat faktury można uzyskać kontaktując się z Infolinią, pisemnie lub pobierając formularz dostępny na stronie internetowej www.vbank.pl (w prawym dolnym rogu strony w zakładce Dokumenty – Dla Firmy – Leasing i najem – Formularz – leasing detaliczny - Wniosek o wydanie dokumentu). Duplikat faktury zostanie wysłany w ciągu 7 dni listem poleconym na Państwa adres korespondencyjny.

Jak uzyskać aktualny harmonogram spłat?

Harmonogram spłat można uzyskać kontaktując się z Infolinią, pisemnie lub pobierając formularz dostępny na stronie internetowej www.vwbank.pl (w prawym dolnym rogu strony w zakładce Dokumenty – Dla Firmy – Leasing i najem – Formularz – leasing detaliczny - Wniosek o wydanie dokumentu). Zostanie wysłany na Państwa życzenia w dowolnej formie: pocztą, faxem lub e-mailem. Harmonogram można także pobrać logując się do Portalu Klienta https://portalklienta.vwleasing.pl w zakładce Umowy - Kontrakty leasing - Harmonogram.

Czy mogę mieć na fakturze podział raty na kapitał i odsetki?

Na fakturach nie widnieje podział raty na kapitał i odsetki. Natomiast VWFS może udostępnić Państwu harmonogram, na którym będzie szczegółowe rozbicie kwoty raty na kapitał, odsetki, ratę brutto, ratę netto, VAT oraz saldo. Aby uzyskać harmonogram z takim podziałem należy skontaktować się z Infolinią, zawnioskować pisemnie lub pobrać formularz dostępny na stronie internetowej www.vwbank.pl (w prawym dolnym rogu strony w zakładce Dokumenty – Dla Firmy – Leasing i najem – Formularz – leasing detaliczny - Wniosek o wydanie dokumentu). Harmonogram można także pobrać logując się do Portalu Klienta https://portalklienta.vwleasing.pl w zakładce Umowy -> Kontrakty leasing -> Harmonogram.

Chciałbym zainstalować w samochodzie gaz/hak. Czy muszę mieć na to zgodę? Kto ponosi koszty takich zmian?

Należy zwrócić się do właściciela pojazdu - VWFS z prośbą o wyrażenie zgody na zainstalowanie dodatkowego doposażenia pisemnie lub wypełniając formularz dostępny na stronie internetowej www.vwbank.pl (w prawym dolnym rogu strony w zakładce Dokumenty – Dla Firmy – Leasing i najem – Formularz – leasing detaliczny - Wniosek o wydanie zgody na zamiany w pojeździe). Koszt w całości pokrywa Leasingobiorca i nie ma możliwości wliczenia kosztu doposażenia do rat leasingowych. Po dokonaniu zmian należy dokonać wpisu w dowodzie rejestracyjnym za pośrednictwem salonu dealerskiego, w którym podpisywana była umowa leasingu.

Kto otrzyma mandat za przekroczenie prędkości lub inne wykroczenie?

VWFS, jako właściciel pojazdu zostanie poinformowany o wykroczeniu, w związku, z czym zobowiązany jest do wskazania na wniosek uprawnionego organu danych o użytkowniku leasingowanego pojazdu. Informacje dotyczące mandatu zostaną bezpośrednio skierowane do Korzystającego przez poinformowany organ. Opłata za wskazanie danych użytkownika pojazdu zostanie naliczona zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji VWFS.

Jaka jest procedura w przypadku wystąpienia na leasingowanym pojeździe szkody komunikacyjnej?

Szkodę należy zgłosić do odpowiedniego towarzystwa ubezpieczeń (AC - własne towarzystwo ubezpieczeń lub szkoda z OC - ubezpieczyciel sprawcy kolizji), a w razie potrzeby należy zgłosić zdarzenie również na Policję. Następnie należy poinformować o zgłoszeniu szkody VWFS podając numer szkody nadany przez towarzystwo ubezpieczeniowe, datę szkody, adres towarzystwa ubezpieczeniowego oraz formę naprawy, (jeżeli naprawa ma nastąpić w formie bezgotówkowej to również dane adresowe serwisu) w celu wydania pisemnej zgody właściciela pojazdu na wypłatę odszkodowania. Najłatwiej będzie skontaktować się z Infolinią lub pobrać formularz dostępny na stronie internetowej www.vwbank.pl (w prawym dolnym rogu strony w zakładce Dokumenty – Dla Firmy – Leasing i najem – Formularz – leasing detaliczny - Wniosek o zgodę na wypłatę odszkodowania). Opłata za wydanie zgody na wypłatę odszkodowania zostanie naliczona zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji VWFS.

Czy muszę zgłaszać chęć wyjazdu leasingowanym pojazdem za granicę?

Tak, należy zgłosić się do VWFS w celu wydania pozwolenia na wyjazd za granicę. Takie pozwolenie jest wydawane jednorazowo, obowiązuje bezterminowo – do końca trwania umowy leasingu. Sporządzone jest w trzech językach (polski, angielski, niemiecki). Aby uzyskać dokument należy skontaktować się z Infolinią, zawnioskować pisemnie lub pobrać formularz dostępny na stronie internetowej www.vwbank.pl (w prawym dolnym rogu strony w zakładce Dokumenty – Dla Firmy – Leasing i najem – Formularz – leasing detaliczny – Wniosek o wydanie dokumentu). Opłata za wydanie upoważnienia na wyjazd leasingowanym pojazdem za granicę Polski zostanie naliczona zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji VWFS.

Potrzebuję opinię na temat mojej umowy leasingu do innego Banku. Jak mogę ją uzyskać?

Opinię leasingową, która zawiera takie informacje jak: dane leasingobiorcy, dane przedmiotu umowy, dane umowy, wysokość raty netto oraz informację o terminowości spłat w okresie ostatnich 12 miesięcy można uzyskać kontaktując się z Infolinią, wnioskując pisemnie lub pobierając formularz dostępny na stronie internetowej www.vwbank.pl (w prawym dolnym rogu strony w zakładce Dokumenty – Dla Firmy – Leasing i najem – Formularz – leasing detaliczny - Wniosek o wydanie dokumentu). Opłata za wydanie opini zostanie naliczona zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji VWFS.

Jak mogę zmienić adres do korespondencji?

Zmiany adresu do korespondencji można dokonać na Infolinii, wnioskując pisemnie lub pobierając formularz dostępny na stronie internetowej www.vwbank.pl (w prawym dolnym rogu strony w zakładce Dokumenty – Dla Firmy – Leasing i najem – Formularz – leasing detaliczny – Wniosek o zmianę danych). Opłata za dokonanie zmian zostanie naliczona zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji VWFS.

Co należy zrobić w przypadku zmiany nazwy firmy bądź adresu prowadzonej działalności?

Wystarczy skontaktować się z Infolinią i zgłosić zmianę telefonicznie (pod warunkiem, że nowy dokument rejestrowy potwierdzający zmianę jest dostępny na właściwych stronach internetowych - gov.pl). Istnieje również możliwość pobrania formularza dostępnego na stronie internetowej www.vwbank.pl (w prawym dolnym rogu strony w zakładce Dokumenty – Dla Firmy – Leasing i najem – Formularz – leasing detaliczny – Wniosek o zmianę danych) i przesłanie go do VWFS. Opłata za dokonanie zmian zostanie naliczona zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji VWFS.

Czy moja żona/mąż może korzystać z leasingowanego pojazdu?

Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Umów Leasingu, Leasingobiorca może udostępniać przedmiot umowy leasingu osobom bliskim, swoim pracownikom oraz osobom stale świadczącym na jego rzecz usługi bez uzyskiwania pisemnej zgody VWFS.

Czy mogę bezpłatnie użyczyć osobie trzeciej leasingowany pojazd? Czy wymagana jest zgoda VWFS?

Nie jest wymagana zgoda VWFS, gdy pojazd ma być użyczony bezpłatnie osobom bliskim, pracownikom firmy lub osobom świadczącym usługi na rzecz Korzystającego. W innym przypadku (płatny podnajem) należy zawnioskować pisemnie lub pobrać formularz dostępny na stronie internetowej www.vwbank.pl (w prawym dolnym rogu strony w zakładce Dokumenty – Dla Firmy – Leasing i najem – leasing detaliczny - Wniosek o podnajem pojazdu) oraz dostarczyć wymagane dokumenty (np. doubezpieczenie pojazdu z tytułu podnajmu). Opłata za wyrażenie zgody na płatny podnajem zostanie naliczona zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji VWFS.

Czy jest możliwość zmiany terminu płatności rat?

Jeżeli chcą Państwo zmienić termin spłaty raty, należy skontaktować się z Infolinią lub zawnioskować do VWFS pisemnie ze wskazaniem nowego terminu spłaty raty. VWFS przygotuje stosowną symulację. Po akceptacji symulacji termin spłaty rat zostanie zmieniony, a nowy harmonogram przesłany pocztą na adres do korespondencji lub w formie elektronicznej. Opłata za symulację oraz dokonanie zmian zostanie naliczona zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji VWFS.

Czy mogę na kilka miesięcy wstrzymać płatności rat leasingowych?

VWFS indywidualnie podejmuje decyzję o wyrażeniu zgody na wstrzymanie/czasowe zmniejszenie płatności rat leasingowych (maksymalnie na okres 3 miesięcy). Aby uzyskać zgodę, należy skontaktować się z Infolinią, zawnioskować pisemnie lub pobrać formularz dostępny na stronie internetowej www.vwbank.pl (w prawym dolnym rogu strony w zakładce Dokumenty – Dla Firmy – Leasing i najem – Formularz – leasing detaliczny – Wniosek o wstrzymanie płatności rat). W razie podjęcia decyzji pozytywnej VWFS przygotuje stosowną symulację. Po Państwa akceptacji symulacji, płatności miesięczne zostaną odpowiednio zmienione, a nowy harmonogram wraz z aneksem do umowy leasingu będzie przesłany pocztą na adres do korespondencji lub w formie elektronicznej. Opłata za symulację oraz dokonanie zmian zostanie naliczona zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji VWFS.

Kończy mi się polisa ubezpieczeniowa, co mam zrobić?

Prosimy o kontakt z salonem dealerskim, w którym zawierali Państwo umowę leasingu, w celu zapoznania się z korzystną ofertą Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy.

Czy możliwe jest skrócenie/wydłużenie umowy leasingu i czy naliczane są dodatkowe opłaty?

Jest możliwość skrócenia czasu trwania umowy – pod warunkiem zachowania minimalnego tj. 24 miesięcznego okresu jej trwania. Natomiast umowę można wydłużyć do maksymalnie 60 miesięcy (w przypadku, gdy leasingowane było auto fabrycznie nowe). Aby uzyskać symulację zmian należy skontaktować się z Infolinią, zawnioskować pisemnie lub pobrać formularz dostępny na stronie internetowej www.vwbank.pl (w prawym dolnym rogu strony w zakładce Dokumenty – Dla Firmy – Leasing i najem – Formularz – leasing detaliczny – Wniosek o skrócenie/wydłużenie umowy). Opłata za symulację oraz dokonanie zmian zostanie naliczona zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji VWFS.

Chciałbym wcześniej zakończyć umowę leasingu i wykupić pojazd? Czy jest taka możliwość?

Państwa prośba o wcześniejsze zakończenie umowy będzie rozpatrzona indywidualnie. W tym celu należy skontaktować się z Infolinią lub zawnioskować pisemnie do VWFS. W przypadku podjęcia decyzji pozytywnej, VWFS prześle do Państwa propozycje zakończenia umowy wraz z warunkami finansowymi oraz z dalszą instrukcją postępowania. Opłata za symulację zostanie naliczona zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji VWFS.

Czy mogę przedłużyć umowę leasingu lub rozłożyć wartość końcową na raty?

Tak, można wydłużyć czas trwania umowy do maksymalnie 60 miesięcy (pod warunkiem, że leasingowane auto było nowe), tym samym kwota wartości końcowej zostanie odpowiednio zmieniona. Aby skorzystać z tej możliwości należy skontaktować się z Infolinią, zawnioskować pisemnie lub pobrać formularz dostępny na stronie internetowej www.vwbank.pl (w prawym dolnym rogu strony w zakładce Dokumenty – Dla Firmy – Leasing i najem – Formularz – leasing detaliczny – Wniosek o skrócenie/wydłużenie umowy). Opłata za symulację zostanie naliczona zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji VWFS.

 

Kiedy wygasa moja umowa leasingu?

Umowa leasingu wygasa po uregulowaniu wszelkich płatności z tytułu rat leasingowych, ewentualnych innych należnych opłat oraz wpłaceniu kwoty wykupu. Warunkiem jest również posiadanie ważnej polisy ubezpieczeniowej OC. Potwierdzeniem zakupu pojazdu jest faktura sprzedaży wystawiona przez VWFS

Czy muszę zgłosić wcześniej chęć nabycia leasingowanego pojazdu?

Nie ma takiej konieczności. Jeżeli wszystkie raty leasingowe zostały uregulowane w terminie wraz z kwotą wykupu oraz ewentualnymi innymi należnościami VWFS wystawi fakturę sprzedaży potwierdzającą zakup pojazdu. VWFS na 3 miesiące i miesiąc przed terminem wykupu pojazdu wysyła pocztą do Klienta przypomnienie o zbliżającym się terminie zakończenia umowy wraz z instrukcją postępowania.

Kto może wykupić leasingowane auto?

Prawo wykupu pojazdu przysługuje tylko i wyłącznie Leasingobiorcy, osoba trzecia nie może wykupić przedmiotu umowy leasingu. Dopuszcza się możliwość wykupu leasingowanego pojazdu przez Leasingobiorcę, jako osobę fizyczną pod warunkiem, że prowadziła jednoosobową działalność gospodarczą.

Wpłaciłem kwotę wykupu na konto VWFS, co dalej?

Jeżeli wszystkie płatności zostały uregulowane, VWFS wystawi fakturę sprzedaży w miesiącu zakończenia umowy, pod warunkiem, że pojazd posiada aktualną polisę ubezpieczeniową OC. VWFS odeśle do Państwa fakturę sprzedaży wraz z dokumentami potrzebnymi do przerejestrowania pojazdu.

Co powinienem przedstawić w Wydziale Komunikacji do przerejestrowania mojego wykupionego auta?

Dokumenty pojazdu oraz dokumenty otrzymane po wykupie z VWFS – m.in. fakturę sprzedaży.

Jak dokonać cesji umowy leasingu?

 1. W celu zawarcia umowy przejęcia leasingu uprzejmie prosimy o przesłanie poniższego kompletu dokumentów nowego podmiotu (Przejmującego), niezbędnego do podjęcia decyzji leasingowej na adres e-mailowy: cesja@vwfs.com
   
  • Informacja własna - podmiot gospodarczy (druk dostępny w salonie dealerskim bądź na stronie internetowej banku (www.vwbank.pl) w zakładce Dokumenty -> Dla firmy-> Leasing i najem: http://mm.vwbank.pl/pomoc-i-informacje/dokumenty/dla-firmy.html) ·
  • Dokumenty rejestrowe firmy oraz ewentualne pełnomocnictwa
  • Kserokopia dowodu osobistego Reprezentanta(ów) / Pełnomocnika(ów)
  • Dokumenty finansowe według formy prowadzenia księgowości:

  W przypadku prowadzenia pełnej księgowości:
  • VAT 7 za ostatnie 3 miesiące
  • Bilans za ostatni rok obrotowy
  • Rachunek zysków i strat za ostatni rok obrotowy

  W przypadku prowadzenia niepełnej księgowości:
  • Deklaracja podatkowa PIT 36 lub PIT 28 lub karta podatkowa - potwierdzone przez US
  • VAT 7 za ostatnie 3 miesiące - dotyczy płatników VAT
  • Książka przychodów i rozchodów za ostatnie 3 miesiące lub faktury/paragony potwierdzające przychody za ostatnie 3 miesiące, jeżeli firma nie jest płatnikiem VAT
 2. Po analizie dosłanych dokumentów skontaktujemy się z Tobą w celu przekazania decyzji i ustalenia salonu dealerskiego, w którym zostanie podpisana umowa przez obecnego Leasingobiorcę i Przejmującego.
 3. Następnie salon dealerski prześle podpisane dokumenty do VWFS, gdzie następuje finalizacja przejęcia.
 4. W przypadku pytań prosimy o kontakt z infolinią pod numerem telefonu +48 22 528 96 28 od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00-18:30.

Jak skontaktować się z Infolinią i jakie informacje mogę uzyskać na Infolinii?

Infolinia zajmuje się bieżącą obsługą Klienta głównie po zawarciu umowy leasingu. Telefonicznie można zgłosić szkodę komunikacyjną, zmienić adres do korespondencji, uzyskać niektóre zaświadczenia i dokumenty (opinia leasingowa, zgoda na wyjazd za granicę, duplikat faktury). Pracownicy Infolinii odpowiadają również na pojawiające się pytania i wątpliwości Klientów, sprawdzają etap realizacji zgłoszonej sprawy, informują o procedurach VWFS oraz sposobie postępowania w powstałych sytuacjach. Informacje szczegółowe Konsultanci udzielają po Identyfikacji Klienta zgodnie z procedurami pod numerem telefonu 800 103 301 wew.1 (z telefonów stacjonarnych) bądź 22 528 96 28 wew.1 (z telefonów komórkowych i z zagranicy).

Potrzebujesz pomocy?

Przewiń do góry