Usługi bankowe

FAQ (Rachunki i lokaty)

Bankowość Internetowa i Aplikacja mobilna

Jak zaloguję się do Bankowości Internetowej?

Podczas logowania do Bankowości Internetowej, prócz Identyfikatora (numeru Klienta) i hasła, logowanie należy potwierdzić za pomocą powiadomienia PUSH, które pojawi się w aplikacji Volkswagen Bank PL.

Jeśli posiadasz autoryzację za pomocą hasła SMS, prócz Identyfikatora (numeru Klienta) i hasła, logowanie należy potwierdzić jednorazowym hasłem otrzymanym w wiadomości SMS.

Zablokowałem się w Aplikacji mobilnej - co zrobić?

Jeśli Aplikacja została zablokowana, należy ponownie sparować urządzenie z system transakcyjnym.

UWAGA! Dostęp do Aplikacji mobilnej jest blokowany po wpisaniu 3 x błędnie kodu PIN

Zablokowałem się w Bankowości Internetowej - co zrobić?

Wystarczy skontaktować się z naszym Konsultantem pod numerem telefonu 22 528 96 28, logując się numerem Klienta i Telekodem. Konsultant odblokuje dostęp i wyśle w wiadomości SMS tymczasowe hasło do logowania.

UWAGA! Dostęp internetowy jest blokowany po wpisaniu 3 x błędnie Identyfikatora lub hasła.

Czy Volkswagen Bank daje możliwość autoryzowania transakcji/logowania za pomocą haseł SMS?

TAK, od 01.11.2020 r. Bank daje możliwość autoryzacji transakcji/logowania za pomocą jednorazowego hasła SMS.

Jak zmienić sposób autoryzacji na jednorazowe hasło SMS?

Zmiany sposobu autoryzacji można dokonać za pomocą jednego z niżej wskazanych kanałów:

 • kontaktując z Infolinią Banku pod numerem telefonu (22) 528 96 28 logując się numerem Klienta i telekodem;
 • składając dyspozycję w Bankowości Internetowej/Aplikacji mobilnej przez zakładkę Wnioski;
 • wysyłając pismo na adres Banku, tj. Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce, Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa.

Jak wygląda autoryzacja transakcji za pomocą jednorazowego hasła SMS?

Zlecony w Bankowości Internetowej/aplikacji Volkswagen Bank PL przelew należy potwierdzić ustanowionym hasłem do autoryzacji oraz jednorazowym hasłem otrzymanym w wiadomości SMS.

Czym jest hasło do autoryzacji?

Hasło do autoryzacji jest wymagane do potwierdzania operacji zlecanych w Bankowości Internetowej/Aplikacji mobilnej i jest wykorzystywane w przypadku posiadania metody uwierzytelniania za pomocą jednorazowego hasła SMS.

Ustalanie hasła do autoryzacji odbywa się podczas pierwszego logowania do Bankowości Internetowej za pomocą jednorazowego hasła SMS.

UWAGA! Prócz hasła do autoryzacji zleconą operację w Bankowości Internetowej/Aplikacji mobilnej należy dodatkowo potwierdzić jednorazowym hasłem otrzymanym w wiadomości SMS.

Zablokowałem hasło do autoryzacji - co zrobić?

Wystarczy skontaktować się z naszym Konsultantem pod numerem telefonu 22 528 96 28, logując się numerem Klienta i Telekodem. Konsultant wyśle w wiadomości SMS tymczasowe hasło do autoryzacji, które następnie należy zaktualizować w ustawieniach w Bankowości Internetowej w zakładce Zarządzanie hasłami -> Zmiana hasła do autoryzacji.

UWAGA! Hasło do autoryzacji jest blokowane po wpisaniu 3 x błędnie hasła lub kodu SMS.

Nie otrzymałem pierwszego hasła SMS do sparowania Aplikacji mobilnej z systemem transakcyjnym - co zrobić?

Wystarczy skontaktować się z naszym Konsultantem pod numerem telefonu 22 528 96 28, logując się numerem Klienta i Telekodem. Na numer telefonu dostępny w Bankowości Internetowej, Konsultant wyśle tymczasowe hasło SMS.

WAŻNE! Hasło tymczasowe jest ważne 90 dni.

Na jakich urządzeniach mogę zainstalować aplikację Volkswagen Bank PL?

Aplikację Volkswagen Bank PL można zainstalować na smartfonie lub tablecie, które wspierają system operacyjny Android (wersja 6.0 i nowsza), iOS (wersja 9.0 i nowsza) oraz iPadOS (wersja 13.3 i nowsza).

UWAGA! Wymagamy, aby urządzenia mobilne charakteryzowały się następującymi parametrami: RAM 1 GB, Procesor CPU 2 x core, 1,5 GHz.

W sklepach Google Play, App Store oraz AppGallery nie widzę aplikacji Volkswagen Bank PL?

Jeśli posiadane urządzenie nie wspiera systemów operacyjnych Android (wersja 6.0 i nowsza), iOS (wersja 9.0 i nowsza) oraz iPadOS (wersja 13.3 i nowsza), Aplikacja nie będzie widoczna i możliwa do pobrania.

Dlaczego aplikacja Volkswagen Bank PL funkcjonuje tylko na systemach iOS w wersji 9.0 lub nowszej, Android w wersji 6.0 lub nowszej i iPadOS w wersji 13.3 i nowszej?

Genezą takich decyzji jest wysoka certyfikacja bezpieczeństwa procesu autoryzacji, którą gwarantują wysokie wersje systemów operacyjnych na smarfonach. Aplikacja może zostać zainstalowana na większości urządzeń mobilnych (smartfony, tablety itp.) wyposażonych w aktualnie oferowane oprogramowanie oraz może zostać łatwo dostosowana do ewentualnych przyszłych wymogów bezpieczeństwa regulacyjnego. Również to jest powodem konieczności funkcjonowania aplikacji na smartfonach z wysokimi wersjami systemów operacyjnych.

Czy do Aplikacji mobilnej mogę zalogować się za pomocą Face ID lub Touch ID?

Tak. Aplikacja mobilna umożliwia logowanie za pomocą TouchID lub FaceID.

WAŻNE! Aby logowanie do aplikacji za pomocą TouchID lub FaceID było możliwe urządzenie mobilne, na którym zainstalowana jest aplikacja musi posiadać taką funkcjonalność. Jeśli urządzenie mobilne nie posiada wskazanych funkcjonalności, logowanie do aplikacji odbywać się będzie za pomocą kodu PIN ustanowionego podczas parowania Aplikacji mobilnej z systemem transakcyjnym.

Co się dzieje w przypadku zagubienia bądź kradzieży telefonu?

Aplikacja jest zabezpieczona kodem PIN, który znany jest wyłącznie użytkownikowi lub funkcją biometryczną (jeśli urządzenie posiada taką funkcjonalność), która dotyczy wyłącznie użytkownika urządzenia. Potencjalna utrata urządzenia nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla dostępu do Bankowości Internetowej przez osoby trzecie. Dodatkowo dla zwiększenia bezpieczeństwa można usunąć sparowane urządzenie z systemu transakcyjnego. Wystarczy skontaktować się z Infolinią Banku pod numerem (22) 528 96 28, logując się numerem Klienta i Telekodem. W kolejnym kroku należy pobrać i zainstalować Aplikację na nowym urządzeniu oraz ponownie sparować ją z systemem transakcyjnym.

Jeśli posiadasz autoryzację za pomocą jednorazowego hasła SMS, w przypadku zagubienia bądź kradzieży telefonu niezwłocznie poinformuj o tym Bank kontaktując z naszym Konsultantem pod numerem 22 528 96 28 oraz dokonaj w Banku aktualizacji numeru telefonu.

Na czym polega mobilna autoryzacja?

Mobilna autoryzacja polega na łatwym i szybkim potwierdzaniu zlecanych dyspozycji w Bankowości Internetowej/Aplikacji mobilnej. Zatwierdzanie lub odrzucanie operacji odbywa się za pomocą jednego kliknięcia w aplikacji Volkswagen Bank PL.

Gdzie mogę pobrać aplikację Volkswagen Bank PL?

Aplikacja Volkswagen Bank PL jest dostępna do pobrania w sklepach Google Play, App Store oraz AppGallery.

Jakie funkcjonalności posiada aplikacja Volkswagen Bank PL?

Aplikacja Volkswagen Bank PL posiada funkcjonalności takie jak w internetowej wersji systemu transakcyjnego, tj. umożliwia zlecenie i realizację przelewów, podgląd do rachunków bankowych, założenie lokaty, wysłanie wiadomości, itd. Służy również do autoryzacji operacji (w przypadku posiadania metody autoryzacji za pomocą kodu PIN).

W aplikacji Volkswagen Bank PLN nie ma możliwości:

 • zarządzania uprawnieniami przez administratora (dotyczy Klientów korzystających z usługi BiznesBanking);
 • zarządzania ustawieniami exportu i importu;
 • zarządzania urządzeniami mobilnymi/autoryzującymi;
 • dostępu do rejestru zdarzeń oraz historii logowań;
 • zmiany hasła do logowania do Bankowości Internetowej.

Jak zlecić przelew telefonicznie przez Konsultanta?

Wystarczy skontaktować się z Infolinią Banku pod numerem telefonu 22 528 96 28  logując się numerem Klienta i Telekodem. Podaj Konsultantowi szczegóły transakcji niezbędne do jej realizacji. Następnie zaloguj się do aplikacji Volkswagen Bank PL i zaakceptuj powiadomienie PUSH podając prawidłowy kod PIN.

Jeśli posiadasz autoryzację za pomocą jednorazowego hasła SMS, nie ma możliwości wykonania przelewu za pośrednictwem Konsultanta.

Zmieniłem numer telefonu - co teraz?

Aplikacja Volkswagen Bank PL jest powiązana ściśle z urządzeniem, w związku z czym zmiana numeru telefonu nie wpływa na autoryzację transakcji oraz logowanie. Jednak niezwłocznie należy uaktualnić numer telefonu na wypadek konieczności odblokowania internetowego dostępu do konta.

Jeśli posiadasz autoryzację za pomocą jednorazowego hasła SMS, niezwłocznie dokonaj aktualizacji numeru telefonu w Banku, ponieważ jednorazowe hasło SMS jest wysyłane na numer telefonu przypisany do numeru Klienta.

Co zrobić w przypadku zmiany urządzenia mobilnego, np. smartfon?

Aplikacja może działać na kilku urządzeniach, jednakże w przypadku zmiany lub rezygnacji z jednego ze sparowanych urządzeń mobilnych, należy je usunąć. Można tego dokonać na dwa sposoby:

 • samodzielnie. Po zalogowaniu do systemu transakcyjnego, w prawym górnym wybieramy symbol ustawień znajdujący się obok imienia i nazwiska. Następnie wybieramy ikonę Urządzenia mobilne i klikamy Usuń.
 • kontaktując się Infolinią Banku pod numerem (22) 528 96 28, logując się numerem Klienta i Telekodem.

Czy z Aplikacji mogę korzystać za pomocą tabletu?

Tak. Pamiętaj jednak o systemach operacyjnych, które wspiera Aplikacja , tj. Android (wersja 6.0 i nowsza), iOS (wersja 9.0 i nowsza) oraz iPadOS (wersja 13.3 i nowsza).

Czy mogę zatwierdzać logowanie i transakcje z kilku różnych urządzeń mobilnych?

Tak. Istnieje możliwość powiązania aplikacji Volkswagen Bank PL na kilku urządzeniach mobilnych. Oznacza to, że można dodać więcej niż jedno urządzenie mobilne do autoryzacji logowania i transakcji.

WAŻNE! Maksymalna ilość urządzeń, które można powiązać z systemem transakcyjnym to 3.

Czy mogę autoryzować logowanie/transakcje dwóch różnych kont z jednej aplikacji?

Tak. W tym celu należy dodać w aplikacji użytkownika. Przed zalogowaniem skorzystaj z menu znajdującego się w lewym górnym rogu aplikacji (znak +) i sparuj urządzenie z systemem transakcyjnym drugiego użytkownika.

Przy kolejnych logowaniach do aplikacji, na ekranie startowym, będą widoczne dwa loginy. Logując się należy wybrać użytkownika, którego transakcje będą autoryzowane w danym momencie.

Czy mogę zalogować się do systemu transakcyjnego na tym samym urządzeniu, które służy do zatwierdzania operacji zlecanych w Bankowości Internetowej?

Tak, Aplikacja i serwis transakcyjny mogą działać na jednym urządzeniu.

UWAGA! Jeśli korzystasz z urządzenia z systemem operacyjnym iOS i po akceptacji powiadomienia PUSH w Aplikacji, system transakcyjny długo się zaczytuje, należy odświeżyć stronę internetową. Po odświeżeniu strony, zostaniesz przekierowany do Bankowości Internetowej.

Konta

Jak wygląda proces otwarcia rachunku Plus Konto Biznes?

W pierwszym kroku należy wypełnić wniosek znajdujący się na stronie: www.vwbank.pl w zakładce Centrum Formularzy (wybierz u góry zakładkę Konta, następnie po lewej stronie wybierz zakładkę Dla firmy -> Plus Konto Biznes. Po wypełnieniu wniosku oraz po telefonicznej weryfikacji danych przez Konsultanta, dokumenty wysyłane są na maila. Dodatkowo za pośrednictwem  firmy kurierskiej InPost, do osób wskazanych we wniosku, wysyłany jest Formularz Identyfikacyjny celem potwierdzenia tożsamości oraz pobrania wzoru podpisu.

Czy firma zarejestrowana poza granicami Polski może otworzyć rachunek w Volkswagen Bank?

Nie, rachunek bankowy Plus Konto Biznes może otworzyć wyłącznie firma zarejestrowana na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Czy Volkswagen Bank prowadzi rachunku w obcych walutach?

Nie. Volkswagen Bank oferuje produkty wyłącznie w PLN.

Jak mogę zmienić dane osobowe?

Aktualizacji danych osobowych można dokonać za pomocą:

 • samodzielnie w Serwisie e-direct – po zalogowaniu do internetowego systemu transakcyjnego/aplikacji mobilnej udaj się do symbolu ustawień i wybierz ikonę Dane osobowe, następnie Edytuj dane;
 • serwisu telefonicznego - kontaktując się z Konsultantami: 800 103 301 (z telefonów stacjonarnych) lub (22) 528 96 28 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy);
 • zakładki Wnioski dostępnej w Bankowości Internetowej/Aplikacji mobilnej;
 • poczty tradycyjnej wysyłając dyspozycję pisemną podpisane zgodnie ze wzorem podpisu złożonym w Volkswagen Bank.

Samodzielna modyfikacja danych oraz za pomocą konsultanta Infolinii Banku, wymaga potwierdzenia kodem PIN w aplikacji VWFS Token Mobilny.

W przypadku posiadania autoryzacji za pomocą hasła SMS, samodzielną modyfikację danych w Bankowości Internetowej/Aplikacji mobilnej należy potwierdzić hasłem do autoryzacji oraz jednorazowym kodem otrzymanym w wiadomości SMS.

Czy dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może obejmować osobę niepełnoletnią?

Tak. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może obejmować osobę niepełnoletnią. Jednakże osoba ta będzie mogła samodzielnie dysponować środkami po uzyskaniu pełnoletności.

Kto powinien podpisywać dokumenty w celu otwarcia rachunku Plus Konto Biznes?

Na dokumentach do otwarcia rachunku Plus Konto Biznes należy złożyć podpisy zgodnie z reprezentacją określoną w dokumentach rejestrowych firmy, np. KRS, CEiDG.

Co należy zrobić w przypadku zmiany reprezentacji, np. zmiany zarządu spółki?

W przypadku zmiany reprezentacji, należy także dokonać aktualizacji reprezentacji w Banku. W tym celu wypełnij wniosek znajdujący się na stronie www.vwbank.pl w zakładce Centrum Formularzy (Pozostałe formularze -> Dla firmy -> Zmiana reprezentacji). Po wypełnieniu wniosku, ze strony Banku nastąpi kontakt telefoniczny w celu potwierdzenia danych osobowych, następnie dokumenty zostaną wysłane na maila. Otrzymane dokumenty należy wydrukować, podpisać zgodnie z nową reprezentacją i wysłać w oryginale na adres Banku. 

WAŻNE !!! Nowa Karta Wzorów Podpisów unieważnia poprzednią.

W jaki sposób mogę dodać pełnomocnika do transakcji elektronicznych w rachunku Plus Konto Biznes?

W tym celu wypełnij wniosek „Ustanowienie pełnomocnictwa do transakcji elektronicznych” znajdujący się na stronie www.vwbank.pl w Centrum Formularzy (Pozostałe formularze -> Dla firmy). Po wypełnieniu wniosku, ze strony Banku nastąpi kontakt telefoniczny w celu potwierdzenia danych osobowych, następnie dokumenty zostaną wysłane na maila. Otrzymane dokumenty należy wydrukować, podpisać zgodnie z reprezentacją podmiotu i wysłać w oryginale na adres Banku. 
 
WAŻNE!!! Nowa karta pełnomocnictw do transakcji elektronicznych unieważnia poprzednią ustanowioną, dlatego należy w niej wskazać wszystkie osoby, które mają posiadać dostęp do rachunku.

Czy posiadając rachunek Plus Konto Biznes mogę wnioskować o kartę płatniczą?

Tak. W tym celu należy wypełnić wniosek „Zamówienie karty płatniczej Visa Biznes Electron” znajdujący się na stronie www.vwbank.pl w zakładce „Centrum Formularzy” (Pozostałe formularze -> Dla firmy).

Pierwsza karta płatnicza wydana jest bez opłat.

Czy na Karcie Wzorów Podpisu mogę wskazać inne osoby niż wynika to dokumentów rejestrowych firmy?

Tak. To Klient decyduje, kto ma być upoważniony do reprezentacji firmy w Banku, jednakże Kartę Wzorów Podpisów należy podpisać zgodnie z reprezentacją firmy, określoną w dokumentach rejestrowych firmy, np. CEiDG, KRS.

Lokaty

Potrzebuję części środków z założonej lokaty. W jaki sposób mogę z nich skorzystać?

W przypadku zamiaru podjęcia części środków z lokaty, należy zakończyć depozyt przed terminem, a następnie otworzyć nowy na pozostałą kwotę po odjęciu środków.

WAŻNE!! W przypadku zerwania lokaty, wysokość wypłaconych odsetek zgodnie z Tabelą Prowizji i Opłat wynosi 50% odsetek należnych za okres utrzymywania środków na lokacie.

Czy mogę dopłacić środki do lokaty?

Nie. Nie ma możliwości dopłaty środków do aktywnej lokaty.

Karty

Jak aktywować kartę?

Aktywacji karty można dokonać za pomocą jednego z poniższych kanałów:

 • samodzielnie w Serwisie e-direct - po zalogowaniu do internetowego systemu transakcyjnego należy wybrać zakładkę „Karty -> Aktywuj kartę”
 • składając wniosek za pomocą Serwisu e-direct - po zalogowaniu do internetowego systemu transakcyjnego należy wybrać zakładkę „Wnioski -> Złóż, lista dostępnych -> Aktywacja karty płatniczej”
 • serwisu telefonicznego – kontaktując się z Konsultantami: 800 103 301 (z telefonów stacjonarnych) lub 22 528 96 28 po uprzednim zalogowaniu się numerem Klienta i Telekodem,
 • poczty tradycyjnej - zgłoszenie pisemne.

Dlaczego na koncie są zablokowane środki po płatności kartą?

Środki blokowane są na poczet wykonanych transakcji w punktach usługowo-handlowych oraz bankomatach. Operacje te rozliczane są maksymalnie w ciągu 8 dni roboczych.

Co to jest kod CVV (pełna nazwa to CVV2)i gdzie go znajdę?

Kod CVV2 jest to 3-cyfrowy kod będący dodatkowym zabezpieczeniem przed nieuprawnionym, zdalnym użyciem karty płatniczej przy transakcjach dokonywanych przez internet lub telefonicznie. Kod ten umieszczony jest na rewersie karty VISA, przy pasku podpisu użytkownika. Zazwyczaj na pasku podpisu znajduje się seria liczb, 3 ostatnie tworzą kod CVV2. Podczas transakcji internetowej lub przez telefon, kod CVV2 ułatwia sprzedawcy zweryfikowanie właściciela karty. Informacja o numerze CVV2 znajduje się jedynie na karcie płatniczej i w systemie Banku - wystawcy karty płatniczej.

Zgubiłem/nie pamiętam kodu PIN do karty VISA, czy mogę go odzyskać?

Odzyskanie kodu PIN do karty jest niemożliwe. Konieczne jest wygenerowanie nowego. W tym celu należy złożyć zamówienie korzystając z:

 • Serwisu e-direct – po zalogowaniu do internetowego systemu transakcyjnego należy wybrać zakładkę „Wnioski -> Złóż, lista dostępnych -> Zamówienie nowego PINu;
 • serwisu telefonicznego – kontaktując się z Konsultantami: 800 103 301 (z telefonów stacjonarnych) lub 22 528 96 28 po uprzednim zalogowaniu się numerem Klienta i Telekodem,
 • poczty tradycyjnej – zgłoszenie pisemne.

Co to jest Visa Cash back?

Jest to usługa Visa International, do której przystąpił Volkswagen Bank – polega na możliwości wypłaty gotówki do 300 PLN w kasie sklepu przy dokonywaniu zakupów. Warunkiem jest zapłata kartą płatniczą (wszystkie karty wydane przez Volkswagen Bank) za zakupy w dowolnej kwocie. Prowizja za tą usługę pobierana jest zgodnie z aktualną Tabelą Prowizji i Opłat.

Czy mogę skorzystać z usługi Visa Cash Back za granicą?

Korzystanie z usługi Visa Cash Back nie jest możliwe za granicą. Usługa dostępna jest na terenie Polski w wybranych supermarketach, na stacjach benzynowych, w sklepach i innych punktach handlowo-usługowych.

Moja karta została zatrzymana przez bankomat - co mam robić?

W takim przypadku należy niezwłocznie zastrzec kartę poprzez kontakt z infolinią Banku tel. 022 528 96 28. Bank umożliwia zastrzeżenie karty 24 h/ 7 dni w tygodniu. Można także złożyć dyspozycje wydania nowej karty w miejsce zastrzeżonej, poprzez kontakt z Infolinią Banku lub złożenie dyspozycji po zalogowaniu się do Bankowości Internetowej/Aplikacji mobilnej Banku za pomocą zakładki Wnioski.

Czy mogę zmienić limit dziennych wypłat z bankomatu?

Tak. Limit transakcji dziennych dla karty może być zmieniony na życzenie Klienta. Dyspozycję taką można złożyć poprzez wysłanie dyspozycji po zalogowaniu się do Bankowości Internetowej/ Aplikacji mobilnej korzystając z zakładki Wnioski lub kontaktując się z Infolinią Banku pod numerem telefonu 22 528 96 28 logując się numerem Klienta i Telekodem.

Wysokość limitów dziennych jest niezależna od funkcjonalności bankomatów w zakresie maksymalnej kwoty jednorazowej wypłaty gotówkowej – zarządzanej przez dostawcę bankomatu.

Czy kartami Volkswagen Bank można płacić w Internecie?

Tak. Karty wydawane przez Volkswagen Bank umożliwiają dokonywanie płatności internetowych. Płatności internetowe kartami Visa Volkswagen Bank są zrealizowane z zabezpieczeniem 3D Secure. (Verified by Visa) pod warunkiem, że:

 • Sprzedawca – akceptant transakcji internetowej – udostępnia dokonywanie transakcji z 3D Secure;
 • Użytkownik karty zweryfikuje/ustawi limity dzienne transakcji internetowych oraz sprawdzi czy podał bankowi swój aktualny numer telefonu komórkowego, a w razie konieczności dokona jego zmiany (będzie on potrzebny do otrzymywania jednorazowych haseł 3D Secure) i/lub ma zainstalowaną aplikację Volkswagen Bank PL, poprzez którą może autoryzować płatność kartą Visa.

Zabezpieczenie 3D Secure - co to jest i jak z niego korzystać?

Karty debetowe Visa są gotowe do dokonywania bezpiecznych transakcji internetowych z użyciem zabezpieczenia 3D Secure. Posiadacz karty nie musi dokonywać rejestracji, aby skorzystać z tej usługi

 1. Czym jest usługa 3D Secure?
  33D Secure jest standardem zabezpieczenia transakcji dokonywanych kartami płatniczymi w sklepach internetowych, z wykorzystaniem bezpiecznego protokołu przyjętego przez organizacje płatnicze Visa International oraz MasterCard.
  W przypadku kart Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce jest to zabezpieczenie organizacji płatniczej Visa, zatem ta usługa może być nazywana zamiennie: 3D Secure lub Verified by Visa lub Visa Secure.
  Usługa 3D Secure umożliwia dokonywanie zakupów kartą płatniczą w Internecie, z dodatkowym uwierzytelnieniem posiadacza karty poprzez zalogowanie się do Aplikacji Token Mobilny VWFS lub podanie jednorazowego hasła w wiadomości SMS.
 2. Realizacja transakcji w 3DS?
  • Wprowadź dane karty do płatności i zatwierdź
  • Zautoryzuj płatność: jeśli posiadasz Aplikację Volkswagen Bank PL otrzymasz PUSH do akceptacji płatności lub jednorazowe hasło w wiadomości SMS (niektórzy akceptanci nadal obsługują starą wersję protokołu 3DS - będziesz autoryzował transakcje tylko z użyciem hasła sms.),
  wtedy odpowiednio: jeśli - otrzymałeś PUSH na telefon:
  • Zaloguj się do Aplikacji Volkswagen Bank PL i potwierdź autoryzację.
  • Wróć na stronę sklepu i potwierdź dokonaną autoryzację, przejdź Dalej;
  jeśli otrzymałeś hasło w wiadomości SMS:
  • Na dedykowanym ekranie wprowadź hasło 3D Secure (6 cyfr), które otrzymasz w wiadomości SMS na swój telefon komórkowy (wskazany bankowi) . W przypadku potrzeby wygeneruj ponownie hasło, klikając „Wyślij ponownie hasło”. Wtedy wpisz ponownie otrzymane nowe hasło SMS.
  Uwaga! Ważne jest, aby zgłosić do Banku aktualny numer telefonu komórkowego, na który mają docierać hasła jednorazowe 3D Secure oraz pamiętać o aktualizacji danych w przypadku zmiany numeru telefonu.
 3. Co się stanie w sytuacji, kiedy mój numer telefonu nie będzie znajdował się w systemie Banku lub nie będzie aktualny?
  W takim przypadku transakcja internetowa w sklepie, który honoruje zabezpieczenie 3D Secure, nie będzie mogła być uwierzytelniona poprzez hasło otrzymane w wiadomości SMS i nie dojdzie do skutku Konieczne będzie zgłoszenie/aktualizacja w Banku numeru telefonu komórkowego.
 4. W jaki sposób można w Banku zaktualizować dane dotyczące telefonu?
  Numer telefonu może zostać zmieniony przez klienta poprzez jedną z poniższych opcji:
  • Kontakt z Infolinią Banku tel. +48 22 528 96 28, 800 103 301;
  • Samodzielnie w Bankowości Internetowej/Aplikacji mobilnej Banku, należy udać się do symbolu ustawień, następnie wybierz okno „Dane osobowe -> Edytuj dane";
  • Poprzez złożenie wniosku o zmianę danych - po zalogowaniu do serwisu transakcyjnego/ aplikacji Banku;
  • Złożenie pisemnej dyspozycji w Punkcie Obsługi Klienta Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce (Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, wejście od ul. Świętokrzyskiej);
  • Korespondencyjnie poprzez złożenie pisemnej dyspozycji i wysłanie jej na adres Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce (Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa).
 5. Gdzie i kiedy można dokonać transakcji z usługą 3D Secure?
  Większość sklepów internetowych honoruje płatności z zabezpieczeniem 3D Secure. Dokonując płatności kartami w sklepach internetowych, zawsze zwróć uwagę czy w panelu płatności jest na lub Verified by Visa lub Visa Secure. Jeśli jest, oznacza to, że sklep internetowy obsługuje bezpieczne płatności.
 6. Kiedy można skorzystać z usługi 3D Secure?
  Skorzystanie z usługi 3D Secure jest możliwe, jeżeli:
  • Bank wydający kartę płatniczą udostępnił usługę 3D Secure (Verified by Visa) dla kart wydawanych dla swoich klientów.
  • Posiadacz karty:
   • podał Bankowi prawidłowy i aktualny numer telefonu komórkowego, na który będzie wysyłane jednorazowe hasło SMS podczas transakcji,
   • zgłosił do Banku wartość i ilość limitu dziennego dla transakcji internetowych. Limit ten nie może być większy niż dzienny Limit transakcji bezgotówkowych dla danej karty płatniczej Visa.
 7. Jakie są korzyści wynikające z usługi 3D Secure?
  Jest to wygodny i bezpłatny sposób zabezpieczenia transakcji internetowych, dokonanych kartą płatniczą. Korzystanie z 3D Secure to przede wszystkim dodatkowe bezpieczeństwo, ponieważ występuje dodatkowa autoryzacja płatności poprzez logowanie do aplikacji Volkswagen Bank PL lub poprzez jednorazowe hasło z wiadomości SMS.
 8. Jakie dane posiadacz karty powinien podać, aby transakcja z 3D Secure mogła zostać zrealizowana?
  Posiadacz karty po wybraniu sposobu płatności za pomocą karty płatniczej, podaje:
  • Dane karty, o które prosi sklep, m.in. datę ważności i numer karty oraz CVV2 (trzycyfrowy numer znajdujący się na odwrocie karty);
  • Dalsze potwierdzenie płatności w zależności od metody autoryzacji (patrz pkt.2 Realizacja płatności).
  Uwaga! Podczas takiej płatności Bank nigdy nie prosi o numer PIN do karty płatniczej.
 9. Czy zapłacę kartą w sklepie internetowym, który nie wdrożył usługi 3D Secure?
  Tak. W tym przypadku płatność przebiega tradycyjnie. Wystarczy podać dane karty wymagane przez sklep, m.in. datę ważności i numer karty oraz CVV2. Sposób potwierdzenia płatności w danym sklepie uzależniony jest także od technologii zabezpieczeń płatności, wdrożonej u danego akceptanta.

Czy można wypłacić gotówkę z bankomatu, korzystając z funkcji zbliżeniowej?

Tak, karty Visa Volkswagen Bank umożliwiają wypłatę gotówki z bankomatu, korzystając z funkcji zbliżeniowej na karcie.

Muszą być spełnione 2 warunki: bankomat musi posiadać funkcję obsługi kart zbliżeniowych oraz karta musi mieć włączoną funkcję zbliżeniową.

Wystarczy zbliżyć kartę do czytnika zbliżeniowego, umiejscowionego zwykle w okolicy klawiatury w bankomacie, podać numer PIN i postępować dalej zgodnie z komunikatami na ekranie bankomatu.

Każda transakcja jest autoryzowana i w oparciu o limity dzienne określone do wypłat gotówki z bankomatu.

Korzystanie z bankomatu w sposób zbliżeniowy pozwala tylko na wypłatę gotówki, bez opcji realizacji dodatkowych operacji np. sprawdzenie salda czy zmianę PINu w bankomacie. Te operacje są możliwe do zrealizowania tylko po włożeniu karty do bankomatu i odczyt jej danych z mikroprocesora.

Opłaty za wypłaty zbliżeniowe są takie same jak za tradycyjne wypłaty kartą w bankomacie, zgodnie z obowiązującą Tabelą Prowizji i Opłat w Volkswagen Banku.

Karty Visa PayWave, transakcje zbliżeniowe – co warto wiedzieć?

 1. Co to są płatności zbliżeniowe PayWave?
  Płatności PayWave, zwane także transakcjami zbliżeniowymi lub bezstykowymi to możliwość dokonywania kartami Visa transakcji bezgotówkowych przy wykorzystaniu funkcji zdalnej transmisji informacji zawartych na mikroprocesorze karty. Mogą one być realizowane w punktach handlowo-usługowych wyposażonych w terminal POS z czytnikiem kart zbliżeniowych.
 2. Jakie są zalety płatności kartą visa z funkcją PayWave?
  Głównymi zaletami są:
  • komfort użytkowania – wystarczy zbliżyć kartę płatniczą do czytnika terminala obsługującego ten rodzaj płatności,
  • oszczędność czasu – transakcja trwa kilka sekund,
  • bezpieczeństwo – nie ma potrzeby podawania karty sprzedawcy, a tym samym narażenia się na skopiowanie danych z karty przez osoby trzecie.
 3. Jak można zidentyfikować, że karta visa posiada funkcję płatności zbliżeniowych?
  Karty Visa, które mają możliwość realizacji płatności zbliżeniowych posiadają specjalny znak graficzny – falę radiową, identyfikującą fakt, iż karta wyposażona jest w antenę radiową umożliwiającą zdalną transmisję danych pomiędzy mikroprocesorem a czytnikiem terminala POS.
 4. Czy kartami Visa Volkswagen Bank można płacić zbliżeniowo?
  Tak, karty Visa wydawane od września 2015 r. (karty nowe oraz karty wznowione) posiadają nową funkcjonalność płatności zbliżeniowej PayWave na karcie.
  Transakcje zbliżeniowe mogą być realizowane w oparciu o dzienny limit transakcji bezgotówkowych, przypisanych do karty. Informacja w tym zakresie znajduje się zarówno na Card Mailerze, do którego dołączona jest karta Visa wysyłana do jej użytkownika, jak i na stronie Banku oraz www.visa.pl
 5. Gdzie można dokonywać płatności zbliżeniowych?
  Infrastruktura akceptacji się ciągle rozwija. Placówki handlowo-usługowe akceptujące płatności zbliżeniowe są oznaczone naklejkami, na których widnieje symbol płatności zbliżeniowych:
 6. Jak można włączyć funkcję zbliżeniową na karcie?
  Karty Visa Volkswagen Banku są wysyłane do Klientów, jako karty nieaktywne, z wyłączoną funkcją zbliżeniową. Chcąc korzystać z funkcji zbliżeniowej na karcie, należy zadzwonić na Infolinię banku lub zgłosić się do Punktu Obsługi Klienta. Warunkiem włączenia funkcji zbliżeniowej jest kontakt z Infolinią banku lub wizytę w Punkcie Obsługi Klienta w celu:
  • potwierdzenia otrzymania karty i PIN-u w stanie nienaruszonym oraz aktywacja karty oraz zgłoszenia chęci włączenia funkcji zbliżeniowej na karcie,
  • w przypadku już karty aktywowanej – zgłoszenie chęci włączenia funkcji zbliżeniowej na karcie,
  • wykonanie pierwszej transakcji w bankomacie z użyciem PIN-u.
 7. Czy funkcja zbliżeniowa na karcie Visa może zostać wyłączona?
  Tak, ale tylko w przypadku karty aktywnej, która miała już włączoną funkcję zbliżeniową. W tym celu prosimy o kontakt z Infolinią banku lub wizytę w Punkcie Obsługi Klienta. Po zgłoszeniu do banku woli wyłączenia funkcji zbliżeniowej na karcie Visa, zalecamy dokonanie dowolnej transakcji lub operacji w bankomacie.
 8. Czy transakcje zbliżeniowe są bezpieczne?
  Tak. Karta z włączoną funkcją zbliżeniową sama z siebie nie wysyła żadnych informacji. Aktywuje się tylko na krótką chwilę, wyłącznie na wyraźne polecenie czytnika zbliżeniowego połączonego z terminalem płatniczym – po tym, gdy sprzedawca wprowadził do terminala dane potrzebne do dokonania takiej transakcji.
  Dokonanie jakiejkolwiek operacji kartą w sposób zbliżeniowy musi poprzedzić aktywacja kraty oraz transakcja z pełną autentykacją danych karty i aktywacji skryptów, pozwalających na jej poprawne funkcjonowanie, np. transakcja bankomatowa.
 9. Jakie są ograniczenia w ramach transakcji zbliżeniowych?
  Karty Visa z funkcją zbliżeniową funkcjonują w oparciu o:
  • limit wynikający z ustawień organizacji Visa: transakcje do 100 zł są wykonywane bez podania PIN-u, powyżej 100 zł wymagane jest każdorazowe podanie PIN-u.
   W niektórych przypadkach może być wymaganie podanie PIN-u (niezależnie od kwoty) ze względu na silne uwierzytelnienie  transakcji.
  • dzienny limit transakcji bezgotówkowych, przypisanych do danej karty Visa.
 10. Czy przechowywanie w portfelu obok siebie dwóch kart z funkcją zbliżeniową może je zniszczyć lub zakłócić ich funkcje zbliżeniowe?
  Nie. Karty Visa z funkcją zbliżeniową są urządzeniami pasywnymi – same z siebie nie emitują fal radiowych i nie zakłócają się nawzajem.
 11. Czy transakcja zbliżeniowa jest on-line czy off-line?
  Transakcje zbliżeniowe dokonane kartami Visa Volkswagen Banku są transakcjami realizowanymi w oparciu o limity transakcji on-line, w oparciu o dzienne limity transakcji bezgotówkowych.
 12. Czy to oznacza, że gdy karta zostanie skradziona, złodziej będzie mógł dokonać dowolną ilość transakcji zbliżeniowych kartą?
  Nie, Bank monitoruje ilość transakcji zbliżeniowych. Niezależnie od kwoty może to być wymagane podanie PIN-u z uwagi na silne uwierzytelnienie transakcji.
  Niezależnie od powyższego bardzo ważne jest zastrzeżenie karty w takim przypadku. Każda transakcja wykonywana przy użyciu karty Visa Volkswagen Banku jest realizowana w środowisku on-line, czyli jest autoryzowana, tzn. weryfikowane są parametry karty (status karty, data ważności, limity dzienne transakcji bezgotówkowych) oraz dostępne środki na rachunku (w wyniku tego powstanie blokada autoryzacyjna) – bez względu na kwotę transakcji. Zatem każda transakcja – także zbliżeniowa bez względu na kwotę będzie autoryzowana.
 13. Kiedy przy transakcjach zbliżeniowych wymagane jest podanie numeru PIN?
  Jeżeli kwota transakcji zbliżeniowej przekroczy 100 PLN, wówczas należy wprowadzić numer PIN. Ze względów bezpieczeństwa prosimy pamiętać o zasłanianiu dłonią PIN-padu (przy terminalu POS) wprowadzając numer PIN, podczas realizacji transakcji.
 14. Jaki są sposoby autoryzacji transakcji zbliżeniowych?
  Transakcje do kwoty 100 zł autoryzowane są poprzez zbliżenie karty płatniczej do czytnika kart zbliżeniowych, powyżej tej kwoty dodatkowo wymagane jest podanie numeru PIN. Każda transakcja jest autoryzowana: weryfikowane są parametry karty oraz dostępne środki na rachunku (w wyniku tego powstanie blokada autoryzacyjna).
 15. Czy transakcje zbliżeniowe są akceptowane poza Polską?
  Tak, jeśli terminal, przy użyciu którego jest wykonywana transakcja, jest dostosowany do obsługi tego rodzaju płatności. Wartość jednej płatności zbliżeniowej zależy jednak od tego, jaki limit dla takiej operacji obowiązuje w danym kraju np.:
  • w Wielkiej Brytanii jest to ok. 15 funtów,
  • w krajach Europy, gdzie obowiązującą walutą jest Euro, płatność nie może przekraczać ok. 20 Euro (z wyjątkiem Włoch gdzie limit wynosi ok. 25 Euro). Wartości te mogą być modyfikowane przez organizację Visa.
 16. Czy płatności zbliżeniowe są bezpieczne?
  Tak. Transakcja dokonana przy użyciu technologii zbliżeniowej PayWave gwarantuje taki sam poziom bezpieczeństwa, jak transakcja wykonywana standardową kartą płatniczą.
  Chip wbudowany w kartę z funkcjonalnością PayWave korzysta z takich samych technik szyfrowania, zarówno w odniesieniu do transakcji zbliżeniowych, jak i tradycyjnych (stykowych) oraz generuje dynamiczne klucze zabezpieczające płatność – indywidualny podpis komunikatu, który ma unikalny charakter dla każdej transakcji.
  Jedynie oryginalna karta z mikroprocesorem może generować świeże i ważne hasła zabezpieczające transakcje, przez co wszystkie płatności są unikalne, a odtworzenie unikalności transakcji może zostać wykryte.
 17. Jak przebiega płatność zbliżeniowa?
  Płatność zbliżeniowa może zostać wykonana tylko pod warunkiem, że funkcjonalność PayWave została włączona na karcie. Płatność zbliżeniowa przebiega w następujący sposób:
  • Klient zgłasza chęć zapłaty kartą z funkcjonalnością zbliżeniową,
  • sprzedawca wprowadza na terminalu POS kwotę transakcji,
  • karta aktywuje się tylko na sygnał wysyłany z czytnika terminala POS jedynie w chwili dokonywania konkretnej płatności,
  • karta musi być zbliżona do czytnika na bardzo małą odległość – przy czym trzeba ją przytrzymać przy nim przez około pół sekundy,
  • po przyjęciu płatności czytnik urządzenia od razu deaktywuje się. Brak możliwości dokonania „przypadkowej płatności” zbliżeniowej ani zapłacenia za zakupy innej osoby,
  • nie ma możliwości zapłacenia dwa razy za te same zakupy, nawet jeśli zbliżona zostanie karta do czytnika terminala POS kilka razy.
 18. Co należy zrobić w przypadku zagubienia, utraty lub kradzieży karty?
  Gdy istnieje podejrzenie, że karta Visa została zagubiona, skradziona lub jest w posiadaniu osób niepowołanych należy natychmiast dokonać jej zastrzeżenia poprzez kontakt z:
  • Infolinią Volkswagen Banku pod numerem telefonu: +48 22 528 96 28 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy), +48 800 103 301
   lub
  • Punktem Obsługi Klienta Volkswagen Bank w Warszawie (budynek Rondo 1, wejście od ul. Świętokrzyskiej), który jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 18:00.
    
  Warto też pamiętać, że odpowiedzialność, zgodnie z Regulaminem, jest następująca:
  - użytkownik karty odpowiada za nieautoryzowane transakcje do wysokości równowartości w walucie polskiej 50 euro (według kursu średniego walut ogłoszonego przez NBP z dnia wykonania transakcji),
  -użytkownik karty odpowiada w pełnej kwocie za transakcje nieautoryzowane, jeśli doprowadził do nich umyślnie, w wyniku rażącego niedbalstwa i naruszenia obowiązków, zgodnie z treścią Regulaminu.
  Jednak klient - użytkownik karty odpowiada w pełnej kwocie za transakcje nieautoryzowane, jeśli doprowadził do nich umyślnie, w wyniku rażącego niedbalstwa i naruszenia obowiązków, zgodnie z treścią Regulaminu.
 19. Czy karty z funkcją płatności zbliżeniowych można używać jedynie do płatności zbliżeniowych?
  Nie tylko. Można także dokonywać transakcji przy użyciu karty Visa w tradycyjny sposób:
  • w terminalu POS, w tym jako transakcje w ramach usług cash back (wypłata gotówki podczas realizacji płatności za zakupy),
  • w bankomacie,
  • w kasie banku,
  • poprzez Internet.

Płatności

Czy istnieje możliwość otrzymania przelewu z zagranicy?

Tak. W celu prawidłowego zaksięgowania przelewu należy podać następujące dane

 • dane odbiorcy ( imię i nazwisko/nawa podmiotu/adres),
 • numer SWIFT/BIC: INGBPLPW,
 • numer IBAN: PL a następnie 26-cyfrowy numer rachunku.

Przelewy z zagranicy na rzecz Volkswagen Bank rozliczane są za Przelewy z zagranicy na rzecz Volkswagen Bank rozliczane są za pośrednictwem ING Bank Śląski według własnego kursu kupna waluty. Za przewalutowanie transakcji pobierana jest opłata zgodna z Tabelą Prowizji i Opłat.

Jaki jest kod SWIFT Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce?

Kod SWIFT (BIC code) Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce jest następujący: INGBPLPW

Co to jest IBAN?

IBAN (International Bank Account Number) to międzynarodowy format numeru rachunku bankowego obowiązujący w UE oraz krajach spoza UE. Numer IBAN jest wymagany dla przelewów na zagraniczne konta bankowe i przelewów z konta w banku zagranicznym na konto krajowe. W przypadku Polski IBAN składa się z kodu kraju – PL - i 26 cyfr, pisze się go w formie ciągłej, tzn. bez spacji i myślników, np. PLXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Ogólne zasady prawidłowej konstrukcji rachunków NRB i IBAN:

NRB - w rozliczeniach krajowych - w postaci:

XX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
C < --A--- > < ---------B--------->

A - numer rozliczeniowy
B - numer rachunku bankowego
C - liczba kontrolna

IBAN - w rozliczeniach transgranicznych - w postaci:

PL XX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
D C < ---A--- > < ---------B--------->

A - numer rozliczeniowy
B - numer rachunku bankowego
C - liczba kontrolna
D - kod kraju

Co to jest Polecenie Zapłaty?

Polecenie zapłaty to bezgotówkowa forma rozliczeń bankowych. Przeprowadzanie rozliczeń w tej formie wymaga, aby zarówno dłużnik jak i wierzyciel posiadali rachunki w bankach, które zawarły porozumienie o stosowaniu polecenia zapłaty, a dłużnik wyraził zgodę na obciążanie jego rachunku w tej formie. W przeciwieństwie do polecenia przelewu stroną inicjującą jest wierzyciel. Uznanie rachunku wierzyciela następuje po uzyskaniu środków przez jego bank od banku dłużnika, wystarczających do pokrycia dyspozycji. Bank wyróżnia dwa rodzaje poleceń zapłaty:

 • obciążeniowe - gdy środki na poczet polecenia zapłaty zostają przesłane z rachunku w Volkswagen Bank direct do banku odbiorcy
 • uznaniowe - gdy środki z innego banku, w którym Klient prowadzi rachunek zasilają rachunek prowadzony w Volkswagen Bank.

Czy istnieje możliwość zwrotu środków ze zrealizowanego Polecenia Zapłaty?

Posiadacz rachunku ma prawo wystąpić o zwrot kwoty zrealizowanej transakcji polecenia zapłaty w terminie:

 • 56 dni kalendarzowych - osoby fizyczne,
 • 5 dni roboczych – w przypadku pozostałych podmiotów,

Okres ten liczony jest od dnia zaksięgowania polecenia zapłaty na koncie klienta. Posiadacz powinien złożyć do Banku dyspozycję pisemną, która będzie zawierać identyfikator płatności lub inne dane umożliwiające identyfikację zlecenia płatniczego. Dyspozycję pisemną można złożyć w internetowym serwisie transakcyjnym (zakładka Wiadomości, tj. ikona koperty) lub pocztą tradycyjną.

Z powodu braku środków nie doszło do realizacji Polecenia Zapłaty. Następnie dokonałem wpłaty na konto. Czy polecenie zapłaty zrealizuje się automatycznie?

Polecenie Zapłaty jest każdorazowo realizowane na podstawie żądania wierzyciela. W celu weryfikacji czy kwota zostanie pobrana, należy skontaktować się z usługodawcą/kontrahentem (istnieje możliwość dokonania ponownej próby zrealizowania Polecenia Zapłaty).

W jakich godzinach odbywają się sesje wychodzące i przychodzące Banku?

Sesje przychodzące są księgowane w godzinach:

I sesja - do godziny 13:00
II sesja - do godziny 16:00
III sesja - do godziny 18:00

Sesje wychodzące księgowane są w godzinach:

I sesja - godzina 7:55
II sesja - godzina 11:45
III sesja - godzina 14:15 (godzina graniczna*)

Godzina graniczna* dla przelewów pomiędzy rachunkami w Volkswagen Bank: 20:00 (codziennie).
Godzina graniczna* dla przelewów od 1 mln PLN (realizowane w systemie Sorbnet): 13:55 (poniedziałek - piątek).

* godzina graniczna - najpóźniejsza godzina złożenia dyspozycji przelewu zapewniająca jego realizację w tym samym dniu.

W jaki sposób mogę zmodyfikować zlecenie stałe?

Kliknij na wiersz wybranego zlecenia stałego, następnie wybierz „Dodatkowe opcje à Edytuj”. Pola, które podlegają modyfikacji to:

 • Kwota,
 • Tytuł,
 • Data pierwszej realizacji,
 • Powtarzaj co,
 • Data zakończenia.

Edycja zlecenia stałego wymaga potwierdzenia kodem PIN w aplikacji Volkswagen Bank PL.

Jeśli posiadasz autoryzację za pomocą hasła SMS, edycję zlecenia stałego należy potwierdzić hasłem do autoryzacji oraz jednorazowym kodem otrzymanym w wiadomości SMS.

Aby wyświetlić aktywne zlecenia stałe, wybierz z menu po lewej stronie zakładkę „Przelewy”, następnie po prawej stronie wybierz „Pokaż filtry” i zaznacz checkbox  „Zlecenia stałe”.

W jaki sposób mogę odzyskać środki wysłane na niewłaściwe konto?

Volkswagen Bank umożliwia wysłanie zgłoszenia do Banku odbiorcy z prośbą o zwrot przelewu. Efektywność procesu uzależniona jest od właściciela rachunku, na który został wykonany przelew. Warunkiem zwrotu środków jest wyrażenie przez odbiorcę przelewu zgody na realizację tej dyspozycji. Za realizację dyspozycji zwrócenia się do banku odbiorcy z prośbą o zwrot przelewu pobierana jest opłata zgodnie z Tabelą Prowizji i Opłat.

W jakiej formie należy wprowadzić numer rachunku przy realizacji przelewu?

Numer rachunku bankowego powinien składać się zawsze z 26 cyfr. Numer rachunku można wprowadzić:

 • bez spacji w formacie xxyyyyyyyyzzzzzzzzzzzzzzzz
 • lub ze spacjami w formacie xx yyyy yyyy zzzz zzzz zzzz zzzz,

gdzie:

x - liczba kontrolna,
y - numer rozliczeniowy Banku,
z - numer rachunku Klienta.

Niedopuszczalne jest wprowadzenie kresek w numerze rachunku bankowego.

Czy mogę anulować przelew, który już zaakceptowałem?

Przelew, który został zatwierdzony kodem PIN w aplikacji Volkswagen Bank PL lub jednorazowym hasłem SMS (w zależności od posiadanej metody autoryzacji), a jego data realizacji jest bieżąca, nie może zostać anulowany. W przypadku przelewu zdefiniowanego po godzinie granicznej, tj. po godzinie 14:20, gdzie data realizacji dyspozycji przypada na kolejny dzień roboczy, Klient ma możliwość samodzielnego anulowania transakcji wybierając z menu po lewej stronie zakładkę „Przelewy, pokaż transakcje -> Aktywne”. Następnie kliknij na wiersz wybranego przelewu i wybierz Dodatkowe opcje -> Anuluj. 

Anulowania można dokonać do końca dnia poprzedzającego dzień realizacji dyspozycji.

Anulowanie przelewu wymaga potwierdzenia kodem PIN w aplikacji Volkswagen Bank PL.

Jeśli posiadasz autoryzację za pomocą hasła SMS, anulowanie przelewu należy potwierdzić hasłem do autoryzacji oraz jednorazowym kodem otrzymanym w wiadomości SMS.

Za jaki okres dostępna jest historia operacji w systemie obsługi internetowej?

W internetowym serwisie transakcyjnym historia rachunku dostępna jest od daty jego otwarcia.

Co to jest Szablon?

Szablon jest to zdefiniowany przelew z zapisaną nazwą oraz numerem konta odbiorcy, z którego można ponownie skorzystać nie wprowadzając na nowo danych odbiorcy.

Nowy szablon można utworzyć w Bankowości Internetowej/Aplikacji mobilnej bezpośrednio po zatwierdzeniu do realizacji zlecanego przelewu (wybierając na komunikacie informującym o przekazaniu przelewu do realizacji opcję Zapisz jako szablon) lub korzystając z zakładki Przelewy -> Dodatkowe opcje -> Lista szablonów, następnie po prawej stronie ekranu należy wybrać „Nowy szablon”.

Co to jest „numer TELEdirect” w szablonie?

Numer TELEdirect to numer szablonu służący do realizacji przelewów poprzez automatyczny system telefoniczny (IVR).

Zleciłem przelew, jednak nie został wykonany z powodu braku wystarczających środków. Czy muszę zlecić go ponownie?

Tak. Dyspozycję przelewu odrzuconego z powodu braku środków należy wprowadzić ponownie do realizacji, podając wszystkie niezbędne dane.

Ogólne

W jakich godzinach czynny jest Punkt Obsługi Klientów w siedzibie Banku?

Punkt Obsługi Klientów otwarty jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00.

Gdzie mogę dokonać wpłaty/wypłaty gotówkowej z rachunku w Volkswagen Bank?

Wpłaty i wypłaty gotówki można dokonać w Punkcie Obsługi Klientów znajdującym się przy Rondzie ONZ 1 w Warszawie (budynek Rondo 1, wejście od ul. Świętokrzyskiej). Punkt Obsługi Klientów czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 09:00-17:00.

Techniczne

Co to jest Telekod?

Telekod to ciąg 6 cyfr służący do logowania na Infolinii Banku. Jest niezbędny w przypadku chęci uzyskania, telefonicznie, informacji dotyczących posiadanych produktów w Banku lub złożenia dyspozycji (np. zlecenie przelewu) za pośrednictwem Konsultanta.

Nie pamiętam numeru Telekod - co zrobić?

Wystarczy skontaktować się z naszym Konsultantem pod numer telefonu 22 528 96 28. Konsultant, po przeprowadzeniu weryfikacji, na numer telefonu przypisany do numeru Klienta prześle nowy numer Telekod.

Zamówienia nowego numer Telekod można dokonać również za pośrednictwem Bankowości Internetowej/Aplikacji mobilnej korzystając z zakładki Wnioski.

WAŻNE! Otrzymany nowy numer Telekod jest jednorazowy i należy go zmienić podczas pierwszej próby logowania na Infolinii Banku na własne 6 cyfr.

Nie pamiętam numeru Klienta - co zrobić?

W takiej sytuacji należy skontaktować się z naszym Konsultantem: 800 103 301 (z telefonów stacjonarnych) lub 22 528 96 28. Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00.

Nie mogę zalogować się do telefonicznego systemu transakcyjnego, dlaczego?

Prosimy o sprawdzenie następujących czynników:

 • aparat telefoniczny należy przełączyć na tryb tonowego wybierania (po wciśnięciu jakiegokolwiek przycisku w słuchawce pojawia się sygnał dźwiękowy);
 • numer Klienta oraz żądane cyfry z Telekodu należy wprowadzić na klawiaturze telefonu niezwłocznie po zapytaniu lektora – opóźnione wprowadzenie danych może być przyczyną odmowy dostępu. Tylko właściwy Telekod (wysłany przez Bank lub zmieniony przez Klienta na własny) umożliwi logowanie.

Skąd mogę mieć pewność, że strona internetowa Banku jest zabezpieczona?

Przy logowaniu się do systemu transakcyjnego na stronie internetowej Banku należy zwrócić uwagę czy w adresie strony jest zabezpieczony „protokół https”.
Przed podaniem danych na stronie logowania należy zawsze upewnić się, czy wyświetlona strona www posiada prawidłowy i ważny certyfikat bezpieczeństwa.
Należy unikać logowania do systemu w miejscach, które potencjalnie mogą być wykorzystane do przechwycenia danych Klienta, a na własnym komputerze należy zadbać o aktualizację oprogramowania i aplikacji kluczowych dla bezpieczeństwa (poprawki systemu operacyjnego, oprogramowanie antywirusowe i firewall). 

Centralna Informacja

Co to jest Centralna informacja?

1 lipca 2016 r. Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR) udostępnia nową usługę o nazwie Centralna informacja o rachunkach bankowych.

Centralna informacja o rachunkach to usługa, którą KIR świadczy Bankom i SKOK-om, czyli podmiotom wskazanym przepisami ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. Korzystanie z tego narzędzia jest dla Banków i SKOK-ów obligatoryjne.

Ułatwia ona pozyskiwanie informacji o tzw. rachunkach uśpionych, czyli kontach osób zmarłych i zapomnianych rachunkach osób fizycznych we wszystkich Bankach oraz SKOK-ach na terenie Polski. Dzięki tej usłudze uprawnione osoby będą mogły łatwiej i szybciej dowiedzieć się, czy w którejś z tych instytucji znajdują się środki, do których mają prawo.

Do czego służy Centralna informacja?

Centralna informacja umożliwia dostęp do informacji o rachunkach w każdym Banku i SKOK-u. Przed wdrożeniem Centralnej informacji zapytanie o poszukiwany rachunek musiało być adresowane do każdego Banku lub SKOK-u z osobna. Dzięki Centralnej informacji istnieje możliwość otrzymania informacji w jednym miejscu – w placówce instytucji, w której zdecydujemy się złożyć wniosek.

Centralna informacja umożliwia:

 • będącemu osobą fizyczną posiadaczowi rachunku lub członkowi SKOK odszukanie własnych rachunków bankowych oraz imiennych rachunków członka SKOK,
 • osobie, która uzyskała tytuł prawny do spadku po posiadaczu rachunku lub tytuł prawny do spadku po członku SKOK, odszukanie rachunków bankowych oraz imiennych rachunków członka SKOK osoby zmarłej (spadkodawcy),
 • gminie i innym Organom Uprawnionym – w granicach ich ustawowych uprawnień i w zakresie działania Centralnej informacji – odszukanie rachunków bankowych oraz imiennych rachunków członka SKOK, wskazanej przez Organ Uprawniony osoby fizycznej.

Jak można złożyć wniosek?

W celu skorzystania z usługi wnioskodawca (osoba, która uzyskała tytuł prawny do spadku po posiadaczu rachunku, osoba fizyczna poszukująca własnych rachunków, Organ Uprawniony) składa odpowiedni wniosek w wybranym przez siebie Banku lub SKOK-u. Bank lub SKOK kieruje zapytanie do Centralnej informacji, a Centralna informacja kieruje zapytanie do wszystkich Banków i SKOK-ów.

Jakie dane zawiera informacja zbiorcza?

Informacja zawiera wskazanie podmiotów, które prowadziły albo prowadzą rachunek, numer rachunku, informację czy jest on nadal prowadzony, czy jest to rachunek wspólny oraz informację o umowach rachunku bankowego rozwiązanych albo wygasłych z przyczyn określonych w Prawie bankowym (z powodu śmierci posiadacza rachunku albo braku dyspozycji dotyczących rachunku przez okres 10 lat).

Czego nie zawiera informacja zbiorcza?

Nie zawiera ona szczegółowych danych dotyczących rachunku. Uzyskanie takich danych, np.: wysokość salda na rachunku, będzie możliwa wyłącznie w placówce Banku lub SKOK-u, w którym rachunek jest prowadzony.

Czy informacja zbiorcza obejmuje rachunki, do których wskazana we wniosku osoba jest pełnomocnikiem?

Nie. Informacja zbiorcza obejmuje tylko rachunki, których osoba wskazana we wniosku jest posiadaczem lub rachunki prowadzone na rzecz jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki cywilnej (o ile osoba wskazana we wniosku prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą lub jest wspólnikiem spółki cywilnej).

Jakimi dokumentami musi posługiwać się wnioskodawca, żeby otrzymać informacje o rachunkach?

W przypadku, gdy wnioskodawcą będzie osoba poszukująca własnych rachunków, wystarczy, że wylegitymuje się dokumentem potwierdzającym jej tożsamość (np. dowodem osobistym).

Wnioskodawca, będący osobą, która uzyskała tytuł prawny do spadku po posiadaczu rachunku, musi wykazać swój tytuł prawny do spadku. Wnioskodawcą będzie spadkobierca, choć może nim być również nabywca spadku, który – zgodnie z art. 1053 kodeksu cywilnego – wstępuje w prawa i obowiązki spadkobiercy.

Spadkobierca musi legitymować się prawomocnym postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowanym aktem poświadczenia dziedziczenia (w szczególnych przypadkach np. obcokrajowców może to być inny dokument potwierdzający prawo do spadku np. zagraniczne orzeczenie) oraz wykazać, że jest spadkobiercą wskazanym w tym dokumencie, np. w oparciu o dowód osobisty. W przypadku nabywcy spadku konieczne jest dodatkowo okazanie umowy nabycia spadku.

Czy uzyskanie informacji zbiorczej jest odpłatne?

Nie. Za uzyskanie informacji zbiorczej na podstawie pisemnego wniosku złożonego w Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce nie jest pobierana opłata.

Potrzebujesz pomocy?

Przewiń do góry