Usługi bankowe

FAQ (Rachunki i lokaty)

Nowa metoda logowania i autoryzacji

Jak zaloguję się do Bankowości Internetowej?

Podczas logowania do Bankowości Internetowej, prócz Identyfikatora (numeru Klienta) i hasła, logowanie należy potwierdzić za pomocą powiadomienia PUSH, które pojawi się w Aplikacji VWFS Token Mobilny.

Zablokowałem się w Aplikacji mobilnej/Tokenie mobilnym– co zrobić?

Jeśli Aplikacja została zablokowana, należy ponownie sparować urządzenie z system transakcyjnym.

UWAGA! Dostęp do Aplikacji jest blokowany po wpisaniu 3 x błędnie kodu PIN.

Zablokowałem się w Bankowości Internetowej – co zrobić?

Wystarczy skontaktować się z naszym Konsultantem pod numerem telefonu 22 528 96 28, logując się numerem Klienta i Telekodem. Infolinia Banku czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00-18:30 oraz w soboty w godzinach 9:00-15:00.

Nie otrzymałem pierwszego kodu SMS do sparowania Aplikacji mobilnej/Tokena mobilnego z systemem transakcyjnym – co zrobić?

Wystarczy skontaktować się z naszym Konsultantem pod numerem telefonu 22 528 96 28, logując się numerem Klienta i Telekodem. Na numer telefonu dostępny w Bankowości Internetowej, Konsultant wyśle jednorazowy kod SMS.

UWAGA! Kod SMS jest ważny 90 dni.

Na jakich urządzeniach mogę zainstalować Aplikację VWFS Token Mobilny?

Aplikację VWFS Token Mobilny można zainstalować na smartfonie lub tablecie, które wspierają system operacyjny Android (wersja 6.0 i nowsza) oraz iOS (wersja 9.0 i nowsza).

W sklepie Google Play i App Store nie widzę Aplikacji VWFS Token Mobilny?

Jeśli posiadane urządzenie nie wspiera systemów operacyjnych Android (wersja 6.0 i nowsza) oraz iOS (wersja 9.0 i nowsza), Aplikacja nie będzie widoczna i możliwa do pobrania.

UWAGA! Wymagamy, aby urządzenia mobilne charakteryzowały się następującymi parametrami: RAM 1 GB, Procesor CPU 2 x core, 1,5 GHz

Dlaczego nowy model logowania będzie funkcjonował tylko dla systemu iOS w wersji 9.0 lub nowszej i Android w wersji 6.0 lub nowszej?

Genezą takich decyzji jest wysoka certyfikacja bezpieczeństwa procesu autoryzacji, którą gwarantują wysokie wersje systemów operacyjnych na smarfonach. Aplikacja może zostać zainstalowana na większości urządzeń mobilnych (smartfony, tablety itp.) wyposażonych w aktualnie oferowane oprogramowanie oraz może zostać łatwo dostosowana do ewentualnych przyszłych wymogów bezpieczeństwa regulacyjnego. Również to jest powodem konieczności funkcjonowania aplikacji na smartfonach z wysokimi wersjami systemów operacyjnych

Czy do Aplikacji mogę zalogować się za pomocą Face ID lub Touch ID?

Nie, Aplikacja nie obsługuje funkcjonalności TouchID lub FaceID. W procesie parowania Aplikacji z systemem transakcyjnym ustanawia się minimum 5-cyfrowy numer PIN, który służy do odblokowywania Aplikacji oraz zatwierdzania logowania i dyspozycji zlecanych w Bankowości Internetowej.

Co się dzieje w przypadku zagubienia bądź kradzieży telefonu?

Aplikacja jest zabezpieczona kodem PIN, który znany jest wyłącznie użytkownikowi. Potencjalna utrata urządzenia nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla dostępu do Bankowości Internetowej przez osoby trzecie. Dodatkowo dla zwiększenia bezpieczeństwa, można usunąć sparowane urządzenie z systemu transakcyjnego. Wystarczy skontaktować się z Infolinią Banku pod numerem (22) 528 96 28, logując się numerem Klienta i Telekodem.

W kolejnym kroku należy pobrać i zainstalować Aplikację na nowym urządzeniu oraz ponownie sparować ją z system transakcyjnym.

Na czym polega mobilna autoryzacja?

Mobilna autoryzacja polega za łatwym i szybkim potwierdzaniu zlecanych dyspozycji w Bankowości Internetowej. Zatwierdzanie lub odrzucanie operacji odbywa się za pomocą jednego kliknięcia w Aplikacji VWFS Token Mobilny.

Gdzie mogę pobrać Aplikację VWFS Token Mobilny?

Aplikacja VWFS Token Mobilny jest dostępna do pobrania w sklepach Google Play oraz App Store.

Czy Volkswagen Bank daje możliwość autoryzowania transakcji/logowania za pomocą haseł SMS?

Nie. Na dzień dzisiejszy Bank nie planuje zmian w zakresie metod autoryzacji transakcji i logowania. W przypadku wdrożenia zmian w tym zakresie, Bank będzie na bieżąco informował swoich Klientów.

Kod SMS jest wysyłany przez Bank wyłącznie w celu odblokowania dostępu do Bankowości Internetowej.

Czy mogę wykonać przelew w Aplikacji?

Nie. Aplikacja VWFS Token Mobilny służy tylko i wyłącznie do logowania oraz zatwierdzania zleconych operacji w Bankowości Internetowej.

Jak zlecić przelew telefonicznie przez Konsultanta?

Wystarczy skontaktować się z Infolinią Banku pod numerem telefonu 22 528 96 28 logując się numerem Klienta i Telekodem. Podaj Konsultantowi szczegóły transakcji niezbędne do jej realizacji. Następnie zaloguj się do Aplikacji VWFS Token Mobilny ustanowionym numerem PIN i zaakceptuj powiadomienie PUSH.

Zmieniłem numer telefonu – co teraz?

VWFS Token Mobilny jest powiązany ściśle z urządzeniem, w związku z czym zmiana numeru telefonu nie wpływa na autoryzację transakcji oraz logowanie. Jednak niezwłocznie należy uaktualnić numer telefonu na wypadek konieczności odblokowania internetowego dostępu do konta.

Co zrobić w przypadku zmiany urządzenia mobilnego, np. smartfon?

Aplikacja może działać tylko na jednym urządzeniu. W przypadku zmiany urządzenia mobilnego konieczne jest usunięcie poprzednio sparowanego. Można tego dokonać na dwa sposoby:

 • samodzielnie. Po zalogowaniu do systemu transakcyjnego, w prawym górnym wybieramy symbol ustawień znajdujący się obok imienia i nazwiska. Następnie wybieramy ikonę Urządzenia autoryzacyjne i klikamy Usuń
 • kontaktując się Infolinią Banku pod numerem (22) 528 96 28, logując się numerem Klienta i Telekodem.
   

Czy z Aplikacji mogę korzystać za pomocą tabletu?

Tak. Pamiętaj jednak o systemach operacyjnych, które wspiera Aplikacja , tj. Android (wersja 6.0 i nowsza) oraz iOS (wersja 9.0 i nowsza).

Czy mogę zatwierdzać logowanie i transakcje z kilku różnych urządzeń mobilnych?

Nie. Na chwilę obecną udostępniamy możliwość powiązania aplikacji VWFS Token Mobilny tylko na jednym urządzeniu mobilnym. Oznacza to, że nie da się dodać więcej niż jednego urządzenia mobilnego do autoryzacji logowania i transakcji.

Czy mogę autoryzować logowanie/transakcje dwóch różnych kont z jednej aplikacji?

Tak. W tym celu należy wybrać użytkownika, którego transakcje będą autoryzowane w danym momencie. Przed zalogowaniem do Aplikacji, skorzystaj z menu znajdującego się w lewym górnym rogu Aplikacji i wybierz opcję „Rejestruj/Rejestruj ponownie”.

Dlaczego Bank zdecydował się na wdrożenie Aplikacji mobilnej/Tokena Mobilnego?

Dyrektywa PSD2 zobowiązuje dostawców usług płatniczych do wdrożenia technologii umożliwiającej silne uwierzytelnienie klienta, dlatego też Volkswagen Bank zdecydował się na najbezpieczniejszą i w naszej opinii najbardziej użyteczną formę logowania i autoryzacji transakcji w postaci tokena mobilnego. Aplikacja VWFS Token Mobilny przygotowana została na systemy operacyjne iOS oraz Android, ponieważ są to najbardziej dostępne systemy na urządzenia mobilne, które dodatkowo są na bieżąco wspierane i rozwijane, dzięki czemu zapewniają wysokie standardy bezpieczeństwa.

Dlaczego Aplikacja wymusza blokadę ekranu w urządzeniu?

Wymóg zabezpieczenia ekranu urządzenia jest podyktowany zwiększeniem bezpieczeństwa Państwa środków. Na chwilę obecną, Bank nie planuje zmian w tym zakresie.

Czy mogę zalogować się do systemu transakcyjnego na tym samym urządzeniu, które służy jako Token Mobilny?

Tak. Aplikacja i serwis transakcyjny mogą działać na jednym urządzeniu.

UWAGA! Jeśli korzystasz z urządzenia z systemem operacyjnym iOS i po akceptacji powiadomienia PUSH w Aplikacji, system transakcyjny długo się zaczytuje, należy odświeżyć stronę internetową. Po odświeżeniu strony, zostaniesz przekierowany do Bankowości Internetowej.

Konta

Jak i kiedy mogę aktywować rachunek?

Aktywacji rachunku należy dokonać po uprzednim otrzymaniu wiadomości SMS z Banku. W takiej sytuacji należy skontaktować się z Konsultantami: 800 103 301 (z telefonów stacjonarnych) lub 22 528 96 28 po zalogowaniu numerem Klienta i Telekodem należy wybrać 9- połączenie z Konsultantem.
Numer Klienta znajduje się na potwierdzeniu zawarcia umowy lub na potwierdzeniu ustanowienia pełnomocnictwa do rachunku. Telekod to 6-cyfrowy numer otrzymany w bezpiecznej kopercie. Podczas rozmowy z Konsultantem można dokonać aktywacji karty płatniczej.
Infolinia Banku czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00-18:30 oraz w soboty w godzinach 9:00-15:00.

Czy Volkswagen Bank oferuje rachunki wspólne?

Volkswagen Bank nie posiada w swojej ofercie rachunków wspólnych. Możliwe jest natomiast ustanowienie pełnomocnictwa do rachunku prywatnego (Konto e-direct, Plus Konto).

Jakie uprawnienia ma pełnomocnik do rachunku prywatnego?

Pełnomocnik posiada te same uprawnienia, co właściciel, za wyjątkiem:

 • zmiany lub wypowiedzenia umowy,
 • ustanawiania dalszych pełnomocnictw,
 • składania dyspozycji na wypadek śmierci Posiadacza,
 • zmiany danych Posiadacza,
 • zawierania umów kredytu, w tym umów o limit kredytowy,
 • wnioskowania o wydanie karty,
 • udzielania zgody na realizację transakcji płatniczej w formie polecenia zapłaty,
 • aktywowania instrumentów płatniczych Posiadacza lub Pełnomocnika.

Jak wygląda proces otwarcia rachunku?

W celu otwarcia rachunku należy wypełnić odpowiedni wniosek znajdujący się pod adresem: www.vwbank.pl. Po wypełnieniu wniosku oraz po telefonicznej weryfikacji danych przez Konsultanta dokumenty wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost na adres korespondencyjny Klienta. Gdy poprawnie podpisane dokumenty zostaną zwrócone przez kuriera do Banku, wysyłana jest do Klienta wiadomość SMS z zaproszeniem do aktywacji rachunku.

Czy pełnomocnik do rachunku prywatnego może otrzymać dostęp do bankowości elektronicznej?

Tak, Pełnomocnik może otrzymać dostęp do Autoryzacji Zleceń Płatniczych za pomocą haseł SMS. W tym celu należy złożyć zamówienie za pośrednictwem:

 • serwisu telefonicznego – kontaktując się z Konsultantami: 800 103 301 (z telefonów stacjonarnych) lub 22 528 96 28 po uprzednim zalogowaniu się numerem Klienta i Telekodem,
 • poczty tradycyjnej – zgłoszenie pisemne.

Czy obcokrajowiec może założyć rachunek w Volkswagen Bank?

Tak. W przypadku obcokrajowców dokumentem potwierdzającym tożsamość jest paszport lub karta stałego/czasowego pobytu.

Czy Volkswagen Bank prowadzi rachunki w obcych walutach?

Volkswagen Bank oferuje wyłącznie produkty w PLN.

Jak mogę zmienić dane osobowe?

Aktualizacji danych osobowych można dokonać za pomocą:

 • serwisu e-direct - należy zalogować się do internetowego systemu transakcyjnego, a następnie za pośrednictwem zakładki „Moje dane” wprowadzić aktualne dane,
 • serwisu telefonicznego - kontaktując się z Konsultantami: 800 103 301 (z telefonów stacjonarnych) lub 22 528 96 28 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy).

Jak mogę dokonać zmiany / aktualizacji nazwiska?

W celu aktualizacji nazwiska należy zalogować się do internetowego systemu transakcyjnego (serwis e-direct) a następnie za pośrednictwem zakładki „Poczta” wysłać do Banku wiadomość zawierającą informacje dotyczące zmiany nazwiska. W przypadku, gdy jednocześnie ze zmianą nazwiska zmienia się wzór podpisu prosimy o kontakt telefoniczny z Konsultantem (tel. 800 103 301 (z telefonów stacjonarnych) lub 22 528 96 28). Bank przygotuje nowy Formularz Identyfikacyjny, który zostanie wysłany do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost.

Czy dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może obejmować osobę niepełnoletnią?

Tak. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może obejmować osobę niepełnoletnią. Jednakże osoba ta będzie mogła samodzielnie dysponować środkami po uzyskaniu pełnoletności.

Kto powinien podpisać dokumenty w celu otwarcia Plus Konta Biznes?

Na dokumentach do otwarcia Plus Konta Biznes należy złożyć podpisy zgodnie z zasadą reprezentacji, na podstawie dokumentów rejestrowych firmy.

Co należy zrobić w przypadku zmiany reprezentacji, gdy np. zmienił się zarząd spółki?

W celu zmiany reprezentacji firmy należy wypełnić wniosek „Zmiana Reprezentantów firmy”. Znajdujący się pod adresem: https://cf.vwbankdirect.pl w zakładce „pozostałe formularze” dla firmy. Nowa Karta Wzorów Podpisów unieważnia poprzednią. Wypełnione dokumenty należy wydrukować, podpisać przez nowych Reprezentantów, a następnie wysłać do Banku wraz z kserokopią dokumentu potwierdzającego nową reprezentację firmy - z adnotacją „za zgodność z oryginałem” i podpisem Reprezentantów.

W jaki sposób mogę nadać nowe pełnomocnictwo do transakcji elektronicznych w koncie firmowym?

W tym celu należy złożyć wniosek „Ustanowienie pełnomocnictwa do transakcji elektronicznych” znajdujący się pod adresem: https://cf.vwbankdirect.pl w zakładce „pozostałe formularze” dla firmy wskazując numer rachunku, którego dotyczy zmiana. We wniosku należy wskazać wszystkie osoby, które powinny mieć dostęp do rachunku, ponieważ nowe pełnomocnictwo do transakcji elektronicznych unieważnia poprzednio ustanowione. Po wypełnieniu dokument należy wydrukować, podpisać zgodnie z zasadą reprezentacji oraz odesłać do Banku.

Czy posiadając rachunek firmowy mogę wnioskować o kartę płatniczą?

Tak. W tym celu należy wypełnić wniosek "Zamówienie karty płatniczej Visa Electron Biznes" znajdujący się pod adresem https://cf.vwbankdirect.pl/ w zakładce „Pozostałe formularze” dla firmy. Prosimy pamiętać o zapewnieniu środków na koncie niezbędnych do pobrania prowizji za wydanie karty zgodnie z aktualną Tabelą Prowizji i Opłat.

Co oznacza dla Banku "aktualny wyciąg z KRS"?

Aktualny wyciąg z KRS powinien być nie starszy niż 3 miesiące.

Czy można zróżnicować poziom uprawnień dla osób upoważnionych do internetowej obsługi konta?

Tak. Istnieje taka możliwość w przypadku korzystania z usługi BIZNESbanking. Usługa taka dostępna jest w koncie firmowym Plus Konto Biznes. Szczegółowy opis usługi dostępny jest pod adresem: http://www.vwbank.pl/dla-firmy/konta/konto-firmowe.html

Czy na Karcie Wzorów Podpisu mogą być wskazani inni Reprezentanci niż wynika to z dokumentów rejestrowych firmy?

Tak. Jednakże Kartę Wzorów Podpisów należy podpisać zgodnie z reprezentacją firmy, wskazaną w dokumentach rejestrowych firmy.

Lokaty

Potrzebuje części środków z założonej lokaty. W jaki sposób mogę z nich skorzystać?

W przypadku zamiaru podjęcia części środków z lokaty, należy zakończyć depozyt przed terminem, a następnie otworzyć nowy na pozostałą kwotę po odjęciu środków. Wysokość wypłaconych odsetek zgodnie z Tabelą Prowizji i Opłat wynosi 50% odsetek należnych za okres utrzymywania środków na lokacie.

Czy mogę dopłacić pieniądze do lokaty?

Nie ma możliwości dopłaty środków do aktywnej lokaty.

Karty

Czy pełnomocnik do rachunku prywatnego może otrzymać kartę płatniczą?

Pełnomocnik na wniosek Posiadacza rachunku może otrzymać kartę płatniczą. W tym celu Posiadacz rachunku dokonuje zamówienia karty płatniczej za pośrednictwem:

 • serwisu e-direct – po zalogowaniu do internetowego systemu transakcyjnego należy wybrać zakładkę „Wnioski”, a następnie wysłać do Banku odpowiednią dyspozycję,
 • serwisu telefonicznego – kontaktując się z Konsultantami: 800 103 301 (z telefonów stacjonarnych) lub 22 528 96 28 po uprzednim zalogowaniu się numerem Klienta i Telekodem,
 • poczty tradycyjnej – zgłoszenie pisemne.

Jak aktywować kartę?

Aktywacji karty można dokonać za pośrednictwem:

 • serwisu e-direct – po zalogowaniu do internetowego systemu transakcyjnego należy wybrać zakładkę „Wnioski”, a następnie wysłać do Banku odpowiednią dyspozycję lub korzystając z zakładki „Karty”,
 • serwisu telefonicznego – kontaktując się z Konsultantami: 800 103 301 (z telefonów stacjonarnych) lub 22 528 96 28 po uprzednim zalogowaniu się numerem Klienta i Telekodem,
 • poczty tradycyjnej – zgłoszenie pisemne.

Wznowione karty płatnicze również wymagają aktywacji. Korzystanie z aktywowanej karty możliwe jest od następnego dnia roboczego.

Dlaczego na koncie są zablokowane środki po płatności kartą?

Środki blokowane są na poczet wykonanych transakcji w punktach usługowo-handlowych oraz bankomatach. Operacje te rozliczane są maksymalnie w ciągu 8 dni roboczych.

Czy mogę skorzystać z usługi Visa Cash Back za granicą?

Korzystanie z usługi Visa Cash Back nie jest możliwe za granicą. Usługa dostępna jest na terenie Polski w wybranych supermarketach, na stacjach benzynowych, w sklepach i innych punktach handlowo-usługowych.

Co to jest kod CVV (pełna nazwa to CVV 2) i gdzie go znajdę?

Kod CVV2 jest to 3-cyfrowy kod będący dodatkowym zabezpieczeniem przed nieuprawnionym, zdalnym użyciem karty płatniczej przy transakcjach dokonywanych przez internet lub telefonicznie. Kod ten umieszczony jest na rewersie karty VISA, przy pasku podpisu użytkownika. Zazwyczaj na pasku podpisu znajduje się seria liczb, 3 ostatnie tworzą kod CVV2. Podczas transakcji internetowej lub przez telefon, kod CVV2 ułatwia sprzedawcy zweryfikowanie właściciela karty. Informacja o numerze CVV2 znajduje się jedynie na karcie płatniczej i w systemie Banku - wystawcy karty płatniczej.

Zgubiłem/nie pamiętam kodu PIN do karty VISA, czy mogę go odzyskać?

Odzyskanie kodu PIN do karty jest niemożliwe. Konieczne jest wygenerowanie nowego. W tym celu należy złożyć zamówienie korzystając z:

 • serwisu e-direct – po zalogowaniu do internetowego systemu transakcyjnego należy wybrać zakładkę „Wnioski”, a następnie wysłać do Banku odpowiednią dyspozycję,
 • serwisu telefonicznego – kontaktując się z Konsultantami: 800 103 301 (z telefonów stacjonarnych) lub 22 528 96 28 po uprzednim zalogowaniu się numerem Klienta i Telekodem,
 • poczty tradycyjnej – zgłoszenie pisemne.

Co to jest Visa Cash back?

Jest to usługa Visa International, do której przystąpił Volkswagen Bank – polega na możliwości wypłaty gotówki do 300 PLN w kasie sklepu przy dokonywaniu zakupów. Warunkiem jest zapłata kartą płatniczą (wszystkie karty wydane przez Volkswagen Bank) za zakupy w dowolnej kwocie. Prowizja za tą usługę pobierana jest zgodnie z aktualną Tabelą Prowizji i Opłat.

Moja karta została zatrzymana przez bankomat - co mam robić?

W takiej sytuacji należy skontaktować się z Konsultantami: 800 103 301 (z telefonów stacjonarnych) lub 22 528 96 28. Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00-18:30 oraz w soboty w godzinach 9:00-15:00.
W przypadku konieczności zastrzeżenia karty płatniczej należy skontaktować się niezwłocznie z infolinią Banku pod wskazanym powyżej numerem telefonu. Po połączeniu z infolinią należy wybrać numer 2 „Volkswagen Bank” a następnie 2 „zastrzeganie kart płatniczych”. Bank umożliwia zastrzeżenie karty 24 h/ 7 dni w tygodniu.

Czy mogę zmienić limit dziennych wypłat z bankomatu?

Limit wypłaty gotówki z bankomatu oraz transakcji bezgotówkowych można zmienić najszybciej za pośrednictwem Konsultanta.

W przypadku karty Visa Electron – istnieje możliwość zmiany limitów oraz zmniejszenia ilości wypłat gotówki z bankomatu. W przypadku karty Visa Classic, Visa Gold oraz Visa Electron Biznes – istnieje możliwość zmiany limitów oraz ilości wypłat gotówki z bankomatu.

Podczas zmiany limitów należy uwzględnić funkcjonalność bankomatów w zakresie maksymalnej kwoty jednorazowej wypłaty gotówkowej.

Czy kartami Volkswagen Bank można płacić w Internecie?

Tak. Do płatności internetowych obecnie służą karty Visa Clasic oraz Visa Gold. Karty te wydawane są w pakiecie srebrnym i złotym Konta e-direct. Począwszy od stycznia 2017 również pozostałe karty Visa będą posiadały taką funkcjonalność.

Od tego czasu wszystkie płatności internetowe kartami Visa Volkswagen Bank będą mogły być zrealizowane z zabezpieczeniem 3D Secure. (Verified by Visa), pod warunkiem, że:

 • Sprzedawca – akceptant transakcji internetowej – udostępnia dokonywanie transakcji z 3D Secure;
 • Użytkownik karty zweryfikuje/ustawi limity dzienne transakcji internetowych oraz sprawdzi czy podał bankowi swój aktualny numer telefonu komórkowego, a w razie konieczności dokona jego zmiany (będzie on potrzebny do otrzymywania jednorazowych haseł 3D Secure).

Zabezpieczenie 3D Secure - co to jest i jak z niego korzystać?

Karty debetowe Visa będą gotowe do dokonywania bezpiecznych transakcji internetowych z użyciem zabezpieczenia 3D Secure począwszy od stycznia 2017 roku. Posiadacz karty nie musi dokonywać rejestracji, aby skorzystać z tej usługi.

 1. Czym jest usługa 3D Secure?
  3D Secure jest standardem zabezpieczenia transakcji dokonywanych kartami płatniczymi w sklepach internetowych, z wykorzystaniem bezpiecznego protokołu przyjętego przez organizacje płatnicze Visa International oraz MasterCard.
  W przypadku kart Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce jest to zabezpieczenie organizacji płatniczej Visa, zwane Verified by Visa, zatem ta usługa może być nazywana zamiennie: 3D Secure lub Verified by Visa.
  Usługa 3D Secure umożliwia dokonywanie zakupów kartą płatniczą w Internecie, z dodatkowym uwierzytelnieniem posiadacza karty poprzez wpisanie jednorazowego hasła otrzymanego w wiadomości SMS na wskazany przez posiadacza karty numer telefonu komórkowego.

  Uwaga! Ważne jest, aby zgłosić do Banku aktualny numer telefonu komórkowego, na który mają docierać hasła jednorazowe 3D Secure oraz pamiętać o aktualizacji danych w przypadku zmiany numeru telefonu.
 2. Co się stanie w sytuacji, kiedy mój numer telefonu nie będzie znajdował się w systemie Banku lub nie będzie aktualny?
  W takim przypadku transakcja internetowa w sklepie, który honoruje zabezpieczenie 3D Secure, nie będzie mogła być uwierzytelniona poprzez hasło otrzymane w wiadomości SMS i nie dojdzie do skutku Konieczne będzie zgłoszenie/aktualizacja w Banku numeru telefonu komórkowego.
 3. W jaki sposób można w Banku zaktualizować dane dotyczące telefonu?
  Numer telefonu może zostać zmieniony przez klienta poprzez jedną z poniższych opcji:
  • Kontakt z Infolinią Banku (+48 22 528 96 28, 800 103 301, czynna w dni robocze w godz. 8:00 - 18:30 oraz w soboty w godz. 9:00-15:00). Rekomendujemy ten sposób, ponieważ jest to najszybszy proces zmiany;
  • Złożenie wniosku aktualizującego dane po zalogowaniu się do bankowości internetowej Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce (należy wybrać opcje: Mój portfel > Moje dane);
  • Złożenie pisemnej dyspozycji w Punkcie Obsługi Klienta Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce (Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, wejście od ul. Świętokrzyskiej);
  • Korespondencyjnie poprzez złożenie pisemnej dyspozycji i wysłanie jej na adres Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce (Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa).
 4. Gdzie i kiedy można dokonać transakcji z usługą 3D Secure?
  Dokonując płatności kartami w sklepach internetowych, zwróć uwagę czy w panelu płatności jest widoczne logo . Jeśli jest, oznacza to, że sklep internetowy honoruje płatności z zabezpieczeniem 3D Secure (Verified by Visa).
 5. Kiedy można skorzystać z usługi 3D Secure?
  Skorzystanie z usługi 3D Secure jest możliwe, jeżeli:
  • Bank wydający kartę płatniczą udostępnił usługę 3D Secure (Verified by Visa) dla kart wydawanych dla swoich klientów.
  • Posiadacz karty:
   • podał Bankowi prawidłowy i aktualny numer telefonu komórkowego, na który będzie wysyłane jednorazowe hasło SMS podczas transakcji,
   • zgłosił do Banku wartość limitu dziennego dla transakcji internetowych. Limit ten nie może być większy niż dzienny Limit transakcji bezgotówkowych dla danej karty płatniczej Visa.
  • Sprzedawca – akceptant transakcji – udostępnia dokonywanie transakcji z 3D Secure.
 6. Jakie są korzyści wynikające z usługi 3D Secure?
  Jest to wygodny i bezpłatny sposób zabezpieczenia transakcji internetowych, dokonanych kartą płatniczą. Korzystanie z 3D Secure to przede wszystkim dodatkowe bezpieczeństwo, ponieważ posiadacz karty płatniczej identyfikowany jest nie tylko na podstawie numeru karty, daty jej ważności i wartości kontrolnej CVV2, ale także jednorazowego hasła otrzymanego w wiadomości SMS na wskazany przez niego numer telefonu komórkowego.
 7. Jakie dane posiadacz karty powinien podać, aby transakcja z 3D Secure mogła zostać zrealizowana?
  Posiadacz karty po wybraniu sposobu płatności za pomocą karty płatniczej, podaje:
  • Dane karty, o które prosi sklep, m.in. datę ważności i numer karty oraz CVV2 (trzycyfrowy numer znajdujący się na odwrocie karty);
  • Na dedykowanym ekranie – hasło jednorazowe 3D Secure, które otrzyma na swój telefon komórkowy.
   Tylko potwierdzenie transakcji w powyższy sposób umożliwi jej zrealizowanie.
  Uwaga! Podczas takiej płatności Bank nigdy nie prosi o numer PIN do karty płatniczej.
 8. Czy zapłacę kartą w sklepie internetowym, który nie wdrożył usługi 3D Secure?
  Tak. W tym przypadku płatność przebiega tradycyjnie. Wystarczy podać dane karty wymagane przez sklep, m.in. datę ważności i numer karty oraz CVV2.

Czy można wypłacić gotówkę z bankomatu, korzystając z funkcji zbliżeniowej?

Tak, karty Visa Volkswagen Bank umożliwiają wypłatę gotówki z bankomatu, korzystając z funkcji zbliżeniowej na karcie.

Muszą być spełnione 2 warunki: bankomat musi posiadać funkcję obsługi kart zbliżeniowych oraz karta musi mieć włączoną funkcję zbliżeniową.

Wystarczy zbliżyć kartę do czytnika zbliżeniowego, umiejscowionego zwykle w okolicy klawiatury w bankomacie, podać numer PIN i postępować dalej zgodnie z komunikatami na ekranie bankomatu.

Każda transakcja jest autoryzowana i w oparciu o limity dzienne określone do wypłat gotówki z bankomatu.

Korzystanie z bankomatu w sposób zbliżeniowy pozwala tylko na wypłatę gotówki, bez opcji realizacji dodatkowych operacji np. sprawdzenie salda czy zmianę PINu w bankomacie. Te operacje są możliwe do zrealizowania tylko po włożeniu karty do bankomatu i odczyt jej danych z mikroprocesora.

Opłaty za wypłaty zbliżeniowe są takie same jak za tradycyjne wypłaty kartą w bankomacie, zgodnie z obowiązującą Tabelą opłat i prowizji w Volkswagen Banku.

Płatności

Czy istnieje możliwość otrzymania przelewu z zagranicy?

Tak. W celu prawidłowego zaksięgowania przelewu należy podać następujące dane:

 • dane odbiorcy ( imię i nazwisko/nawa podmiotu/adres),
 • numer SWIFT/BIC: INGBPLPW,
 • numer IBAN: PL a następnie 26-cyfrowy numer rachunku.

Przelewy z zagranicy na rzecz Volkswagen Bank rozliczane są za pośrednictwem ING Bank Śląski według własnego kursu kupna waluty. Za przewalutowanie transakcji pobierana jest opłata zgodna z Tabelą Prowizji i Opłat.

Jaki jest kod SWIFT Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce?

Kod SWIFT (BIC code) Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce jest następujący: INGBPLPW

Co to jest IBAN?

IBAN (International Bank Account Number) to międzynarodowy format numeru rachunku bankowego obowiązujący w UE oraz krajach spoza UE. Numer IBAN jest wymagany dla przelewów na zagraniczne konta bankowe i przelewów z konta w banku zagranicznym na konto krajowe. W przypadku Polski IBAN składa się z kodu kraju – PL - i 26 cyfr, pisze się go w formie ciągłej, tzn. bez spacji i myślników, np. PLXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Ogólne zasady prawidłowej konstrukcji rachunków NRB i IBAN:
NRB - w rozliczeniach krajowych - w postaci:

XX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

C < --A--- > < ---------B--------->

A - numer rozliczeniowy
B - numer rachunku bankowego
C - liczba kontrolna

IBAN - w rozliczeniach transgranicznych - w postaci:

PL XX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

D C < ---A--- > < ---------B--------->

A - numer rozliczeniowy
B - numer rachunku bankowego
C - liczba kontrolna
D - kod kraju

Co to jest zlecenie stałe?

Zlecenie stałe to cykliczny przelew, w którym Zleceniodawca określa kwotę oraz częstotliwość realizacji. W każdej chwili można dokonać modyfikacji zlecenia, zakończyć je lub zawiesić realizację.

Co to jest Polecenie Zapłaty?

Polecenie zapłaty to bezgotówkowa forma rozliczeń bankowych. Przeprowadzanie rozliczeń w tej formie wymaga, aby zarówno dłużnik jak i wierzyciel posiadali rachunki w bankach, które zawarły porozumienie o stosowaniu polecenia zapłaty, a dłużnik wyraził zgodę na obciążanie jego rachunku w tej formie. W przeciwieństwie do polecenia przelewu stroną inicjującą jest wierzyciel. Uznanie rachunku wierzyciela następuje po uzyskaniu środków przez jego bank od banku dłużnika, wystarczających do pokrycia dyspozycji. Bank wyróżnia dwa rodzaje poleceń zapłaty:

 • obciążeniowe – gdy środki na poczet polecenia zapłaty zostają przesłane z rachunku w Volkswagen Bank direct do banku odbiorcy
 • uznaniowe – gdy środki z innego banku, w którym Klient prowadzi rachunek zasilają rachunek prowadzony w Volkswagen Bank.

Czy istnieje możliwość zwrotu środków ze zrealizowanego Polecenia Zapłaty?

Posiadacz rachunku ma prawo wystąpić o zwrot kwoty zrealizowanej transakcji polecenia zapłaty w terminie:

 • 56 dni kalendarzowych - osoby fizyczne,
 • 5 dni roboczych – w przypadku pozostałych podmiotów,

Okres ten liczony jest od dnia zaksięgowania polecenia zapłaty na koncie klienta. Posiadacz powinien złożyć do Banku dyspozycję pisemną, która będzie zawierać identyfikator płatności lub inne dane umożliwiające identyfikację zlecenia płatniczego. Dyspozycję pisemną można złożyć w internetowym serwisie transakcyjnym (zakładka Poczta) lub pocztą tradycyjną.

Z powodu braku środków nie doszło do realizacji Polecenia Zapłaty. Następnie dokonałem wpłaty na konto. Czy Polecenie Zapłaty zrealizuje się automatycznie?

Polecenie Zapłaty jest każdorazowo realizowane na podstawie żądania wierzyciela. W celu weryfikacji czy kwota zostanie pobrana, należy skontaktować się z usługodawcą/kontrahentem (istnieje możliwość dokonania ponownej próby zrealizowania Polecenia Zapłaty).

Dlaczego nie mogę wykonać przelewu do US oraz ZUS?

Transakcje do ZUS oraz US realizowane są jedynie za pomocą dedykowanych dla nich zakładek. Zakładki te znajdują się w module „Konta” w menu po lewej stronie, w zakładce „Przelewy”.
Dane wszystkich rachunków urzędów skarbowych z podziałem na konkretne płatności (PIT, VAT itp.) zaczytane są w systemie bankowym, podobnie jest rachunki dla składek ZUS.
Jeżeli ww. zakładki nie są widoczne w opcji „Przelewy” należy wybrać zakładkę „Moje ustawienia”.
W zakładce tej znajduje się opcja „Ustawienia usługi ZUS/US”.
Tam należy wybrać „Wyświetlanie pozycji dla obsługi ZUS”, „Wyświetlanie pozycji dla obsługi US” i zapisać zmiany.

W jakich godzinach odbywają się sesje wychodzące i przychodzące Banku?

Sesje przychodzące są księgowane w godzinach:

I sesja - do godziny 13.00
II sesja - do godziny 16.00
III sesja - do godziny 18.00

Sesje wychodzące księgowane są w godzinach:

I sesja - godzina 7:55
II sesja - godzina 11:45
III sesja - godzina 14:15 (godzina graniczna*)

Godzina graniczna* dla przelewów pomiędzy rachunkami w Volkswagen Bank: 20:00 (codziennie).
Godzina graniczna* dla przelewów od 1 mln PLN (realizowane w systemie Sorbnet): 13:55 (poniedziałek - piątek).

* godzina graniczna - najpóźniejsza godzina złożenia dyspozycji przelewu zapewniająca jego realizację w tym samym dniu.

W jaki sposób zmodyfikować zlecenie stałe?

W przypadku zmiany danych dotyczących zlecenia stałego takich jak: kwota transakcji, nazwa odbiorcy, tytuł itp. modyfikacji danych Klient może dokonać w każdym momencie. W tym celu należy wybrać:

 • z zakładki „Mój portfel” wybrać rachunek, którego dotyczy zlecenie,
 • z menu po lewej stronie wybrać „Zlecenia stałe”.

Pojawią się kryteria wyszukiwania, w których wybieramy kategorię odpowiednie dla danego zlecenia stałego. Po wybraniu u przycisku „pokaż” pojawi się lista zleceń stałych. W prawym dolnym rogu każdego zlecenia znajdują się „opcje”- wybieramy „modyfikuj zlecenie stałe / zakończ zlecenie stałe”. W celu zmiany daty zlecenia stałego należy zakończyć aktualne zlecenie stałe, a następnie otworzyć nowe zlecenie z nowa datą.

W jaki sposób mogę odzyskać środki wysłane na niewłaściwe konto?

Volkswagen Bank umożliwia wysłanie zgłoszenia do Banku odbiorcy z prośbą o zwrot przelewu (w procesie reklamacyjnym). Jednocześnie informujemy, iż efektywność procesu uzależniona jest od właściciela rachunku, na który został wykonany przelew. Warunkiem zwrotu środków jest wyrażenie przez odbiorcę przelewu zgody na realizację tej dyspozycji. Zgodnie z Tabelą Prowizji i Opłat taka dyspozycja objęta jest prowizją.

W jakiej formie należy wprowadzić numer rachunku przy realizacji przelewu?

Numer rachunku bankowego powinien składać się zawsze z 26 cyfr. Numer rachunku można wprowadzić:

 • bez spacji w formacie xxyyyyyyyyzzzzzzzzzzzzzzzz
 • lub ze spacjami w formacie xx yyyy yyyy zzzz zzzz zzzz zzzz,
gdzie:
x - liczba kontrolna,
y - numer rozliczeniowy Banku,
z - numer rachunku Klienta.

Niedopuszczalne jest wprowadzenie kresek w numerze rachunku bankowego.

Czy mogę anulować przelew, który już zaakceptowałem?

Przelew, który został zatwierdzony kluczem w internetowym systemie transakcyjnym, a jego data realizacji jest bieżąca, nie może zostać anulowany. W przypadku przelewu zdefiniowanego po godzinie granicznej, a data realizacji dyspozycji przypada na kolejny dzień roboczy, Klient ma możliwość samodzielnego anulowania transakcji wybierając zakładkę „opcje” znajdującą się po prawej stronie transakcji w „operacjach oczekujących”.
Anulowania można dokonać do końca dnia poprzedzającego dzień realizacji dyspozycji.

Za jaki okres dostępna jest historia operacji w systemie obsługi internetowej?

W internetowym serwisie transakcyjnym dostępna jest historia rachunku od daty jego otwarcia.

Co to jest „numer TELEdirect” w przelewie wzorcowym?

Numer TELEdirect to numer przelewu wzorcowego służący do realizacji przelewów poprzez automatyczny system telefoniczny (IVR).

Co to są "Przelewy wzorcowe" (własne/udostępnione)?

Przelewy wzorcowe to szablony przelewów, z których Klient planuje ponownie korzystać. Przelew wzorcowy można zdefiniować w zakładce „Konta”-„Przelewy”-„Przelew wzorcowy” lub zapisać go przy wprowadzaniu nowego przelewu. Z tak utworzonego szablonu można wygodnie korzystać wykonując w przyszłości przelewy lub zlecenia stała.
Przelewy wzorcowe własne są to przelewy, które zostały stworzone przez danego Użytkownika po zalogowaniu się do Serwisu e-direct, dostępne tylko do jego dyspozycji.

Przelewy wzorcowe udostępnione są to przelewy, które zostały stworzone przez innego Użytkownika upoważnionego do obsługi rachunku (logującego się swoim numerem Klienta oraz hasłem SMS), jednak wszyscy inni Użytkownicy mają możliwość skorzystania z nich przy realizacji przelewu.

Zleciłem przelew, jednak nie został wykonany z powodu braku wystarczających środków. Czy muszę zlecić go ponownie?

Dyspozycję przelewu odrzuconego z powodu braku środków należy wprowadzić ponownie do realizacji, podając wszystkie niezbędne dane.

Ogólne

W jakich godzinach czynny jest Punkt Obsługi Klientów w siedzibie Banku?

Punkt Obsługi Klientów otwarty jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 18:00.

Gdzie mogę dokonać wpłaty/wypłaty gotówkowej z rachunku w Volkswagen Bank?

Wpłaty i wypłaty gotówki można dokonać w Punkcie Obsługi Klientów znajdującym się przy Rondzie ONZ 1 w Warszawie (budynek Rondo 1, wejście od ul. Świętokrzyskiej). Punkt Obsługi Klientów czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 10:00-18:00.

W jakich godzinach odbywają się sesje wychodzące i przychodzące Banku?

Sesje przychodzące są księgowane w godzinach:

I sesja - do godziny 13.00
II sesja - do godziny 16.00
III sesja - do godziny 18.00

Sesje wychodzące księgowane są w godzinach:

I sesja - godzina 7:55
II sesja - godzina 11:45
III sesja - godzina 14:15

Więcej informacji dostępnych jest pod adresem: http://www.vwbank.pl/

Czy Volkswagen Bank prowadzi rachunki w obcych walutach?

Volkswagen Bank direct oferuje wyłącznie produkty w PLN.

Techniczne

Co zrobić, jeżeli po trzech próbach nadal nie mogę zalogować się do internetowego systemu transakcyjnego?

Wprowadzenie 3 razy błędnego hasła powoduje automatyczne zablokowanie dostępu. W celu odblokowania należy skontaktować się z Konsultantami: 800 103 301 (z telefonów stacjonarnych) lub 22 528 96 28, po zalogowaniu numerem Klienta i Telekodem należy wybrać 9- połączenie z Konsultantem. Infolinia Banku czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00-18:30 oraz w soboty w godzinach 9:00-15:00.

Co zrobić, jeśli zapomniałem numeru Klienta oraz Telekodu?

W takiej sytuacji należy skontaktować się z Konsultantami: 800 103 301 (z telefonów stacjonarnych) lub 22 528 96 28. Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:30 oraz w soboty w godzinach 9:00-15:00.

Nie mogę zalogować się do telefonicznego systemu transakcyjnego, dlaczego?

Prosimy o sprawdzenie następujących czynników:

 • aparat telefoniczny należy przełączyć na tryb tonowego wybierania (po wciśnięciu jakiegokolwiek przycisku w słuchawce pojawia się sygnał dźwiękowy)
 • numer Klienta oraz żądane cyfry z Telekodu należy wprowadzić na klawiaturze telefonu niezwłocznie po zapytaniu lektora – opóźnione wprowadzenie danych może być przyczyną odmowy dostępu. Tylko właściwy Telekod (wysłany przez Banku lub zmieniony przez Klienta na własny) umożliwi logowanie.

Skąd mogę mieć pewność, że strona internetowa Banku jest zabezpieczona?

Przy logowaniu się do systemu transakcyjnego na stronie internetowej Banku należy zwrócić uwagę czy w adresie strony jest zabezpieczony „protokół https”.
Przed podaniem danych na stronie logowania należy zawsze upewnić się, czy wyświetlona strona www posiada prawidłowy i ważny certyfikat bezpieczeństwa.
Należy unikać logowania do systemu w miejscach, które potencjalnie mogą być wykorzystane do przechwycenia danych Klienta, a na własnym komputerze należy zadbać o aktualizację oprogramowania i aplikacji kluczowych dla bezpieczeństwa (poprawki systemu operacyjnego, oprogramowanie antywirusowe i firewall). 

W jaki sposób mogę zmienić opcje dostępne po zalogowaniu w systemie transakcyjnym?

W zakładce „Moje ustawienia” można dowolnie konfigurować wyświetlanie informacji takich jak:

 • ustawienie rachunku domyślnego
 • ustawienia strony „Mój portfel”
 • ustawienia listy „Moje skróty”
 • ustawienia parametrów wyświetlania serwisu
 • rejestr zdarzeń systemu
 • ustawienia usługi ZUS/US
 • ustawienia plików eksportu

Co zrobić, jeżeli nie dotarło hasło SMS do zatwierdzenia transakcji?

Jeżeli w trakcie zatwierdzania dyspozycji w internetowym systemie transakcyjnym nie dotarło hasło SMS do autoryzacji operacji, w pierwszej kolejności prosimy o sprawdzenie, czy pamięć telefonu i karty SIM nie jest przepełniona oraz o usunięcie zbędnych wiadomości SMS ze skrzynki nadawczo-odbiorczej. Proponujemy również zrestartowanie telefonu komórkowego.

Poprawność działania telefonu komórkowego można zweryfikować poprzez przełożenie karty SIM do innego telefonu i ponowne zlecenie dyspozycji.

Proponujemy również sprawdzić działanie oprogramowania antywirusowego zainstalowanego na telefonie, które może zakwalifikować wiadomość SMS jako SPAM i jej nie wyświetlić.

W razie dodatkowych pytań lub jeżeli po wykonaniu powyższych kroków nadal nie zostało prawidłowo doręczone hasło SMS prosimy o kontakt telefoniczny z naszą infolinią.

Wymuszona zmiana hasła do logowania w systemie transakcyjnym

Indywidualne hasło do logowania w systemie transakcyjnym pozostaje aktywne przez 365 dni od momentu aktywacji. Po tym czasie, podczas logowania, pojawi się informacja z prośbą o zmianę dotychczasowego hasła na nowe. Nowe hasło należy wprowadzić dwukrotnie, a następnie zatwierdzić przyciskiem.

Hasło powinno zawierać od 8 do 23 znaków, małe i duże litery, minimum jedną cyfrę, bez polskich znaków. Dla poprawy bezpieczeństwa rekomendujemy również użycie znaków specjalnych. 

Centralna Informacja

Co to jest Centralna informacja?

1 lipca 2016 r. Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR) udostępnia nową usługę o nazwie Centralna informacja o rachunkach bankowych.

Centralna informacja o rachunkach to usługa, którą KIR świadczy Bankom i SKOK-om, czyli podmiotom wskazanym przepisami ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. Korzystanie z tego narzędzia jest dla Banków i SKOK-ów obligatoryjne.

Ułatwia ona pozyskiwanie informacji o tzw. rachunkach uśpionych, czyli kontach osób zmarłych i zapomnianych rachunkach osób fizycznych we wszystkich Bankach oraz SKOK-ach na terenie Polski. Dzięki tej usłudze uprawnione osoby będą mogły łatwiej i szybciej dowiedzieć się, czy w którejś z tych instytucji znajdują się środki, do których mają prawo.

Do czego służy Centralna informacja?

Centralna informacja umożliwia dostęp do informacji o rachunkach w każdym Banku i SKOK-u. Przed wdrożeniem Centralnej informacji zapytanie o poszukiwany rachunek musiało być adresowane do każdego Banku lub SKOK-u z osobna. Dzięki Centralnej informacji istnieje możliwość otrzymania informacji w jednym miejscu – w placówce instytucji, w której zdecydujemy się złożyć wniosek.

Centralna informacja umożliwia:

 • będącemu osobą fizyczną posiadaczowi rachunku lub członkowi SKOK odszukanie własnych rachunków bankowych oraz imiennych rachunków członka SKOK,
 • osobie, która uzyskała tytuł prawny do spadku po posiadaczu rachunku lub tytuł prawny do spadku po członku SKOK, odszukanie rachunków bankowych oraz imiennych rachunków członka SKOK osoby zmarłej (spadkodawcy),
 • gminie i innym Organom Uprawnionym – w granicach ich ustawowych uprawnień i w zakresie działania Centralnej informacji – odszukanie rachunków bankowych oraz imiennych rachunków członka SKOK, wskazanej przez Organ Uprawniony osoby fizycznej.

Jak można złożyć wniosek?

W celu skorzystania z usługi wnioskodawca (osoba, która uzyskała tytuł prawny do spadku po posiadaczu rachunku, osoba fizyczna poszukująca własnych rachunków, Organ Uprawniony) składa odpowiedni wniosek w wybranym przez siebie Banku lub SKOK-u. Bank lub SKOK kieruje zapytanie do Centralnej informacji, a Centralna informacja kieruje zapytanie do wszystkich Banków i SKOK-ów.

Jakie dane zawiera informacja zbiorcza?

Informacja zawiera wskazanie podmiotów, które prowadziły albo prowadzą rachunek, numer rachunku, informację czy jest on nadal prowadzony, czy jest to rachunek wspólny oraz informację o umowach rachunku bankowego rozwiązanych albo wygasłych z przyczyn określonych w Prawie bankowym (z powodu śmierci posiadacza rachunku albo braku dyspozycji dotyczących rachunku przez okres 10 lat).

Czego nie zawiera informacja zbiorcza?

Nie zawiera ona szczegółowych danych dotyczących rachunku. Uzyskanie takich danych, np.: wysokość salda na rachunku, będzie możliwa wyłącznie w placówce Banku lub SKOK-u, w którym rachunek jest prowadzony.

Czy informacja zbiorcza obejmuje rachunki, do których wskazana we wniosku osoba jest pełnomocnikiem?

Nie. Informacja zbiorcza obejmuje tylko rachunki, których osoba wskazana we wniosku jest posiadaczem lub rachunki prowadzone na rzecz jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki cywilnej (o ile osoba wskazana we wniosku prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą lub jest wspólnikiem spółki cywilnej).

Jakimi dokumentami musi posługiwać się wnioskodawca, żeby otrzymać informacje o rachunkach?

W przypadku, gdy wnioskodawcą będzie osoba poszukująca własnych rachunków, wystarczy, że wylegitymuje się dokumentem potwierdzającym jej tożsamość (np. dowodem osobistym).

Wnioskodawca, będący osobą, która uzyskała tytuł prawny do spadku po posiadaczu rachunku, musi wykazać swój tytuł prawny do spadku. Wnioskodawcą będzie spadkobierca, choć może nim być również nabywca spadku, który – zgodnie z art. 1053 kodeksu cywilnego – wstępuje w prawa i obowiązki spadkobiercy.

Spadkobierca musi legitymować się prawomocnym postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowanym aktem poświadczenia dziedziczenia (w szczególnych przypadkach np. obcokrajowców może to być inny dokument potwierdzający prawo do spadku np. zagraniczne orzeczenie) oraz wykazać, że jest spadkobiercą wskazanym w tym dokumencie, np. w oparciu o dowód osobisty. W przypadku nabywcy spadku konieczne jest dodatkowo okazanie umowy nabycia spadku.

Czy uzyskanie informacji zbiorczej jest odpłatne?

Nie. Za uzyskanie informacji zbiorczej na podstawie pisemnego wniosku złożonego w Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce nie jest pobierana opłata.

Potrzebujesz pomocy?

Przewiń do góry