Bezpieczeństwo kart płatniczych

Bezpieczeństwo przechowywania i korzystania z kart płatniczych

Posiadanie kart płatniczych Visa to wygoda i nieograniczone możliwości dysponowania przez całą dobę środkami zgromadzonymi na rachunku – gdziekolwiek jesteś!     

Karty płatnicze Visa Volkswagen Banku wykonane są z użyciem najnowszej technologii mikroprocesora – gwarantując bezpieczeństwo danych posiadacza karty. Są one bezpiecznym narzędziem, pod warunkiem zachowania przez jej posiadacza kilku podstawowych zasad:

Podstawowe zasady bezpieczeństwa przechowywania i korzystania z kart płatniczych

 • karty przechowuj w oddzielnym etui, poza portfelem, w przeciwnym razie kradzież portfela będzie oznaczała także kradzież kart płatniczych,
 • zwróć uwagę, gdzie i w jakim otoczeniu wyjmujesz kartę z płaszcza czy torebki,
 • numer PIN to unikalny poufny 4-cyfrowy kod, który znasz tylko Ty
  W żadnym wypadku nie przechowuj PIN-u z kartą i nie zapisuj go na karcie. Najlepiej zapamiętaj go! Otrzymany pierwszy PIN do karty możesz zmienić na taki, który łatwiej zapamiętasz. PIN do Twojej karty Visa możesz zmienić korzystając z bankomatu, jeśli ten taką funkcję oferuje,
 • po otrzymaniu karty podpisz ją na pasku do podpisu na odwrocie karty,
 • zweryfikuj/ustal wysokość limitów dziennych dla transakcji wykonywanych Twoją kartą Visa,
 • zapisz w telefonie numery Infolinii Banku: +48 22 528 96 28, 800 103 301 (z telefonów stacjonarnych), aby w przypadku zgubienia lub kradzieży Twojej karty Visa móc ją sprawnie zastrzec,
 • w przypadku zgubienia, kradzieży karty – natychmiast dokonaj jej zastrzeżenia, kontaktując się z Infolinią Banku dostępną 24h na dobę 7 dni w tygodniu,
 • odpowiedzialność zgodnie Regulaminem:
  • użytkownik karty odpowiada za transakcje nieautoryzowane do wysokości równowartości w walucie polskiej 50 euro (według kursu średniego walut ogłoszonego przez NBP z dnia wykonania transakcji),
  • posiadacz karty odpowiada w pełnej kwocie za transakcje nieautoryzowane, jeżeli doprowadził do nich umyślnie, w wyniku rażącego niedbalstwa i naruszenia obowiązków, zgodnie z treścią Regulaminu.

Transakcje kartami płatniczymi

Karty płatnicze Visa umożliwiają dokonywanie bezgotówkowych i gotówkowych transakcji w sieci akceptantów kart Visa na całym świecie.

Mając na uwadze ochronę Twoich środków, Bank prowadzi monitoring transakcji, a parametry kart zostały przygotowane tak, aby transakcje realizowane przy ich użyciu były bezpieczne. Zadbaj o to, aby udostępnić Bankowi Twój aktualny kontakt telefoniczny, np. telefon komórkowy, dzięki czemu Bank będzie mógł się z Tobą sprawnie skontaktować.

Niemniej niezbędna jest też Twoja ostrożność oraz przestrzeganie kilku ważnych zasad podczas realizacji transakcji:

Zadbaj o bezpieczeństwo przechowywania karty i PIN-u

 1. Karty przechowuj w oddzielnym etui poza portfelem, w przeciwnym razie kradzież portfela będzie oznaczała także kradzież kart płatniczych.
 2. Zwróć uwagę, gdzie i w jakim otoczeniu wyjmujesz kartę z płaszcza czy torebki.
 3. Numer PIN to unikalny poufny 4-cyfrowy kod, który znasz tylko Ty.
  W żadnym wypadku nie przechowuj PIN-u z kartą, nie zapisuj go na karcie. Najlepiej zapamiętaj go! Otrzymany pierwszy PIN do karty możesz zmienić na taki, który łatwiej zapamiętasz. Możesz zmienić PIN do Twojej karty Visa korzystając z bankomatu, jeśli ten taką funkcję oferuje.
 4. Po otrzymaniu karty podpisz ją na pasku do podpisu na odwrocie karty.
 5. Zapisz w telefonie numery Infolinii Banku: +48 22 528 96 28, 800 103 301 (z telefonów stacjonarnych), aby w przypadku zgubienia lub kradzieży Twojej karty Visa móc ją natychmiast zastrzec.

Bezpieczne realizowanie transakcji z użyciem karty płatniczej. Bądź czujny w czasie realizacji transakcji.

 1. Podczas transakcji u usługodawcy nie trać karty z pola widzenia.
  Włącz funkcję zbliżeniową na karcie – pozwoli to na dokonywanie transakcji (bez względu na kwotę) poprzez zbliżenie karty do czytnika terminala, bez wypuszczania jej z rąk.
 2. Nie rozmawiaj przez telefon, rozejrzyj się wokół siebie, czy ktoś nie spogląda Ci przez ramię podczas realizacji transakcji.
 3. Zawsze sprawdzaj kwotę transakcji, którą akceptujesz.
 4. Nie zostawiaj wydruków z bankomatu/terminala POS – zbieraj je, mogą być pomocne w przypadku egzekwowania reklamacji.
 5. Zasłaniaj klawiaturę bankomatu/terminala POS wpisując numer PIN podczas transakcji.

Ty decydujesz, kiedy włączasz/wyłączasz funkcję zbliżeniową na karcie

 1. Jak można włączyć funkcję zbliżeniową na karcie?
  Karty Visa Volkswagen Banku są wysyłane do Klientów, jako karty nieaktywne, z wyłączoną funkcją zbliżeniową. Aby móc korzystać z funkcji zbliżeniowej na karcie, należy skontaktować się z Bankiem. 
  Warunkiem włączenia funkcji zbliżeniowej jest:
  1. Kontakt z Infolinią Banku lub wizyta w Punkcie Obsługi Klienta, w celu:
   • potwierdzenia otrzymania karty i PIN-u w stanie nienaruszonym oraz aktywacja karty i zgłoszenie chęci włączenia funkcji zbliżeniowej na karcie,
   • w przypadku karty już aktywowanej – zgłoszenie chęci włączenia funkcji zbliżeniowej na karcie,
  2. Wykonanie pierwszej transakcji w bankomacie z użyciem PIN-u.
 2. Czy funkcja zbliżeniowa na karcie Visa może zostać wyłączona?

  Tak, ale tylko w przypadku karty aktywnej, która miała już włączoną funkcję zbliżeniową.
  W tym celu prosimy o kontakt z Infolinią Banku lub o wizytę w Punkcie Obsługi Klienta.

  Po zgłoszeniu do Banku wyłączenia funkcji zbliżeniowej na karcie Visa, zalecamy dokonanie dowolnej transakcji lub operacji w bankomacie.

Bezpieczeństwo transakcji zbliżeniowych

 1. Czy transakcje zbliżeniowe są realizowane w bezpieczny sposób?
  Tak. Karta z włączoną funkcją zbliżeniową sama z siebie nie wysyła żadnych informacji. Aktywuje się tylko na krótką chwilę, wyłącznie na wyraźne polecenie czytnika zbliżeniowego połączonego z terminalem płatniczym – po tym, gdy sprzedawca wprowadził do terminala dane potrzebne do dokonania takiej transakcji.
  Dokonanie jakiejkolwiek operacji kartą w sposób zbliżeniowy musi poprzedzić aktywacja karty oraz transakcja z pełną autentykacją danych karty i aktywacji skryptów, pozwalających na jej poprawne funkcjonowanie, np. transakcja bankomatowa.
 2. Jakie są ograniczenia w ramach transakcji zbliżeniowych?
  Karty Visa  z funkcją zbliżeniową funkcjonują w oparciu o:
  • limit wynikający z ustawień organizacji Visa: transakcje do 100 zł są wykonywane bez podania PIN-u, powyżej 100 zł wymagane jest każdorazowe podanie PIN-u, niezależnie od powyższego Bank może wymagać podania PIN-u z uwagi na wymóg silnego uwierzytelniania transakcji,
  • dzienny limit transakcji bezgotówkowych przypisanych do danej karty Visa.
 3. Czy przechowywanie w portfelu obok siebie dwóch kart z funkcją zbliżeniową może je zniszczyć lub zakłócić ich funkcje zbliżeniowe?
  Nie. Karty Visa z funkcją zbliżeniową są urządzeniami pasywnymi – same z siebie nie emitują fal radiowych i nie zakłócają się nawzajem.
 4. Czy transakcja zbliżeniowa jest on-line czy off-line?
  Transakcje zbliżeniowe dokonane kartami Visa Volkswagen Banku są transakcjami realizowanymi w oparciu o limity transakcji on-line oraz w oparciu o dzienne limity transakcji bezgotówkowych.
 5. Czy to oznacza, że gdy karta zostanie skradziona, złodziej będzie mógł dokonać dowolną ilość transakcji zbliżeniowych kartą?
  Nie, Bank monitoruje ilość transakcji zbliżeniowych. Niezależnie od kwoty może być ymagane podanie PIN-u z uwagi na silne uwierzytelnienie transakcji.
  Niezależnie od powyższego bardzo ważne jest szybkie zastrzeżenie karty. Każda transakcja wykonywana przy użyciu karty Visa wydanej przez Volkswagen Bank jest realizowana w środowisku online, czyli jest autoryzowana – bez względu na kwotę transakcji. Weryfikowane są wtedy parametry karty (status karty, data ważności, limity dzienne transakcji bezgotówkowych) oraz dostępne środki na rachunku (w wyniku tego powstanie blokada autoryzacyjna na rachunku). Zatem każda transakcja, także zbliżeniowa, będzie autoryzowana.
 6. Kiedy przy transakcjach zbliżeniowych wymagane jest podanie numeru PIN?
  Jeżeli kwota transakcji zbliżeniowej przekroczy 100 zł, wówczas należy wprowadzić numer PIN. Ze względów bezpieczeństwa prosimy pamiętać o zasłanianiu dłonią PIN-padu (przy terminalu POS) podczas wprowadzania numeru PIN.
  Niezależnie od powyższego Bank może wymagać podania PIN-u w innych przypadkach z uwagi na wymóg silnego uwierzytelnienia transakcji.
 7. Jaki są sposoby autoryzacji transakcji zbliżeniowych?
  Transakcje do kwoty 100 zł autoryzowane są poprzez zbliżenie karty płatniczej do czytnika kart zbliżeniowych, powyżej tej kwoty dodatkowo wymagane jest podanie numeru PIN, Bank może wymagać PIN-u z uwagi na wymóg silnego uwierzytelnienia transakcji. Każda transakcja jest autoryzowana: weryfikowane są parametry karty oraz dostępne środki na rachunku (w wyniku tego powstanie blokada autoryzacyjna).
 8. Czy transakcje zbliżeniowe są akceptowane poza Polską?
  Tak, jeśli terminal, przy użyciu którego jest wykonywana transakcja, jest dostosowany do obsługi tego rodzaju płatności. Wartość jednej płatności zbliżeniowej zależy jednak od tego, jaki limit dla takiej operacji obowiązuje w danym kraju, np.:
  • w Wielkiej Brytanii jest to ok. 15 funtów,
  • w krajach Europy, gdzie obowiązującą walutą jest euro, płatność nie może przekraczać ok. 20 euro (z wyjątkiem Włoch, gdzie limit wynosi ok. 25 euro).
  Wartości te mogą być modyfikowane przez organizację Visa.
 9. Czy technologia płatności zbliżeniowych jest bezpieczna?
  Tak. Transakcja dokonana przy użyciu technologii zbliżeniowej payWave gwarantuje taki sam poziom bezpieczeństwa, jak transakcja wykonywana standardową kartą płatniczą.
  Chip wbudowany w kartę z funkcjonalnością payWave korzysta z takich samych technik szyfrowania, zarówno w odniesieniu do transakcji zbliżeniowych, jak i tradycyjnych (stykowych) oraz generuje dynamiczne klucze zabezpieczające płatność – indywidualny podpis komunikatu, który ma unikalny charakter dla każdej transakcji. Jedynie oryginalna karta z mikroprocesorem może generować świeże i ważne hasła zabezpieczające transakcje, przez co wszystkie płatności są unikalne, a odtworzenie unikalności transakcji może zostać wykryte.
 10. Jak przebiega płatność zbliżeniowa?
  Płatność zbliżeniowa może zostać wykonana tylko pod warunkiem, że funkcjonalność payWave została włączona na karcie. Płatność zbliżeniowa przebiega w następujący sposób:
  • Klient zgłasza chęć zapłaty kartą z funkcjonalnością zbliżeniową,
  • sprzedawca wprowadza na terminalu POS kwotę transakcji,
  • karta aktywuje się tylko na sygnał wysyłany z czytnika terminala POS i jedynie w chwili dokonywania konkretnej płatności,
  • karta musi być zbliżona do czytnika na bardzo małą odległość, przy czym trzeba ją przytrzymać przy nim przez około pół sekundy,
  • po przyjęciu płatności czytnik urządzenia od razu dezaktywuje się.
  • brak możliwości dokonania „przypadkowej płatności” zbliżeniowej ani zapłacenia za zakupy innej osoby.
  • nie ma możliwości zapłacenia dwa razy za te same zakupy, nawet jeśli karta zostanie kilka razy zbliżona do czytnika terminala POS.
 11. Co należy zrobić w przypadku zagubienia, utraty lub kradzieży karty?
  Gdy istnieje podejrzenie, że karta Visa została zagubiona, skradziona lub jest w posiadaniu osób niepowołanych, należy natychmiast dokonać jej zastrzeżenia poprzez kontakt z:
  • Infolinią Banku pod numerami telefonu:
   +48 22 528 96 28 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy), +48 800 103 301 (z telefonów stacjonarnych).
   lub
  • Punktem Obsługi Klienta Banku w Warszawie  (budynek Rondo 1, wejście od ul. Świętokrzyskiej) czynnym w dni robocze w godz. 10:00–18:00.
   Warto też pamiętać, że odpowiedzialność klienta za ewentualne transakcje nieuprawnione jest ustawowo ograniczona do równowartości 50 euro.
   Jednak klient – użytkownik karty odpowiada w pełnej kwocie za transakcje nieautoryzowane, jeśli doprowadził do nich umyślnie, w wyniku rażącego niedbalstwa i naruszenia obowiązków, zgodnie z treścią Regulaminu.
 12. Czy kart z funkcją płatności zbliżeniowych można używać jedynie do płatności zbliżeniowych?
  Nie tylko. Można także dokonywać transakcji przy użyciu karty Visa w tradycyjny sposób:
  • w terminalu POS, w tym transakcje w ramach usług cash back (wypłata gotówki podczas realizacji płatności za  zakupy),
  • w bankomacie,
  • w kasie Banku,
  • poprzez internet.

Sprawdź dzienne limity transakcyjne

Karty wydawane są z ustalonymi domyślnymi dziennymi limitami kwotowymi i ilościowymi dla poszczególnych typów kart i rodzaju transakcji.
Sprawdzisz je na dołączonym do karty formularzu potwierdzającym wydanie karty lub w Twoim panelu bankowości elektronicznej, w sekcji Karta płatnicza.

Limity, o których mowa to:

Rodzaj limitu dziennego
Kwota wypłat gotówki
Kwota transakcji bezgotówkowych
Liczba transakcji gotówkowych
Liczba transakcji bezgotówkowych
Kwota transakcji e-commerce
Kwota transakcji MOTO
Liczba transakcji e-commerce
Liczba transakcji MOTO

Aby zmienić limity skontaktuj się z Infolinią Banku lub - po zalogowaniu się do bankowości elektronicznej - złóż wniosek o zmianę limitów dziennych.

Dodatkowe wskazówki dotyczące bezpiecznego korzystania z bankomatów

 1. Przed dokonaniem transakcji w bankomacie zwróć uwagę na jego elementy i zweryfikuj, czy:
  • czytnik kart w bankomacie nie wygląda podejrzanie, czy karta wchodzi do niego bez przeszkód,
  • klawiatura bankomatu nie wystaje ponad poziom obudowy,
  • inne elementy bankomatu wyglądają nietypowo (np. dodatkowa kamera skierowana na klawiaturę).
 2. Staraj się wybierać bankomaty zlokalizowane w placówkach instytucji finansowych/miejscach z dostępem do kamer monitoringu otoczenia. Unikaj bankomatów w odludnych miejscach.
 3. Korzystając z bankomatu, pamiętaj, że masz określony czas na odebranie karty, a po jej wyjęciu na zabranie wypłaconych przez urządzenie pieniędzy.

Ostrożność i kontrola przede wszystkim – kilka złotych rad

 1. Płacąc kartą za zakupy w internecie:
  • wybieraj  tylko zaufane, szyfrowane strony (ich adresy zaczynają się od protokołu https://)
  • wymagane jest podanie tylko danych koniecznych do zrealizowania transakcji, tj. numeru karty, daty jej ważności i numeru CVV2 (na odwrocie karty). 
   Nigdy nie ma konieczności podawania: numeru PIN, ani innych danych weryfikujących (np. data urodzenia, nazwisko panieńskie matki, nr PESEL i inne).
  • zainstaluj legalny program antywirusowy na urządzeniu, poprzez które dokonujesz płatności kartą.
 2. Nigdy nie podawaj osobom trzecim numeru karty/PINu/kodu CVV2 przez telefon, odpowiadając na sms, wiadomość mailową ani na nieautoryzowanych stronach internetowych. Banki nigdy nie dzwonią z prośbą o takie dane.
 3. Możesz na bieżąco sprawdzać, czy Twój rachunek jest prawidłowo obciążany, poprzez kontakt z Infolinią Banku lub logując się do Twojego konta bankowości transakcyjnej.
 4. Jeśli Twoja karta została zagubiona lub skradzionaniezwłocznie zastrzeż ją, kontaktując się z Infolinią Banku tel. +48 22 528 96 28, +48 800 103 301 (z telefonów stacjonarnych), dostępną 24h/7 dni.
 5. W przypadku zidentyfikowania na rachunku operacji kartą, które nie były wykonane przez Ciebie, natychmiast skontaktuj się z Infolinią Banku i zablokuj lub zastrzeż kartę. Możesz także złożyć reklamację.

Przebieg transakcji płatniczej przy użyciu karty płatniczej

 1. Każda transakcja dokonana kartą płatniczą Visa jest autoryzowana.
  Są weryfikowane parametry karty w tym data ważności, dzienne limity transakcyjne, status karty, numer PIN, dostępne środki na rachunku.
 2. Na ekranie bankomatu/terminala POS/ekranie urządzenia pojawia się komunikat adekwatny do sytuacji, tj.
  • zgoda na wykonanie transakcji – w przypadku zgodności parametrów karty, numeru PIN i wystarczających środków na rachunku na dokonanie transakcji
  lub
  • odmowa wykonania transakcji – w przypadku braku zgodności parametrów karty i/lub wartości podanego numeru PIN i/lub braku wystarczających środków na rachunku na dokonanie transakcji,
  • odmowa wykonania transakcji – w przypadku braku połączenia telekomunikacyjnego urządzenia, w którym realizowana jest transakcja.

Przebieg transakcji zbliżeniowej

 1. Płatność zbliżeniowa może zostać wykonana tylko pod warunkiem, że funkcjonalność zbliżeniowa na karcie została włączona. Pamiętaj! Karty ze względów bezpieczeństwa są wysyłane z wyłączoną funkcjonalnością zbliżeniową. Każda transakcja jest autoryzowana.
 2. Płatność zbliżeniowa przebiega w następujący sposób:
  • Klient zgłasza chęć zapłaty kartą z funkcjonalnością zbliżeniową,
  • sprzedawca wprowadza na terminalu POS kwotę transakcji,
  • karta aktywuje się tylko na sygnał wysyłany z czytnika terminala POS i jedynie w chwili dokonywania konkretnej płatności,
  • karta musi być zbliżona do czytnika na bardzo małą odległość, przy czym trzeba ją przytrzymać przy nim przez około pół sekundy,
  • po przyjęciu płatności czytnik urządzenia od razu dezaktywuje się;
   nie ma więc możliwości dokonania „przypadkowej płatności” zbliżeniowej ani zapłacenia za zakupy innej osoby.Nie ma też możliwości zapłacenia dwa razy za te same zakupy, nawet jeśli karta zostanie zbliżona do czytnika terminala POS kilka razy,
  • wprowadzenie na klawiaturze terminala POS (PIN pad) kodu PIN jest wymagane w zależności od kwoty płatności. Zgodnie z ustaleniami organizacji płatniczej Visa, PIN jest wymagany powyżej kwoty 100 zł. Niezależnie od kwoty, Bank może wymagać podania PIN-u z uwagi na silne uwierzytelnienie transakcji.
  • Informacja o rezultacie dokonania transakcji pojawi się na ekranie terminala POS (transakcja zaakceptowana, transakcja odrzucona, błędny PIN, niewystarczające środki).

Zastrzeżenie karty płatniczej – kiedy, w jaki sposób

Niezwłocznie zastrzeż lub zablokuj kartę kontaktując się z Infolinią Banku:
tel. +48 22 528 96 28, +48 800 103 301 (z telefonów stacjonarnych), dostępną 24h/7 dni, jeśli:

 • karta została zagubiona lub skradziona,
 • nie masz pewności gdzie znajduje się Twoja karta,
 • masz podejrzenie, że karta lub jej dane mogą być wykorzystywane przez osoby nieuprawnione,
 • nie identyfikujesz kwoty transakcji, która blokuje dostępne środki na rachunku lub kwoty rozliczonej transakcji obciążającej Twój rachunek.

Nie zwlekaj, gdyż od momentu trwałego zastrzeżenia karty jej posiadacz jest zwolniony z odpowiedzialności za nieuprawnione transakcje.

Zapłata kartą płatniczą za zakupy dokonane w internecie, poprzez zamówienia telefoniczne, pocztowe (MO/TO)

Przy użyciu kart płatniczych Visa Classic oraz Visa Gold możesz zapłacić za towary lub usługi zakupione u akceptantów internetowych bez fizycznego użycia karty. 
W tym celu po wybraniu rodzaju płatności przy użyciu karty Visa będziesz poproszony o podanie danych z karty płatniczej:

 1. Imienia i nazwiska posiadacza karty,
 2. Numeru karty (16 cyfr),
 3. Daty ważności karty (miesiąc/rok),
 4. Kodu CVV2 (3 cyfrowy kod na odwrocie karty, znajdujący się na przedłużeniu paska do podpisu).

Każda transakcja jest autoryzowana w oparciu o parametry karty, dzienne limity transakcji bezgotówkowych oraz e-commerce/MO/TO, dostępne środki. W wyniku tego zostanie utworzona blokada autoryzacyjna na Twoim rachunku, w razie pozytywnej autoryzacji transakcji i zgody na dokonanie transakcji.

Pamiętaj:

 • Wybieraj tylko wiarygodnych akceptantów płatności; zaufane, szyfrowane strony zaczynają się od protokołu https://.
 • Podczas płatności w adresie strony internetowej będzie widniała kłódka, charakterystyczna dla transakcji szyfrowanych.
 • Nigdy nie podawaj dodatkowych danych, tj. kod PIN, Pesel czy nazwisko panieńskie matki. Te dane nie są potrzebne do realizacji transakcji.

Limity transakcyjne

Limity transakcyjne w zakresie kart płatniczych

Karty wydawane są z ustalonymi domyślnymi dziennymi limitami kwotowymi i ilościowymi dla poszczególnych typów kart i rodzajów transakcji.
Sprawdzisz je na dołączonym do karty formularzu potwierdzającym wydanie karty lub w Twoim panelu bankowości elektronicznej w sekcji Karta płatnicza.

Limity, o których mowa, to:

Rodzaj limitu dziennego
Kwota wypłat gotówki
Kwota transakcji bezgotówkowych
Liczba transakcji gotówkowych
Liczba transakcji bezgotówkowych
Kwota transakcji e-commerce
Kwota transakcji MOTO
Liczba transakcji e-commerce
Liczba transakcji MOTO

Aby zmienić przedmiotowe limity:

 • skontaktuj się z Infolinią Banku: +48 22 528 96 28, +48 800 103 301 (z telefonów stacjonarnych), dostępną w tym zakresie w dni robocze w godzinach 8:00-18:30 oraz w soboty w godzinach 9:00-15:00,
 • jeśli posiadasz już aktywowaną kartę, po zalogowaniu się do bankowości elektronicznej złóż wniosek o zmianę limitów dziennych.

Potrzebujesz pomocy?

Przewiń do góry